Dünya benzeri gezegen sayısı daha da artacak

Dünya benzeri gezegen sayısı daha da artacak

NASA'nın, Dünya’dan yaklaşık 40 ışık yılı uzakta 7 yeni gezegen keşfedildiğine dair yapmış olduğu açıklamayı Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Astrofizikçi Ersin Göğüş değerlendirdi. Keşfedilen gezegenlerin en az beşinin yıldız çevresindeki yaşama elverişli bölgede olduğunu belirten Ersin Göğüş, uzaklarda yaşamın vücut bulduğu ekosistemleri keşfetme ihtimalinin daha da arttığını dile getirdi.


NASA'nın, Dünya’dan yaklaşık 40 ışık yılı uzakta 7 yeni gezegen keşfedildiğine dair yapmış olduğu açıklamayı Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Astrofizikçi Ersin Göğüş değerlendirdi:

Dünya boyutlarında 7 ötegezegen var

Bir yıl kadar önce uzaklarda yaşamın izlerini aramaya yönelik çok önemli bir buluş duyuruldu: Dünya'ya yaklaşık 40 ışık yılı (378 trilyon km) mesafede, