“Trump Başkanlığı ve Popülizmin Küresel Yükselişi”

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Programı Öğretim Üyesi ve İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ile Sabancı Üniversitesi Uluslararası Çalışmalar Programı Öğretim Üyesi ve İPM Direktörü Fuat Keyman‘ın “Trump Başkanlığı ve Popülizmin Küresel Yükselişi (The Trump Presidency and the Rise of Populism in the Global Context)” başlıklı politika notu yayımlandı.

Donald Trump'ın Kasım 2016 Amerikan başkanlık seçiminin akabinde başa geçmesi, popülizmin küresel yükselişi hakkında tartışmaları körükledi. Popülist hareketin yeniden doğmasıyla ABD , sağcı ve popülist bir lider tarafından yönetilen ilk köklü Batı demokrasisi oldu. Bu rapor, popülizm üzerine süregelen tartışmayı, nedenlerini ve olası çözümlerini Kasım 2016 seçimlerinin ışığında incelemektedir  ve liberal demokrasiler dahilinde bu fenomene yeni karşı koyma yolları önerir.

Politika notu için tıklayınız: http://ipc.sabanciuniv.edu/publication/english-the-trump-presidency-and-the-rise-of-populism-in-the-global-context/