Sabancı Üniversitesi Dünyanın En İyi 350 Üniversitesi İçinde

Times Higher Education (THE) 2016-2017 Dünyanın En İyi Üniversiteleri sıralamasını açıkladı. 79 ülkeden 1313 üniversitenin değerlendirmeye alındığı sıralamada, Türk üniversiteleri arasında 2. sırada yer alan Sabancı Üniversitesi, geçen yıla göre yerini 351-400 bandından 301-350 bandına yükselterek, Türk üniversiteleri arasında dünyada yerini yükselten tek üniversite oldu.   


Times Higher Education 2016-2017 Dünyanın En İyi Üniversiteleri sıralaması açıklandı. Söz konusu sıralamada bu yıl Türkiye’den geçen yıla göre 7 artış ile toplam 18 üniversite yer aldı. 

79 ülkeden 980 üniversitenin sıralandığı bu yılki sıralamada 1313 üniversite değerlendirildi.

Bu yıl sıralamada yer alan Türk Üniversiteleri ve başarı sıralamaları şöyle: Koç Üniversitesi 251 – 300 bandında, Sabancı Üniversitesi 301-350 bandında, Bilkent Üniversitesi 351 – 400 bandında, Atılım ve Boğaziçi Üniversiteleri 401-500 bandında, İTÜ 501 – 600 bandında, Doğu Akdeniz, Hacettepe, İstanbul, İYTE, ODTÜ, TOBB Üniversiteleri 601 – 800 bandında, 

Anadolu, Ankara, Erciyes, Gazi, Marmara ve Yıldız Teknik Üniversiteleri de 801+ bandında yer aldı.

Türk Üniversiteleri gözden geçirildiğinde, geçtiğimiz yılın sıralamasında ilk üç sırada yer alan Koç, Sabancı ve Bilkent Üniversiteleri arasında, sıralamadaki yerini yükselten tek Üniversite Sabancı Üniversitesi oldu.  980 Üniversitenin sıralandığı bir sistemde Sabancı Üniversitesinin 351 - 400 bandından 301 - 350 bandına yükselmesi önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Times Higher Education (THE) 2016-2017 Dünyanın En İyi Üniversiteleri sıralamasında Türk Üniversitelerinin sayısında artış olması, Ülkemiz üniversitelerinin bu sürece verdikleri önemi ve Türk Yükseköğretim Kurumlarının küresel rekabet ortamındaki başarısını gösteriyor.

THE Dünya Üniversiteler Sıralaması metodolojisi Eğitim, Uluslararası Görünüm, Sanayi Geliri, Araştırma ve Atıf olmak üzere 5 ana boyut ve 5 ana boyutu oluşturan 13 alt göstergeden oluşuyor.

Sıralamada söz konusu 5 ana boyuta aşağıdaki oranlarda ağırlık verilmiş:

• Eğitim: üniversitenin öğrenim ortamı (toplam puanda %30 ağırlık)

• Araştırma: hacim, gelir ve itibar (%30 ağırlık)

• Atıflar: araştırmadaki etkinlik (%30 ağırlık)

• Sanayi Geliri: yenilikçilik (%2,5 ağırlık)

• Uluslararası Görünüm: personel, öğrenci ve araştırma (%7,5 ağırlık)