2015-16 Eğitim İzleme Raporu yayımlandı

Çocuğun ve toplumun gelişimi için eğitimde yapısal dönüşüme katkı yapan Eğitim Reformu Girişimi (ERG), 9. Eğitim İzleme Raporu’nun öne çıkan bulgularını düzenlediği basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı. Dr. Canan Dağdeviren’in önsözü ve Doç. Dr. M. Murat Erdoğan’ın sonsözü ile yayımlanan raporda, eğitim alanında yaşanan başlıca gelişmeler kurumsal kapasite, eğitime erişim ve eğitimin niteliği ana eksenlerinde değerlendiriliyor.


Raporda ele alınan konular arasında Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı; eğitim harcamaları; okulöncesi eğitim politikaları; özel gereksinimli ve Suriyeli mülteci çocukların eğitimi uygulaması ve eğitimin niteliğine ilişkin göstergeler öne çıkıyor.

Rapora buradan ulaşılabilir: http://www.egitimreformugirisimi.org/tr/node/1714

www.egitimreformugirisimi.org