25 Haziran 2018

2016-2017 Üniversiteye İlk Kayıtlar - Lisans Öğrencileri

KAYIT YERİ ve TARİHLERİ

ÖSYM ile Yerleştirilen Öğrenciler için Kayıt Tarihleri: 15 - 19 Ağustos 2016

Kayıt Saatleri: 09:30 – 12:30 ile 13:00 – 16:30 saatleri arasında
                     
Kayıt Yeri: Sabancı Üniversitesi, Tuzla Kampüsü, Spor Merkezi

2016-2017 Akademik Yılı Sabancı Üniversitesi Lisans Öğrencileri İçin Kayıt Kitapçığı için tıklayınız.


KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGE ve FORMLAR

1. Lise Diploması (Aslı)
Henüz alınmadıysa aslı temin edilene kadar yeni tarihli mezuniyet belgesi
(Lise Diploması yerine “Geçici Mezuniyet Belgesi” dışında hiçbir belge kabul edilmemektedir.)
Önemli Not: Lise Diplomasını teslim etmeyen öğrencilerimize Öğrenci Belgesi, Öğrenci Kimliği gibi
kurumsal belgeler düzenlenememektedir.
Yurtdışından alınmış lise diplomaları için, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınmış diploma denklik
belgesi; İngilizce dışındaki dillerde düzenlenmiş ise ek olarak noter tasdikli Türkçe tercümesi
gerekmektedir.

2. Sınav Sonuç Belgesi: ÖSYM Web sitesinden alınabilecek çıktısı. (Öğrencilerimizin ÖSYM internet
sitesinden çıktısını aldıkları yerleştirme sonuç belgelerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir) Yatay
Geçiş ile gelen öğrencilerin ÖSYM tarafından üniversitesine gönderilen programa yerleştirildiğine
dair bilgilerin yer aldığı listenin onaylı fotokopisi.

3. Kimlik Bigileri: Nüfus cüzdanı fotokopisi

4. Fotoğraf: 4.5 x 6 boyutunda 12 adet vesikalık
Önemli Not: Her fotoğrafın arkasına ad, soyad ve öğrenci numarası yazılmalıdır.

5. Öğrenci Bilgi Formu: “newcomers.sabanciuniv.edu” adresinde yer alan Öğrenci Bilgi Formu'nu
eksiksiz olarak doldurulup, çıktısının imzalanıp teslim edilmesi gerekmektedir. Öğrenci Bilgi Formunu
doldurmak için Sabancı Üniversitesi hesabı oluşturmanız gerekmektedir. Hesap oluşturma işlemleri
Kayıt Bilgi Kitapçığı'nda yer almaktadır.

6. Bilgi ve Bildirim Formu: Kayıt Paketi içerisinde sizlere gönderilecek olan bu formun doldurulup, teslim edilmesi gerekmektedir.

Form için tıklayınız.

7. Kimlik ve Adres Beyan Formu: Kayıt Paketi içerisinde sizlere gönderilecek olan bu formun doldurulup, teslim edilmesi
gerekmektedir.

Form için tıklayınız.

8. Öğrenci Kimlik Kartı Formu: Kayıt Paketi içerisinde sizlere gönderilecek olan bu formun teslim
edilmesi gerekmektedir. Fotoğrafsız formlar kabul edilemeyecektir.

Form için tıklayınız.

9. Transkript (Sadece Yatay Geçiş ile Gelen Öğrenciler İçin):Transkriptin son hali teslim edilmelidir.

IB / ABITUR / MATURA / MATURİTA Diploma Notu Olan Öğrenciler: Herhangi bir program grubuna Burslu (tam burslular hariç) ya da Burssuz yerleşmiş olan öğrencilerin; Diploma Katkı Bursu’ndan faydalanabilmeleri için, IB diploma notu 34 ve üzeri olanların, ABITUR diploma notu 2 ve altı olanların, MATURA diploma notu 2 ve altı olanların, MATURİTA diploma notu 80 ve üzeri olanların mezun oldukları liseden bu notu belirten onaylı belge veya SAT sınavından 2000 puan ve üstü olup LYS sıralamasında ilk 25.000 içinde yer alan öğrencilerden ise sınav sonuç belgesinisunmaları gerekmektedir.

