Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü Beşinci Kez Sahiplerini Buldu

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu tarafından, akademisyen ve aktivist Dicle Koğacıoğlu adına düzenlenen makale ödülü, 27 Aralık 2014, Cumartesi günü, Minerva Palas’ta gerçekleşen öğrenci konferansı ve ödül töreni ile sahiplerini buldu. Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü’nde Pınar Karababa Kayalıgil birinci, Aslı Zengin ikinci ve Melike Gül Demir üçüncü oldu. Derya Acuner ise Mansiyon Ödülü’ne layık görüldü.


Öğrenci konferansı, University of Pennsylvania’da doktora adayı ve öğretim görevlisi olarak çalışmalar yapan Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Programı yüksek lisans mezunu Tuğçe Ellialtı’nın açılış konuşması ile başladı. University of Pennsylvania Sosyoloji bölümünde doktora çalışmalarını sürdüren, özellikle, “Yasal Reformlar ve Sosyo-Politik Dönüşüm Işığında Toplumsal Cinsiyet Adaleti: Türkiye’de Duruşmalarda Cinsel Şiddet” üzerinde çalışmalar yapan Tuğçe Ellialtı “Öğrencisinin Gözünden Dicle Koğacıoğlu” başlıklı bir konuşma yaptı.

Açılış konuşmasının ardından Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Nil Mutluer’in tartışmacılığını üstlendiği ilk panel gerçekleşti. Panelde Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Pınar Karababa Kayalıgil  “Odaları Açmak: Kadınların Kendi Mekanını Oluşturması”ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Derya Acuner “Canavarlaş(tırıl)an Kent Sokakları: Kadının Kent Deneyimi Üzerine Bir Değerlendirme” başlıklı makalelerini sundular.. ve  Pınar Karababa Kayalıgil  başlıklı birer konuşma yaptılar. Derya Acuner sokaklar üzerine bir konuşma yaparken, “Sokaklar düzenin alanıyken diğer taraftan düzensizliğin alanıdır” dedi. Pınar Karababa Kayalıgil de Sivas’ta yaşayan kadınlarla yaptığı çalışmayı anlattı.

İkinci panelde,York Üniversitesi’nden Aslı Zengin “Sevginin Ölüm Dünyası: Aile, Arkadaşlık ve Trans Kadın Cenazeleri”; Maltepe Üniversitesi’nden Melike Gül Demir “Kentin Çeperlerinde ‘Barış’a Tutunmak: Kürt Kadınlarının Dilinden Köy Boşaltmaları” başlıklı makalelerini sundular. Panelin tartışmacılığını Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Ayşe Gül Altınay üstlendi. Aslı Zengin konuşmasında transkadınların ölüm ve cenazelerine odaklanarak biyolojik aileleri tarafından dışlanmalarını ele aldı. Aslında aileyi şekillendiren en önemli ilişkinin “borçluluk” ilişkisi olduğuna değinen Aslı Zengin, LGBT bireyler için aile dışlanma anlamına geldiğini ifade etti. Aslı Zengin, Transkadınların hastalık, ölümle yaşadığı deneyimler heteroüretken çocukların bedenlerini muhafaza etmesi gereğidir” dedi.

Panelin ikinci konuşmacısı Melike Gül Demir, Diyarbakır, Urfa ve Siirt'ten İstanbul'a gelmiş kadınlarla yaptığı çalışmayı aktardı. Melike Gül Demir, kadınlar köylerinin yakıldığı günü başlangıç noktası olarak anlattıklarını ifade etti. Partiye gittiklerinde erkeklerle aynı seviyede çalıştıklarını söyleyen kadınların evde kızlarına ataerkil davrandıklarını söylediğini belirtti. Melike Gül Demir, kadınların partide erkeklerle omuz omuza çalışmalarına rağmen erkeklerin karar almada kendilerine güvenmediklerini ifade etti.

Türkiye toplumu ve kültürü üzerine toplumsal cinsiyet odaklı araştırmaları desteklemeyi ve genç araştırmacıları teşvik etmeyi amaçlayan, akademisyen ve aktivist Dicle Koğacıoğlu anısına düzenlenen öğrenci konferansı ve ödül törenine, Dicle Koğacıoğlu’nun ailesi, meslektaşları, arkadaşları ve öğrencileri de katıldılar.