Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarında Öncü

Sabancı Üniversitesi kuruluşundan itibaren, akademik ve idari süreçlerinde Türkiye için de önemli bir konu olan toplumsal cinsiyet eşitliğine büyük bir önem veriyor.

Cinsel Tacize Karşı Önlem ve İlkeler Bildirgesi ile toplumsal cinsiyet çalışmaları konusunda Türkiye’de bir ilke imza atan Sabancı Üniversitesi; Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kulübü faaliyetleri, Toplumsal Duyarlılık Projeleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar, Ayrımcılık Karşıtlığı Bildirisi, Mor Sertifika Programı ve Eğitim Reformu Girişimi’nin yürüttüğü çalışmalar da Sabancı Üniversitesi’nin toplumsal cinsiyet ve kadın hakları konusundaki hassasiyetini gösteriyor.Sabancı Üniversitesi’nin müfredatında da toplumsal cinsiyet kavramına doğrudan odaklanan 7 ders bulunuyor: Cinsiyet Mitleri: Kadınlar ve Erkekler Üzerine Kültürel Kuramlar; Toplumsal Cinsiyet: Savaş ve Barış; Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik; Aile, Çocuklar, ve Toplumsal Cinsiyet: Avrupa Sosyal Tarihine Temel Yaklaşımlar; Osmanlı ve Modern Türkiye Tarihinde Toplumsal Cinsiyet Sorunları; Toplumsal Cinsiyet ve Milliyetçilik; Ortadoğu’da Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik. Bu derslerin yanı sıra müfredatta toplumsal cinsiyeti ana akımlaştıran 36 ders yer alıyor. Kurumsal Yönetim Forumu da kadınların şirket yönetimlerinde yer alması, iş dünyasının aile içi şiddete karşı politikalar oluşturmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları, Forum çatısı altında birleşiyor

Sabancı Üniversitesi kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği bütün toplumsal cinsiyet, kadın hakları ve kadın araştırmaları konusunda yürütülen çalışmaları, “Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu” çatısı altında birleştirdi.

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu, toplumsal cinsiyet ve kadın hakları konusunda çalışma yapan tüm Sabancı Üniversitesi mensuplarını bir araya getirmeyi, akademik araştırmaları teşvik etmeyi ve desteklemeyi, konuyla ilgili müfredat geliştirmeyi, cinsiyet ve cinsel yönelim ayrımcılığına karşı politikalar ve kurumsal yapılar geliştirmeyi, akademik ve akademik olmayan kurumlarla işbirliği gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Akademiden iş dünyasına, eğitimcilerden ceza infaz kurumu çalışanlarına kadar geniş bir yelpazeye eğitimler ve projelerle dokunan ve farkındalık uyandıran Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu’nun amaçları arasında;

•    Sabancı Üniversitesi bünyesinde yapılan toplumsal cinsiyet ve kadın araştırmaları alanlarındaki tüm çalışma, proje ve faaliyetleri bir çatı altında toplayarak bu çalışmaları görünür kılmak, birbirleriyle etkileşmelerini sağlayıp etki ve yaygınlıklarını artırmak; akademik çalışmalar başlatmak ve desteklemek; bu yolla Sabancı Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası platformlarda toplumsal cinsiyet araştırmaları konusunda söz sahibi olmasına katkıda bulunmak;

•    Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin lisans, yüksek lisans, doktora düzeylerinde toplumsal cinsiyet ve kadın araştırmaları alanında gerçekleştirecekleri proje ve tez çalışmalarına teşvik ve akademik destek sağlamak; bu alanda etkinlik gösteren öğrenci kulüpleriyle işbirliği yapmak; bu alanda çalışma yapan tüm öğretim üyeleriyle işbirliği içinde ders geliştirme, yan dal ve doktora programı hazırlayıp önerme gibi inisiyatifler oluşturmak; bu yolla üniversitenin genel eğitim amaçlarının gerçekleştirilmesine ve eğitim kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak; Sabancı Üniversitesi akademisyenleri, çalışanları ve öğrencileri arasında toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında işbirliği ve iletişimi artırmak; deneyim paylaşımını sağlamak; kendilerine, hayatlarına, çevrelerine ilişkin bir farkındalık geliştirmelerine yardımcı olmak;

•    Üniversitede ve kamuoyunda toplumsal cinsiyet eşitliği duyarlılığının geliştirilmesine ön ayak olmayı; kadının toplumdaki sosyo-ekonomik statüsünü yükseltmek ve kamunun toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılığını artırmak amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, projeler üretmeyi, bilimsel araştırmalar yapmak; üniversite kampüsü içinde ve dışında, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığı önleyici politikaların sözcüsü olmak ve diğer kurum ve kuruluşlara bu konuda liderlik etmek; böylece aynı zamanda Sabancı Üniversitesi’nin “toplumla etkileşim” hedefine hizmet etmek;

•    Hem Sabancı Üniversitesi bünyesinde, hem de diğer üniversitelerde, üniversitelerin kadın merkezleri, kadın konusunda çalışma yapan çeşitli kamu ve sivil toplum kurum ve kuruluşları ile ulusal ve uluslararası düzeyde ortak girişimler ve çalışmalar yaparak toplumsal cinsiyet duyarlılığını artırmak ve kadın sorunlarını geniş kitlelere duyurmak için çeşitli seminerler, konferanslar, sempozyumlar, sertifikalı eğitim ve güçlendirme programları düzenlemek; eğitim materyali hazırlayıp yayınlamak; toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarına yönelik bülten, dergi ve kitaplar yayımlamak; yurtiçinde ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili çalışmaları izleyerek, bu çalışmaları duyurmak ve ulusal ve uluslararası kurumlar ile işbirliği yaparak toplumsal cinsiyet ve kadın sorunları alanında iletişim ve işbirliği ağları kurmak ve geliştirmek yer alıyor.

Forum’un temelleri Mor Sertifika Programı ile atıldı

Forum’un kuruluş tarihinin gerisine uzanan bir geçmişi var. Bu başarılı geçmişin en önde gelen r parçası yaklaşık 10 yıldır sürdürülen Mor Sertifika Eğitim Programı.
Mor Sertifika Programı, Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi tarafından, Sabancı Vakfı desteğiyle, Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı (“BMOP” ya da “Ortak Program”) kapsamında, gerçekleştirilen Mor Sertifika Programı 2007 yılından beri, öğretmenlere toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalık kazandırmak amacıyla yürütülüyor.  Gerçekleştirilen eğitimlerle Türkiye’nin farklı illerinden yaklaşık 3000 öğretmene ulaşıldı, toplam 345 öğretmen bir haftalık toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi programını tamamladı.


Mor Sertifika Programı’nın bu yıl kapsamı genişletilerek, İstanbul’daki eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğrencilere de eğitim verilmeye başlanıyor. Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi (SEÇBİR), eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi amacıyla Sertifika Programı açıyor. Sabancı Vakfı desteğiyle gerçekleştirilen programa, sosyolojiden psikolojiye, hukuktan sosyal politikaya, edebiyattan medyaya farklı alanlardan akademisyen ve uzmanlar katkı sunuyor.