Şehit Çocuğu Olduğunu Belgeleyen Öğrenciler: Şehit çocuğu bursu için; Üniversite'mize ÖSYM ile yerleştiği tarihte şehit çocuğu olanlardan, yerleştirildiği puan türündeki LYS sıralamasında ilk 100.000'de olması kaydıyla, burslu ya da burssuz olarak kayıt yaptıracak lisans öğrencilerinin, gerekli koşulları sağladığını gösteren belgeleri ve Üniversite tarafından da onaylanan belgeyi yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

ADIM ADIM KAYIT İŞLEMİ

1. ÖSYM’ye bildirdiğiniz adreslerinize Yurtiçi Kargo ile Kayıt Paketi gönderilecektir. Paketlerin çıkış
noktası Yurtiçi Kargo-Orhanlı Şubesidir. Adreslerinize gönderilen olan Kayıt Kitapçığı ve eklerini
inceleyiniz. Kayıt paketinin ulaşmaması durumunda, Üniversitemizin Haberleşme Merkezi ile iletişime
geçebilirsiniz. (0 216 483 9915)
2 . “newcomers.sabanciuniv.edu” adresine girerek, hesap oluşturma işlemlerini tamamlayınız.
3. Yurt başvurunuzu (Yurtta kalmak isteyen öğrencilerimiz) “newcomers.sabanciuniv.edu” adresinden
yapınız.
4. “newcomers.sabanciuniv.edu” adresinde yer alan Öğrenci Bilgi Formu'nu eksiksiz olarak doldurunuz.
Çıktısını alıp imzalayarak Kayıt Belgeleri ile birlikte teslim ediniz.
5. “newcomers.sabanciuniv.edu” adresinde yer alan Sağlık Formu'nu doldurunuz.
6. 15-19 Ağustos 2016 tarihleri arasında Kayıt işlemleriniz için şahsen kampusa geliniz ve evraklarınızı
teslim ediniz.
7. Kayıtların ilk günü olan 15 Ağustos 2016 günü İngilizce Dil Ölçme Sınavı yapılacaktır. Dil Muafiyet
Belgesi sunamayan öğrenciler, bu sınava katılmak zorundadırlar. Sınav için herhangi bir kayda gerek
yoktur. Sınava girmek için; sizlere gönderilecek olan kabul mektuplarındaki sınav yerlerine gitmeniz
gerekmektedir.

KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

• Kayda gelmeden önce, kayıt için gerekli belgelerin hazırlanmasını, ilgili formların doldurulmasını ve
teslim edilecek tüm belgelerin bir kopyasının ileride çeşitli nedenlerle gereksinim duyacağınız
düşüncesiyle kendinizde saklamanızı önemle hatırlatırız.
• Sabancı Üniversitesi’ne yeni kabul edilen lisans öğrencilerin, üniversiteye ilk kayıt işlemlerini, 15-19
Ağustos tarihlerinde, kayıt için gerekli belgelerle birlikte ŞAHSEN yaptırmaları gerekmektedir; posta
ile gönderilen kayıt belgeleri işleme alınmaz.
• Geçerli bir nedenle, ilk kayıt işlemini gerçekleştiremeyecek durumda olan öğrenciler, bir yakınlarını
vekil tayin ederek de bu işlemi tamamlayabilirler; 18 yaşını tamamlamış öğrencilerin kayıtları için noter
tasdikli vekâletname gereklidir.
• Sabancı Üniversitesi öğrencisi iken sınava girerek üniversitemizi yeniden kazanan öğrencilerin Lise
Diplomaları Öğrenci Kaynakları Birimi’ndeki öğrenci dosyalarındadır. Kayıt sildirerek Lise
Diplomalarını almalarına gerek yoktur. Bu öğrenciler yeni kayıt işlemlerini yaptırmadan önce, daha
önceki öğrencilik kaydını sildirip kimliklerini iade etmek zorundadırlar.
• Süresi içinde ilk kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen veya gerekli belgeleri sağlayamayan öğrenciler,
Üniversite’ye kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar.
• Başka bir yükseköğretim kurumunun lisans programlarında kayıtlı olan öğrenciler, aynı anda Sabancı
Üniversitesi'nde lisans öğrenim göremez.
• Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olan, öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.
• Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunularak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal
işlemleri yapmaya yetkilidir.
• Üniversiteye kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere Öğrenci Belgeleri, Oryantasyon günü
dağıtılacak olan Oryantasyon Paketi içerisinde verileceğinden, kayıt tarihlerinde Öğrenci Belgesi
talepleri karşılanamayacaktır.

