Her alanda toplumsal cinsiyet eşitliği destekleniyor

Kurumsal Yönetim Forumu, kadınların ekonomik güçlenmesi için çalışıyor

Sabancı Üniversitesi bünyesinde kadın konularında çalışmalar yürüten diğer bir birim de Kurumsal Yönetim Forumu’dur.

Forum bünyesinde, 2012 yılında “Bağımsız Kadın Direktörler Projesi” başlatıldı. Kadınların ekonomik karar mekanizmalarında yer almalarını teşvik etemeği amaçlayan program kapsamında halka açık şirketlerin yönetim kurullarında yer alacak yetkinlikte kadınları kapsayan bir veri tabanı saklanmakta. Forum tarafından geliştirilen kadıonlarla Güşlendirilmiş Yönetim Kurulları Endeksi her yıl tüm halka açık şirketleri kapsayacak şekilde hesaplanıyor.


“Türkiye’de Halka Açık Şirketlerde Kadın Direktörler 2015” raporu Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören 417 şirketi üzerinden yapılan araştırmayı kapsıyor. 417 şirketin 178’inin yönetim kurulu tamamen erkeklerden oluşuyor. Yönetim kurullarını oluşturan 2541 direktörün yüzde 12.9’u, yani 293’ü kadın.  293 kadın direktör toplam 375 direktörlük sandalyesine sahip. 375 sandalyenin 219’unda icracı olmayan, 83’ünde bağımsız ve 73’ünde icracı üye olarak görev alan kadınlar oturuyor. Bağımsız kadın direktörlerin toplam yönetim kurulu üyelerine oranı ise yüzde 6.5.

 


Son dört yılda BİST’te halka açık şirketlerde kadın yönetim kurulu üyesi oranı yüzde 11.5’ten yüzde 12.9’a yükseldi. Bu rakam ortalama olarak yılda yüzde 3.4 oranında bir artışa dek geliyor. Raporun verilerine göre, 2015 yılında 422 şirketim 26’sının yönetim kurulu başkanı kadın. Bu rakam tüm şirketler içinde yüzde 6.2’lik bir oranı oluşturuyor. Yönetim kurullarında görev alan kadın CEO sayısı ise sadece 13. Bu rakama göre halka açık şirketlerin yüzde 3.1’inde kadın CEO görev yapıyor. 

İş dünyası aile içi şiddete karşı harekete geçiriliyor


Kurumsal Yönetim Forumu şirketlerin paydaş odaklı bir yönetişim anlayışını benimsemelerini ve kendilerini de etkileyen toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmalarını kolaylaştırmayı da amaçlıyor.Forum şirketlerin yönetimsel ve örgütsel kapasitelerini kullanarak çalışan kadınların yakın ilişkide karşı karşıya kaldıkları şiddete karşı harekete geçmelerini amaçlayan bir proje tasarladı. 2014 yılında, şirketlerin istihdam ettikleri kadınların yakın ilişkide bulundukları erkeklerden kaynaklanan şiddetle başa çıkma ve kariyerlerine devam etmelerini sağlamak için yönetimsel ve örgütsel kapasitelerini kullanmaları ve bu konuda ülke koşullarına uygun en iyi uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı” projesini başlattı. Proje kapsamında öncelikle “Yakın İlişkide Şiddetin Beyaz Yakalı Kadın Çalışanlara ve İşletmeye Etkisi Araştırma Raporu” hazırlandı.

Araştırmaya 19 gönüllü şirket katıldı Kadın çalışanlar ile şirketlerin aile içi şiddet konusundaki farkındalıkları, kadın çalışanların yakın ilişkilerinde şiddete maruz kalma durumları ve şirketlerin bu konudaki tutumları araştırıldı. Kadınların aile içinde veya birlikte oldukları kişiler tarafından uğradıkları şiddetin çalışma ortamına ve çalışma hayatına etkisinin ortaya konması amaçlandı. Raporlama 1715 çalışanın verdiği cevaplar temel alınarak gerçekleştirildi.Araştırma sonuçları doğrultusunda, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından, TÜSİAD’ın işbirliği ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Sabancı Vakfı’nın desteği ile “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle İlgili İşyeri Politikaları Geliştirme ve Uygulama Rehberi” hazırlandı. “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle İlgili İşyeri Politikaları Geliştirme ve Uygulama Rehberi” işyerlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla kadına yönelik şiddete tolerans göstermeyen bir iş kültürünün geliştirilmesinde şirketlere yardımcı olmak amacıyla hazırlandı. 

•    Rehber kadınların geçmişte veya bugün yakın ilişkide maruz kaldıkları şiddete ve bu şiddetin işe ve işyerine etkisine odaklandı.
•    Kadına karşı şiddet ile mücadelede şirket içerisinde nasıl politika oluşturulacağına dair detayları içeren rehber, ayrıca şirketlerin kullanması veya geliştirmesi üzerine politika örneği de sunuyor.
•    Türkiye’de ve diğer ülkelerde kadına yönelik şiddet alanında şirketlerin uygulamış olduğu politikalar ve çalışmalar da şirketlere örnek teşkil etmesi için, rehberin en iyi uygulamalar bölümünde özetleniyor.
•    Rehber, işyerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini ilkesel olarak benimsemiş şirketlerin, işin, işyerinin ve çalışanların kadına yönelik aile içi şiddetten en az seviyede etkilenmesini sağlayacak politika ve yönergeleri geliştirmeleri için atılan adımları, kullanılacak araç ve yöntemleri ve başarılı uygulama örneklerini kapsıyor.
•    Rehber ikincil olarak, şirketlerin sosyal sorumluluk kapsamında hayata geçirdiği ve kadına yönelik şiddete karşı yürütülen toplumsal mücadeleye katkıda bulunmayı amaçlayan projeleri de içeriyor.

Kurumsal Yönetim Forumu bu projelerin yanı sıra kalkınma bankalarını biraraya getirerek Kadın Finansmanı Yuvarlak Masası  çalışmalarını yürütüyor.

Yazının ikinci bölümü için tıklayınız.

Yazının birinci bölümü için tıklayınız.