Lady Gaga'yı duyarlılığın simgesi olarak kullanıyorum

Jack Halberstam “Gaga Manifestosu”nu sundu

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Cins Kulüp işbirliği ile “kuir teorisi”nin önemli isimlerinden Jack Halberstam’ı ağırladı.

Jack Halberstam, 21 Mayıs 2013, Çarşamba akşamı Karaköy Minerva Palas’ta "Gaga Feminizmi: Seks, Toplumsal Cinsiyet ve Normalin Sonu" kitabı üzerine bir konuşma gerçekleştirdi.


Jack Halberstam konuşumasında şu konuları ele aldı: Kapitalizm rotasını ve odağını değiştirip sömürüyü ve geçerliğini yeniden düzenlerken, feminizm ve diğer eleştirel düşünce biçimleri de dönüşüyor, değişiyor ve farklı yollar izliyor. Bu süreçte yirminci yüzyılda kapitalizme karşı geliştirilen eleştirel cevaplar da (sömürge karşıtlığı, anarşizm, sosyalizm, çokluk (multitude) hareketi, ‘undercommon’lar, punk, eleştirel ırk teorisi, eleştirel etnik çalışmalar vb.) kendilerini baskı ve sömürü tarihlerine dayanan kimliksel taleplerden; yeni dayanışma, müştereklik ve siyasi amaç anlayışlarına doğru dönüştürüyor. Halberstam konuşmasında, feminizmin yenilikçi aktivizm modelleriyle etkileşme süreçlerinde nasıl dönüştüğüne vurgu yaptı.

Jack Halberstam feminizm ve kuir teorinin gerekliliğini tartıştıktan sonra kendi manifestomu sundu. Konuşmasında ilaç endüstrisi ve global kapitalizmin beden - haz ilişkisini yeniden kurguladığına değinen Halberstam; kullanılan ilaçlar ve yapılan tıbbi müdahalelerle insan bedeninin alternatif bir gerçekliğe evrildiğine dikkat çekti. Halberstam, global kapitalizmle başa çıkmak için gruplara, kimliklere bölünmek yerine yeni bir dil oluşturmanın gerekliliğini savundu. Halberstam “Değişimi ve dönüşümü isteyenler olarak ‘Kapitalizm oraya zaten gitti’ söylemini değiştirmeliyiz. Kapitalizmin kendisi kaostur, yoksulluğun kendisi kaostur, anarşizm dayanışmadır. Kapitalizm yeni şekilde zenginleri beslemenin yollarını bulur” derken, kapitalizmi ele alma sebebi olarak da kapitalizmin kafa karıştırıcı ve karamsarlığa götüren bir olgu olmasını gösterdi.

Jack Halberstam “Vahşice düşünün, kendinizi hiçbir disiplinle sınırlamayın, dünyayı yeni görüyormuş gibi bakın. Politikayı yeniden tahayyül etmeliyiz” dedi. Anarşistlerin bir amaca ulaşmak için değil, bir arada olmak için palitika yaptıklarını söyleyen Halberstam, kimlik politikalarına değil, yeni bir dayanışma tahayyülüne dayalı politika çağrısı yaptı.

Lady Gaga'yı duyarlılığın simgesi olarak kullandığını belirten Jack Halberstam; Gaga Feminizmi’ndeki argümanın yeni bir toplumsal cinsiyet programına ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Toplumsal cinsiyet rejiminin değiştiğine vurgu yapan Jack Halberstam yeni teknolojiler ile doğurma sorumluluğunun kadınların üzerinden kalktığına dikkat çekti. 

Kuir kuramda vahşi olanı dahil ederken, dağınık kalmış kuramları toplamayı amaçladığını söyleyen Halberstam, kuir aktivizminin günümüzde geçmişin protestolarından bir şekilde etkilendiğini, ikisi biraraya getirdiğini söyledi. 

Konuşmasında farklı akımlardan sanatçıların eserleri üzerine yorumlar yapan Jack Halbestram  “Katılımcı sanatın içinde sadece sanatçılar değil oradan gelen geçen herkes dahil edibilmektedir. Mesajın tam olarak varmama nedeniyle yeni bir anlam doğar” dedi.

Halberstam 18 Mayıs Pazar günü de "Homofobi ve Transfobi Karşıtı Buluşma" dahilindeki Kaos GL'nin misafiri olarak Ankara'daydı.

Jack Halberstam 

Southern California Üniversitesi’nde Amerika ve Etnisite Çalışmaları, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları ve Karşılaştırmalı Edebiyat profesörüdür. Halberstam’ın kitapları arasında Tenden Belli: Gotik Korku ve Canavarların Teknolojisi (Skin Shows: Gothic Horror and the Technology of Monsters, Duke UP 1995), Dişi Erilliği (Female Masculinity, Duke UP 1998), Kuir Bir Yer ve Zamanda (In A Queer Time and Place, NYU Press 2005), Çuvallamanın Queer Sanatı (Sel Yayıncılık 2013), Gaga Feminizmi: Seks, Toplumsal Cinsiyet ve Normalin Sonu (Gaga Feminism: Sex, Gender, and the End of Normal, Beacon Press 2012) vardır. Halberstam’ın araştırma alanları kuir çuvallama, cinsellik ve medya, altkültürler, görsel kültür, toplumsal cinsiyet çeşitliliği, popüler film ve animasyondur.