KAYIT GÜNÜ İŞLEMLERİ

KAYIT EVRAKLARI MASALARI

Bu masalarda Kayıt Evrakları imza karşılığında teslim alınacaktır. Kaydınızın tamamlanması için istenen tüm Kayıt belgelerini teslim etmiş olmanız ve belirtilen son ödeme tarihine kadar ücret ödemenizi yapmış olmanız gerekir.

SAĞLIK MASASI

Akciğer röntgen filmi ve kan testi raporlarınızı bu masadaki yetkililere teslim etmeniz gerekmektedir. “newcomers.sabanciuniv.edu” adresinde yer alan ve doldurulması gereken “Sağlık Bilgi Formu” için bu belgelerin bir kopyasını yanınızda bulundurmanızı öneririz. Kayıt günlerinde akciğer filmi ve Verem Savaş Dispanseri hekimi ya da radyoloji uzmanı/göğüs hastalıkları uzmanı tarafından onaylanmış film raporu ile kan testi raporlarınızı (Hemogram (Tam kan sayımı),HBsAg, Anti-HBs, Anti-HBcIgG, Anti-HAVIgG, Anti-Measles IgG, Anti-Mumps IgG, Anti-Rubella IgG) teslim edemez iseniz, daha sonra bu belgeleri D2 Binasında bulunan Sağlık Merkezi’ne teslim etmeniz gerekecektir.
Sorularınız için: healthcenter@sabanciuniv.edu

ÖĞRENCI SERVİSLERİ BİLGİ MASASI

Servis kullanmak isteyen öğrenciler Kayıt günlerinde kurulacak olan bu masadaki yetkililere Kayıt Paketi içinde gönderilen “Öğrenci Servisleri Bilgi Formu”nu teslim edebilir ve servisler hakkında bilgi alabilirler.

YURTLAR MASASI

Bu masada yurtlar hakkında öğrenci ve ailelerimizin soruları yanıtlanacak ve yurtlar hakkında bilgi verilecektir.

ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ MASASI

Kayıt Paketi içerisinde gönderilecek olan “Ders Dışı Öğrenci Etkinlikleri Bilgi Formu”nu isteyen öğrenciler bu masada bulunan yetkililere teslim edebilirler.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL ÖLÇME SINAVI (ELAE)

Sabancı Üniversitesi Diller Okulu tarafından düzenlenen ELAE (İngilizce Dil Ölçme Sınavı / English Language Assessment Exam), iki aşamadan oluşur:

1. AŞAMA - Seviye Belirleme Sınavı

Kapsamı Yeni yerleştirilen lisans öğrencileri
İçeriği Gramer ve kelime bilgisi ölçme, verilen bir konunun kısa yazılı anlatımı
Tarihi 15 AĞUSTOS 2016
Saati Kitapçık ekindeki mektupta belirtilmiştir.
Yeri Kitapçık ekindeki mektupta belirtilmiştir.

2. AŞAMA – Muafiyet Sınavı

Kapsamı 1. Aşamada yeterli not alan lisans öğrencileri,
Lisans programlarına Türkçe eğitim yapan üniversitelerden yatay geçiş ile kabul edilen adaylar.

İçeriği Yazma Becerileri, Dinleme, Okuma
Tarihi 17 AĞUSTOS 2016
Saati Kitapçık ekindeki mektupta belirtilmiştir.
Yeri 1. Aşamayı geçen öğrencilerin 2. Aşamaya girecekleri sınıf, 16 Ağustos 2016 Salı günü saat
15: 00’ ten itibaren Diller Okulu Binası kapılarına asılacak listelerden ve SU dış web sayfasında yayınlanacak sorgulama ekranı aracılığı ile duyurulacaktır.

SINAVA GİRECEK ADAYLARIN;

Gerekli kimlik kontrollerinin yapılıp oturma düzenine geçilebilmesi için sınav başlangıcından en az YARIM SAAT ÖNCE belirtilen sınav odasının önünde hazır bulunmaları ve yanlarında nüfus cüzdanı veya ehliyet (resimli ve resmi bir kimlik) getirmeleri şarttır. Bunun dışında kurşun kalem, kalemtraş ve silgi getirmeleri gerekmektedir.

İngilizce Dil Ölçme Sınavlarının telafi sınavları yoktur.

