Akbank Aile Şirketleri Akademisi’nin son dönem mezunları

Akbank ve Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi’nin işbirliğiyle hayata geçirilen “Akbank Aile Şirketleri Akademisi”ni başarıyla tamamlayan Bridgestone ve Lassa markalarını pazara sunan Brisa’nın iş ortaklarının 2.  ve 3. nesil aile bireyleri mezuniyet sertifikalarını aldılar.

Akbank’ın, aile şirketlerinin rekabet gücünü artırma ve sağlıklı büyümelerini sağlama, sürdürülebilirlik
ve kurumsallaşma çalışmalarına destek olma hedefiyle, Brisa’nın desteği ve Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU işbirliğiyle hazırladığı “Akbank Aile Şirketleri Akademisi”nin son eğitim dönemi de sona erdi. Aile şirketlerinin kurumsallaşma sürecine destek vermek üzere geliştirilen programda işletmelerin temsilcileri sürdürülebilir yönetim anlayışlarını derinleştirmek ve kurumsallaşmak üzere eğitim ve seminerlere katıldı.

Akbank Aile Şirketleri Akademisi’nin Sertifika Programı’nda son dönem, yüksek katılım ve başarı ile tamamlandı. Akbank Aile Şirketleri Akademisi’nin yeni mezunları, sertifikalarını Brisa Genel Müdür Yardımcısı Korhan Korel’in ve Akbank KOBİ Bankacılığı Pazarlama Yönetimi Müdürü Turgut Çatalkaya’nın elinden aldı.
 
Akbank KOBİ Bankacılığı Pazarlama Yönetimi Müdürü Turgut Çatalkaya,  Türkiye’de aile şirketlerinin girişimcilik habitatında çok önemli yeri bulunduğuna işaret ederek, “Geleneksel yapımız, aile şirketlerinin kurulup, gelişmesine çok uygun koşullar oluşturuyor. Ancak, yalnızca Türkiye’de değil, hemen hemen tüm dünyada genel olarak aile şirketlerinin çok uzun ömürlü olmadıkları da bir gerçek. Aile şirketlerinde şirket içi kuralların yanı sıra doğal olarak akrabalık ilişkileri ve duygular da devreye giriyor. Akrabalık ilişkilerinin ve duyguların ön plana çıkabildiği bu ortamda şirketlerin gelecek nesillere sağlıklı olarak devam etmesi için kurumsallaşması şart. Çünkü, uzun vadede aile içi anlaşmazlıklar, profesyonellerin bu şirketlerde yaşadığı zorluklar gibi birçok sorun nedeni ile büyüme ve finansal başarı sürdürülebilir olamayabiliyor. Türkiye ekonomisinin önemli bir bölümünü oluşturan bu şirketlerin modern işletme araç ve yöntemlerini etkin kullanmalarını sağlamanın ve rekabet güçlerini artırmanın hem şirketlerin sağlıklı bir biçimde sürdürülebilir karlılık ile büyümelerine hem de ülke ekonomisine yapacağı katkı çok daha fazla. Biz de Akbank olarak; ülke ekonomisi için çok önemli değerler olduklarını düşündüğümüz aile şirketlerinin, deneyimleriyle birlikte ekonomik kalkınmaya destekleri sürebilsin diye harekete geçtik” dedi.

Brisa Genel Müdür Yardımcısı Korhan Korel de törenin ardından şu değerlendirmede bulundu: “Brisa olarak sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemi her fırsatta vurguluyoruz. Sürdürülebilirliğin en önemli unsurlarından birinin, iş ortaklarımızla devamlılık sağlayan köklü ilişkiler geliştirmek olduğuna inanıyoruz. Aile bireylerinin katılımıyla zenginleşen işletmelerin, rekabetçi iş dünyasında güçlü bir şekilde ilerlemek için vizyonlarını genişletmesi ve verimliliğini artırması kaçınılmaz. İş ortaklarımızla birlikte büyüme vizyonumuzla, Brisa olarak onlara bu yetkinlikleri nasıl kazandırabileceğimizi, işletmelerini nasıl sürdürülebilir bir yapıya kavuşturabileceğimizi ve şirketlerini daha kurumsal bir yapıda yöneterek sonraki nesillere taşımak konularında nasıl teşvik edebileceğimizi paylaşmak üzere Akbank ve Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU işbirliğiyle hazırlanan programı işortaklarımıza Brisa katkısıyla sunduk. Eğitim dönemimizin sonunda sertifikalarını alan tüm iş ortaklarımızı tebrik ediyorum. Brisa olarak iş ortaklarımızla birlikte büyüme vizyonumuz doğrultusunda desteklerimizi devam ettireceğiz.”

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU Direktörü Dr. Cüneyt Evirgen ise program hakkındaki görüşlerini şöyle dile getirdi: “Kurumsallaşmanın temel amacı işletmelerin varlığını ve gelişimini sürekli kılabilmektir. Türkiye ekonomisinin belkemiği olan aile şirketlerinin gelişimi  için de kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik odaklanılması gereken birincil konular arasında yer alır. Gelişimin bir yolculuk olduğuna dair inancımızdan yola çıkarak Akbank ve Brisa işbirliği ile Akbank Aile Şirketleri Akademisi programımızı bir kez daha hayata geçirdik. Bu program ile aile şirketlerine kurumsallaşma yolculuklarında rehber olmayı arzu ediyoruz.