Sabancı Üniversitesi 3. Arama Konferansı’nın ardından

Sabancı Üniversitesi 3. Arama Konferansı, 19–20 Mart 2016 tarihlerinde Sabancı Üniversitesi kampüsünde gerçekleşti.

Arama Konferansı’nda; yüksek öğrenimi etkileyebilecek trendler, geleceğin ideal üniversitesinin tasarımı, bu bağlamda Sabancı Üniversitesi’nin mevcut durumu ele alındı. Üniversitenin geleceği üzerine atölye ve beyin fırtınası çalışmaları gerçekleştirildi. Arama Konferansı’na Sabancı Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi dışından  olmak üzere, 10 ülkeden, 62 kişi katıldı. Katılımcılar arasında Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeleri, Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri, Sabancı Üniversitesi mezunları, akademisyenler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve iş dünyası üst yönetim temsilcileri yer aldı.

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı yaptığı açılış konuşmasında, 20 yıl önce Sabancı Üniversitesi daha bir fikir aşamasındayken, kurucular olarak, bir Arama Konferansı düzenlemeye ve “ideal dünya üniversitesi” kurma macerasına başlamaya karar verdiklerini söyledi. Güler Sabancı: “O gün toplantıya katılan  katılımcılar, dünya üniversitesinin ne olduğunu tanımlayan ortak aklı üretebilmek için çok çabaladı. Üniversitemizin mottosu olan “birlikte yaratmak ve geliştirmek”, üniversitemizin felsefesi ve birçok kendine has özelliği de bu Arama Konferansı sonucu ortaya çıktı” dedi. Nisan 2006’da, düzenlenen 2. Arama Konferansı’nda da, Sabancı Üniversitesi’nin geldiği yeri ve gelecek 10 yılda nereye gitmesi gerektiğini gözden geçirdiklerini sözlerine ekledi. 

Güler Sabancı; “Arama Konferansı’nı her 10 yılda bir tekrarlama kararı aldık. Bugün, gelecek 10 yılın eğitim trendlerini tartışmak ve gelecekte Sabancı Üniversitesi’nin karşısına çıkabilecek fırsatları ve zorlukları değerlendirmek için aynı heyecanla çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Eğitim gelecekte nasıl şekillenecek?  Yüksek Öğretimde  Trendler

Moderatörlüğünü Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi  Oğuz Babüroğlu’nun  yaptığı 2 günlük  yoğun çalışma programı olan konferansın sonucunda, iki trend ağırlıklı bir şekilde  ortaya çıktı.   

Birincisi “kişiselleşmiş eğitim” ve ikincisi “toplum ile etkileşimin artması” olarak tanımlandı. Sabancı Üniversitesi’nin orijinal yapısını muhafaza ederek, uygulamalarını bir yandan kişiselleştirmek, öte yandan da sanayi ve toplum ile daha fazla entegre etmek, çıktıların ana çatısını oluşturdu.

Arama sonrası ortaya çıkan önemli bileşenler

Bir üniversitenin  olması gereken misyonları açısından bakıldığında  çıktıları kısaca şu şekilde özetleyebiliriz

  1. Lisans eğitimi: Lise düzeyinden başlayarak ve üniversite sonrasında da devam edecek, artarak katma değer sağlayan bir eğitim sürecinin kurgulanması,
  2. Araştırma ve Toplumla Entegrasyon: Toplumsal sorunlara daha fazla çözüm üretecek bir araştırma anlayışı ile bu çözümleri hayata geçirecek, çeşitli ve çok disiplinli merkezlerin etkin olarak yürütülmesi 

Mevcut durumda Sabancı Üniversitesi’nin Türkiye yüksek öğrenimindeki öncülüğü ve bunun sürdürülebilirliğinin önemi vurgulandı. 

Sabancı Üniversitesi ’nin bundan sonraki dönemde büyümesinde “cross-disciplinary” merkezlerin önemine değinildi. Bu merkezlerin hem topluma doğrudan fayda sağlayacak bilgi üretmesi, hem de kişiselleşmiş eğitime entegre edilebilecek  esneklikte olmasının hedeflenlenmesi kararı alındı. Bu kapsamda; öğretim üyelerinin, ders/proje yapış yöntemlerinin de yeni trendlere uygun olacak şekilde dönüşümü ve bunun önemi vurgulandı.

Ortaya çıkan hedeflere yönelik  olarak Sabancı Üniversitesi’ndeki uygulama planlarının hazırlanması amacıyla; (1) Lisans Eğitimi, (2) Merkezler ve Lisansüstü çalışmalar ve (3) Yönetişim olmak üzere üç çalışma grubunun kurulması planlanıyor. Üyeleri ve çalışma kapsamı belirlenen bu gruplar, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Oğuz Babüroğlu’nun yönlendiriciliğinde çalışmalarına başlayacak. Belirlenen takvime göre çalışma grupları, 2017-2018 döneminde başlayacak yeni 5 yıllık Stratejik Plana kadar gerekli ön hazırlıkları tamamlayacaklar.