ELAE 1. Aşama sınavının yapılacağı günün (15 Ağustos 2016) sabahı öğrencilerimiz ve kampusa gelen öğrenci aileleri ile tanışmak amacıyla yapılacak karşılamanın ardından öğrencilerimiz sınava gireceklerdir. ELAE 2. Aşama sınavının yapılacağı günün sabahı (17 Ağustos 2016), öğrencilerimiz doğrudan sınav salonlarına alınacaktır. Sınavın uygulandığı binalara güvenlik açısından öğrenciler ve görevliler dışında kimse alınmayacaktır. Bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi rica olunur.

DÖNEMLİK ÖĞRENİM ÜCRETİ & ÖDEMELER

2016-2017 Akademik yılı Güz dönemi için üniversiteye yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin KDV dahil dönemlik öğrenim ücreti ve son ödeme tarihleri; sizlere gönderilen Kayıt Kitapçığı ekinde mevcuttur.

Öğrenim ücreti ödemeleri 15-19 Ağustos 2016 tarihleri arasındadır.

YURT BAŞVURULARI

Yurt Başvuruları on-line gerçekleştirilmektedir. Üniversite Hizmetleri Birimi tarafından yurtlara yerleştirilen öğrenciler, kendi oda bilgilerini ve yurda yerleşim tarihlerini kayıt süresi bitiminde Üniversite web sayfamızdan (www.sabanciuniv.edu) takip edebilirler.

Engelli öğrenciler yurtlarda kendilerine özel olarak tahsis edilen odalarda, kapasite fazlası talep olmaması halinde herhangi bir öncelik sırasına tabi olmadan yerleştirileceklerdir.

Yurt ödemeleri yurt odası tahsisleri belli olduktan sonra ayrıca duyurulacaktır. Öğrencilerimizin yurt ödemeleri ile ilgili hesap bilgilerini duyurudan takip etmeleri gerekir.

Yurtlarla ilgili sorularınız için;
Telefon: (0216) 483 9926 / 27 / 29 / 33 / 34 / 36 / 38/ 55
Faks : (0216) 4839005
E-posta: yurtlar@sabanciuniv.edu

SAĞLIK BİLGİ FORMU İLE İLGİLİ BİLGİLER

YAPTIRILACAK TETKİKLER

Okula kayıt yaptıracak öğrencilerin “newcomers.sabanciuniv.edu” adresinde yer alan Sağlık Bilgi Formlarını online olarak doldurmaları gerekmektedir.

ÖNEMLİ! Öğrenci Sağlık Bilgi Formunu online doldurabilmeniz için yapmanız gerekenler;

1- Öncelikle, aşağıdaki kan tahlillerini özel ya da resmi herhangi bir sağlık kuruluşunda yaptırmalısınız; (Kan tahlillerinin laboratuvar sonuç raporları kayıt sırasında Sağlık Merkezi görevlilerine teslim edilecektir.)
Hemogram (Tam kan sayımı),
HBsAg
Anti-HBs
Anti-HBcIgG
Anti-HAVIgG
Anti-Measles IgG
Anti-Mumps IgG
Anti-Rubella IgG

Yukarıdaki testleri son 1 yıl içinde yaptırdıysanız tekrar yaptırmanıza gerek yoktur.

2- Akciğer filmi çektirmelisiniz.

Son 1 yılda çekilmiş akciğer filmi ve Verem Savaş Dispanseri hekimi ya da radyoloji uzmanı/göğüs hastalıkları uzmanı tarafından onaylanmış film raporu kayıt sırasında Sağlık Merkezi görevlilerine teslim edilecektir.

Konuyla ile ilgili bilgi ve sorularınız için;
Sağlık Merkezi
Telefon : 0216 483 99 23/48/46/25
E-posta : healthcenter@sabanciuniv.edu

KAYIT DONDURMA / İZİN İŞLEMLERİ

İzin Başvurusu: İzin başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler izin gerekçesine ilişkin belgeleri de ekleyerek bir dilekçe ile, Temel Geliştirme Yılı öğrencileri derslerin başlamasını takip eden 4. haftanın son iş gününe kadar, Lisans öğrencileri derslerin başlamasını takip eden 10.haftanın son iş gününe kadar, lisans öğrencileri ilgili Fakülte Dekanlığı’na; Temel Geliştirme Yılı öğrencileri de Diller Okulu Direktörlüğü’ne izin başvurusunda bulunabilirler.

