Toplumsal Cinsiyet Üzerine Yayınlar, Konferanslar, Eğitimler

Toplumsal Cinsiyet Üzerine Yayınlar


Sabancı Üniversitesi’nde bugüne kadar toplumsal cinsiyet konusunu işleyen birçok yayın ve tez yayınlandı. Bu yayınlar arasında; Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Gül Altınay ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Arat tarafından kaleme alınan Türkiye’nin en kapsamlı ve Duygu Asena Ödülü sahibi “Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması”; Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Hülya Adak ve Doç. Dr. Ayşe Gül Altınay ile Sabancı Üniversitesi mezunları Esin Düzel ve Nilgün Bayraktar tarafından kaleme alınan “İşte Böyle Güzelim”, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Gül Altınay tarafından derlenen “Vatan Millet Kadınlar” bulunuyor.Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu ile Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, 2010 yılında yaşamını kaybeden akademisyen ve aktivist Dicle Koğacıoğlu anısına beş yıldır “Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü”nü veriyor. Her yıl genç düzenlenen makale ödülü Türkiye toplumu ve kültürü üzerine toplumsal cinsiyet odaklı araştırmaları desteklemeyi ve genç araştırmacıları teşvik etmeyi amaçlıyor.


Cins Adımlar: Toplumsal Cinsiyet ve Hafıza Turları

Toplumsal Cinsiyet ve Hafıza Turları, gençlerle  birlikte çalışarak, yaşadığımız şehri şekillendiren tarihsel, toplumsal ve politik ilişkilere toplumsal cinsiyet odaklı alternatif bakış açıları sunmayı amaçlıyor. Şehrin farklı mekanları nelere/kimlere dair toplumsal hafızanın izlerini taşıyor – veya taşımıyor? Yaşadığımız şehre  dair kamusal görünürlüğü olmayan hafızaların izini sürdüğümüzde yaşadığımız şehirle ve onun mekanlarıyla kurduğumuz ilişki nasıl değişiyor – veya değişebilir? Toplumsal cinsiyet şehre dair algımızı, şehirle ilişkimizi ve toplumsal hafızayı nasıl şekillendiriyor? Toplumsal cinsiyet odaklı hafıza turlarıyla, hem bu ilişkileri daha iyi anlamak, hem de şehre dair yeni pencereler açmak amaçlanıyor.Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu ve Karakutu Derneği ortaklığında oluşturulan pilot tur, ilk kez Eylül 2014’te Beyoğlu’nda Tünel Meydan ile Gezi Parkı arasında gerçekleştirildi. Kohen Kardeşler Kitabevi’nin ve onun kurucularının, ressam Aliye Berger’in,  Ermeni feminist yazar Zabel Yesayan’ın, Türkiye’nin ilk Yahudi kadın oyun yazarı Beki L. Bahar’ın, dengbej Ayşe Şan’ın, ilk profesyonel Ermeni kadın fotoğrafçı Maryam Sahinyan’ın, ‘Gözaltında Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuki Yardım Bürosu’nun kurucularından Eren Keskin ile Leman Yurtsever’in ve dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen’in konuşulduğu turun son durağı feminist ve LGBTİ hareketleri açısından büyük önem taşıyan Gezi Parkı oldu.
Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu, Toplumsal Cinsiyet ve Hafıza Turları’nı geliştirmeyi, yeni semtlere taşıyarak (Üsküdar, Kadıköy, Balat) kapsamlarını genişletmeyi planlıyor.

Söyleşiler, Konferanslar, Film ve Tiyatro Gösterimleri

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu farklı alanlarda, farklı konular çerçevesinde akademik etkinlikler ve araştırmalar gerçekleştiriyor. Bu bağlamda; sene içerisinde Sabancı Üniversitesi Kampusü'nde ve Karaköy İletişim Merkezi'nde çeşitli konuşma serileri;seminerler ve atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Forum ayrıca, Sabancı Üniversitesi kampüsünde, herkesin katılımına açık film ve tiyatro gösterimleri düzenliyor. Bu gösterimlerin sonrasında ise genellikle film ekiplerinin katılımları ile söyleşiler gerçekleştiriliyor.


