Sabancı Üniversitesi Asya’nın en iyi üniversiteleri arasında

Sabancı Üniversitesi Times Higher Education (THE) Asya Üniversiteleri Sıralaması’nda bu yıl 38. sırada yer aldı. Söz konusu sıralamaya bu yıl Türkiye’den 11 üniversite girdi.

Times Higher Education (THE) Asya Üniversiteleri Sıralaması’nda toplamda 200 üniversite değerlendirmeye alındı. Sabancı Üniversitesinin yer aldığı Times Higher Education (THE) Asya Üniversiteleri Sıralaması, araştırma odaklı üniversiteleri eğitim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünüm göstergeleri üzerinden değerlendiren önemli bir performans sıralaması olarak kabul ediliyor. Söz konusu sıralamada Asya kıtasında yer alan ülkelerdeki üniversiteler, Türkiye, İsrail, İran, Suudi Arabistan,  Lübnan, Ürdün, Umman, Pakistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni de kapsayarak yer aldı.

Times Higher Education Asya Üniversiteleri Sıralamasına bu yıl Türkiye’den giren diğer üniversiteler ve başarı sıralamaları şöyle: Koç Üniversitesi 21., Bilkent Üniversitesi 45., Boğaziçi Üniversitesi 64., İTÜ 91., ODTÜ 94., İstanbul Üniversitesi 99.,  Anadolu Üniversitesi 131-140, Hacettepe Üniversitesi 171-180, Erciyes Üniversitesi 191-200, YTÜ 191-200.

Times Higher Education bu yıl tüm dünyadan 800 üniversiteyi değerlendirdiği THE Dünya Üniversiteler Sıralaması 2015/2016 metodolojisinde değişiklikler yaptı. Bu değişiklikler (THE) Asya Üniversiteleri Sıralaması’nın sonuçlarını doğrudan etkilemiştir. Bilimsel yayın / atıflar ile ilgili Web of Science veritabanı yerine, daha fazla veriyi içeren ve İngilizce dışındaki dillerde de yayınların bulunduğu Scopus veritabanı kullanıldı.

Bu yıl uygulanan anket çalışması, daha geniş bir coğrafi dağılıma ulaşacak şekilde ve geçtiğimiz yıllarda dokuz olan dil sayısı 15’e çıkartılarak gerçekleştirilmiştir.

Times Higher Education (THE) Sıralamaları hakkında

Yüksek öğrenim ile ilgili dünyanın en saygın üniversite sıralamaları arasında kabul edilen THE; öğrenciler, öğretim üyeleri, üniversite yöneticileri, iş dünyası ve devletler tarafından güvenilir bulunan kapsamlı ve dengeli karşılaştırmalar yaparak çalışmalarını; Eğitim, Araştırma, Atıf, Uluslararası Görünüm ve Sanayi Gelirlerinden oluşan 5 boyut altında yer alan 13 farklı parametreyi esas alarak oluşturuyor. THE sıralamaları, uluslararası modern üniversitelerin temel görevleri olan bu beş boyutu inceleyen dünyadaki tek sıralama olarak gösteriliyor.

THE yetkilileri, boyutların hepsinin dengeli olması gerektiğini vurgulayarak, en önemlisinin araştırma atıf sayısı ve üniversitelerin uluslararası alanda bilinirlikleri yani itibar kriteri olduğunun altını çiziyor.