İzin Başvurusunun Değerlendirilmesi: İzin talebi Fakülte/ Diller Okulu Yönetim Kurulu tarafından yapılan inceleme ve karar ile sonuçlandırılır; öğrenciye mektupla bildirilir.

İzin Süresinin Başlangıcı: İlgili kurul tarafından kararın onaylandığı tarih olarak kabul edilir.

Önemli Notlar:

1. Öğrenciler sağlık, maddi, aile, kişisel, akademik, beklenmedik ani olaylar gibi haklı ve geçerli
nedenlerle dönem izni için başvurabilirler. Yeni kayıt olacak öğrencilerin izin başvurusunda
bulunabilmeleri için, dosya açtırma olarak adlandırılan Üniversite’ye ilk kayıt işlemini tamamlamaları
gerekir.
2. Temel Geliştirme Yılı (TGY) öğrencilerine en fazla 1 akademik yıl izin verilebilir.
3. İzin süreleri, öğrenim süreleri hesabına katılmaz.
4. Öğrencilerin izin aldıkları dönemler için ödemiş oldukları ücretler, sonraki dönem ücretlerine mahsup
edilmez. Öğrenciler, izinlerinin bitimini izleyen dönemde, gerekli ücretleri ödeyerek ve ders kayıtlarını
yaptırarak öğrenimlerine devam ederler.
5. İzni onaylanan ve Üniversite’ye karşı tüm mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olan öğrencinin; ilgili
dönemde kayıt yaptırdığı dersler dönem kaydından düşürülür.

ASKERLİK İŞLEMLERİ

-Askerlik sevk tehir işlemleri 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre yapılır.
- TC veya KKTC vatandaşı ya da TC ve aynı zamanda KKTC vatandaşı olup çifte vatandaşlık hakkına sahip olan TGY, Lisans programlarında tam zamanlı statüde öğrenim gören veya yeni kayıt yaptıran erkek öğrencilerin sevk tehiri işlemleri Öğrenci Kaynakları Birimi tarafından yapılır ve takip edilir.
-Lisans programları için 29 yaş üzerindeki öğrencilerin askerlik sevk tehiri hakları yoktur.
- Askerlik çağına henüz girmemiş olan öğrencilerin askerlik tecil işlemleri, askerlik yaşına girdiklerinde Öğrenci Kaynakları Birimi tarafından otomatik olarak yapılır.
- Askerliğini yapmış olan öğrencilerin "Terhis Belgesi"nin fotokopisini getirmeleri gerekir.
- Üniversite'ye verdiğiniz bilgilerde daha sonra değişiklik olduğunda, en kısa zamanda ÖK'ya haber veriniz. Böylece, askerlik işlemleriniz aksatılmadan ve herhangi bir yanlış işlem olmadan yürütülebilecektir.
. Mezuniyet , kayıt sildirme, kayda gelmeme, izinli sayılma, disiplin nedeniyle uzaklaştırma cezası alma ve lisans programında azami öğrenim süresi bittiği halde mezun olamama durumundaki öğrencilerin listesinin işlem tarihinden itibaren 1 ay içinde ilgili Askerlik Şubesine bildirilmesi Yasa gereğidir. İlişki kesme işlemlerinden sonra öğrencilerin en kısa sürede Askerlik Şubesine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Konuyla ilgili sorularınız için;
Çağlar Akpınar
Tel: 0 216 483 93 61

KAYIT İLETİŞİM BİLGİLERİ
E-posta: sr@sabanciuniv.edu
Faks: (0216) 483 90 73

Üniversite’ye ilk kayıtlarda ihtiyacınız olabilecek bazı telefon numaraları:
(Şehir dışından aramalar için Alan Kodu: 0 216)

Üniversite’ye Kayıtlar
483 90 70
483 90 52
483 90 58

Ders Kayıtları

483 90 37
483 90 84
483 90 23
483 90 32

Ücretler-Burslar
483 90 31
483 90 65

TGY- İngilizce Muafiyet Belgeleri
483 93 61

Askerlik

483 93 61

Yurtlar
483 99 26/ 27/ 29/ 33/ 34/ 36/ 38/ 55

Sağlık Merkezi (Kan testi raporları ve Akciğer Filmi için)
483 99 23/25/46/48