Forum uluslararası etkinliklere de  evsahipliği yapıyor. Bu etkinlikler arasında; Orta Avrupa Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen “Genç Araştırmacılar Konferansı”, İstanbul Kadın Müzesi (İKM), Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliği ile gerçekleştirilen “Semiha Es-Uluslararası Kadın Fotoğrafçılar Sempozyumu”; İstanbul Kadın Müzesi işbirliği ile gerçekleştirilen “Akademide Toplumsal Cinsiyet Eşitliği - Uluslararası İyi Örnekler Sempozyumu”, “Uluslararası Toplumsal Cinsiyet ve Estetik: Sanat, Film ve Edebiyat Sempozyumu” vb. yer alıyor.Mor Güvercin Projesi ile ceza infaz memurları ve mahkumlara eğitimler verildi

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu, Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı ortaklığı ve KAMER Vakfı iştirakiyle; Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü işbirliği ve olurlarıyla, Avrupa Birliği Merkezi Finans ve İhale Birimi finansal desteği ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı teknik desteğiyle yürütülen “Mor Güvercin” projesi kapsamında; Adana Karataş Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Ankara Sincan Kadın Ceza İnfaz Kurumu, Denizli Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu ve İzmir Aliağa Kadın Ceza İnfaz Kurumu’ndaki kadın tutuklu ve hükümlülere eğitim düzenlendi; yereldeki örgütler ile kadınlar ve ceza infaz kurum personeli buluştu.


Mor Güvercin Projesi; cezaevi deneyimi olan ve dezavantajlı konumda sosyal hayata yeniden katılmaya çalışan kadınlar için, yukarıda sözü edilen hedefler dahilinde toplamda 24 ilde işler hale gelmesi planlanan kadın sığınma evlerinin alternatif bir seçenek olması fikrinden yola çıkılarak başlamıştır.

Proje, ceza infaz kurumlarında kalan mahpus kadınların görünürlüğünü arttırarak tahliye sonrası yaşamda kendilerine artı değer sağlayacak alternatifler sunmayı, bunu yaparken yereldeki sivil toplum örgütleri ve kadın sığınma evleri ile ceza infaz kurumları arasında ilişki geliştirmeyi hedefledi. Mahpus kadın grubunun kadına yönelik şiddet konusundaki mağduriyetini ortaya koyarken ceza infaz kurumlarındaki mahpus kadınlara kadın hakları bakış açısı kazandırmak ve kadın sığınma evleri hakkında bilgilenmelerini sağlamak projenin genel hedefleri arasında yer aldı.

İş Dünyasında İnsan Hakları Eğitimleri

Forum, 2013 ve 2014 yıllarında Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı ile birlikte “İş Dünyasında İnsan Hakları Kapasite Geliştirme Programı”nı yürüttü.

Sabancı Üniversitesi ve Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı ortaklığıyla gerçekleştirilen eğitim, şirketlerin insan haklarına saygı duyma sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için, iç ve dış paydaşlarına yönelik insan hakları etkilerini daha iyi anlayabilmelerini ve yönetebilmelerini sağlamayı amaçladı.

Eğitim kapsamında;  “İnsan Hakları ve Gelişim Süreci - Temel Kavramlar, Tarihsel ve Hukuksal Çerçeve, Koruma Mekanizmaları”, “Sürdürülebilirlik ve İnsan Hakları”, “İş Yerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “Çalışanların Hakları, "Çalışma Acısı", İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği”, “İş Yerinde Kötü Muamele: Mobbing”, “Dış Paydaşlar ve İnsan Hakları: Tedarik Zinciri, Müşteriler, Toplum” ve “Kurum içinde İnsan Hakları Stratejisi Geliştirilmesi” konuları işlendi.

Yetişkin Eğitimleri

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forum, 2011 yılından bu yana yetişkinlere yönelik eğitim buluşmaları gerçekleştiriyor. Cumartesi günleri, Karaköy Minerva Palas’ta düzenlenen eğitim buluşmalarında, yaratıcı yazmadan siyasette kadına edebiyatta queer’e kadar birçok konu ele alınıyor. Eğitimler Sabancı Üniversitesi öğretim üyelerinin yanı sıra, konusuna göre uzmanlar tarafından veriliyor.

Bu eğitimlerde sinema, tiyatro, edebiyat, siyaset toplumsal cinsiyet açısından ele alınıyor.

Yazının birinci bölümü için tıklayınız.