Gürsel Sönmez Araştırma Ödülleri kazananları belli oldu

2006 yılında vefat eden Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyemiz, değerli bilim insanı Gürsel Sönmez anısına verilen “Gürsel Sönmez Ödülleri” bu yıl 10. kez sahiplerini buldu.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından 8 Haziran 2016 Çarşamba günü düzenlenen etkinlik ile Gürsel Sönmez anılırken fakülte tarafından bu yılın ödül kazananları açıklandı. Etknilik sonrasında ödüle başvuran öğrencilerin poster sunumları da gerçekleşti.


Dr. Gürsel Sönmez Araştırma Ödülleri Komitesi, başvuran 12 adayın araştırma sonuçlarını ve referanslarını, her bir disiplinin mahiyetini ve Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nden aldıkları diploma derecelerini (MS/PhD) dikkatle gözeterek bir sonuca varmıştır. Komite, alanlarında yaptıkları önemli katkılardan ötürü Nima Tofighi, Jamal Seyyed Monfared Zanjani ve Beyza Vuruşaner'i ödüle aday göstermektedir. Ödülün üç aday arasında eşit bölüştürülmesi tavsiye edilmektedir.

Beyza Vuruşaner: Doktora çalışmaları, hücrelerde oksidatif stres sinyalleri ve reaktif oksijen kontrolünde ilerlemelere önemli katkıda bulunmuştur. Lipid oksidasyonu, insanlarda kanser, Alzheimer ve atheroskleroz gibi ciddi hastalıkların meydana gelmesinde rolü bulunduğu düşünülen çok önemli bir olgudur. Beyza, uluslararası hakemli ve etkili dergilerde kaliteli yayınlar yaparak bilimsel yetkinliğini ortaya koymuş bir araştırmacıdır. Doktora çalışmalarının ilk yılında bir uluslararası ve disiplinlerarası dergide yayımladığı makalesi, derginin en çok indirilen makaleleri arasında 6. sıraya yükselmiştir. Ayrıca bu makaleye Cell dergisi dahil olmak üzere 100'den fazla atıf yapılmıştır. Doktora teziyle bağlantılı iki araştırma makalesi, saygın hakemli dergilerde yayımlanmıştır. Moleküler biyoloji / moleküler tıp alanında yayımlanmış eserlerdeki işin %90 ila 95'i, birinci yazar tarafından yapılmış olur. Beyza da makalelerindeki çalışmanın tümünün hak sahibidir.

Nima Tofighi: Sabancı Üniversitesi'ndeki doktora çalışmaları sırasında pürüzsüz parçacık hidrodinamiği (SPH) yönteminde karmaşık viskoelastik akış problemlerinin sayısal çözümüne önemli katkılarda bulunmuştur. Özellikle, SPH yöntemlerinin doğruluk sorunlarını etkili biçimde gideren sıkıştırılamaz bir yaklaşım geliştirmiş, bunu Newton sıvıları ve Newton olmayan sıvıların sıvı-katı etkileşimine, elektro hidrodinamiğe, çoğul fazlı akımlara ve sert kütlelerin durağan sıvılar içinde yerçekimi ve elektrik sahası gibi dış kuvvetler altındaki hareketlerine başarıyla uygulamıştır. Karmaşık sorunlara çözüm stratejileri geliştirerek, sorunların çözümü için yoğun emek gerektiren adımları tamamlayarak ve katkılarını dikkatli yazılmış bildirilerle belgeleyerek akademik altyapısının sağlamlığını, entelektüel kapasitesini ve araştırma kabiliyetini sergilemiştir. Araştırmalarının sonuçlarından biri olarak, önemli bilimsel dergilere (beşi yayımlanmış) on bir makale ve makale bölümü sunmuş, ayrıca uluslararası hakemli konferans kitaplarında on dokuz bildirisi yer almıştır.

Jamal Seyyed Monfared Zanjani: Malzeme Bilimi ve Mühendisliği doktorası sırasında kompozit malzeme geliştirme ve yapısal sağlamlık takibi alanlarında çalışmıştır. Sabancı Üniversitesi'ndeki çalışmaları sırasında farklı karbon esaslı nano-malzemelerin sentezi ve karakterizasyonu ile bunların kompozitlerde kullanılan farklı polimer matrisleri üzerindeki etkilerine ilişkin araştırmalar yürütmüştür. Çoğul ölçekte takviye olarak karbon fiber/seçici entegre grafen içeren yüksek performanslı epoksi matris kompozitlerin nano-mühendislikle tasarımı ve üretimine ilişkin literatüre önemli katkılarda bulunmuştur. Bu çalışmalarının ardından, grafen esaslı boş ve dolu kürelerin çekirdek-kabuk elektrosprey yöntemiyle tasarlanması ve üretimi için bir teknik geliştirmiştir. Jamal bu görevleri sırasında karmaşık deney verilerinin analizi için işlem sonrası kodlar ve bilgisayar protokolleri geliştirmiş, ayrıca Sabancı Üniversitesi'ndeki dört yılı boyunca 8 dergi yayınının yazarlığını veya eş yazarlığını üstlenmiştir.

2015-2016 Dr. Gürsel Sönmez Araştırma Ödülleri Komitesi

Özgür Gürbüz (Koordinatör)

Semih Onur Sezer

Deniz Sezer

Serhat Yeşilyurt

Burç Mısırlıoğlu

Fevzi Cebeci

Nilay Noyan

Selim Balcısoy

Selim Çetiner

2016 Gürsel Sönmez Ödülü kazananlarına ödülleri geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi mezuniyet törenimizde takdim edilecek.

Gürsel Sönmez ve ödül hakkında

Dr. Gürsel Sönmez 2004 Eylül ayında Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. Çok kısa bir süre sonra, 16 Ocak 2006 tarihinde elim bir trafik kazası sonucunda aramızdan ayrıldı. Bu kısa fakat oldukça parlak ve verimli akademik hayatına ise bilim dünyasına büyük katkılar yapan çalışmalar sığdırmayı başardı.

Dr. Gürsel Sönmez'in anısını yaşatabilmek ve önemli başarılarını bizlere ve öğrencilerimize tekrar hatırlatarak örnek almamızı sağlayabilmek amacıyla, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından her sene bir veya daha fazla lisansüstü öğrencisine gerçekleştirdikleri araştırma çalışmaları baz alınarak "Dr. Gürsel Sönmez Araştırma Ödülü" verilmektedir. Hem yüksek lisans hem de doktora öğrencileri ödüle aday gösterilebilirler. Adaylar sadece mezun oldukları/olacakları akademik yıl için başvuru yapabilirler. Öğrenciler kendilerini aday gösterebildikleri gibi, bir Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi tarafından da aday gösterilebilirler.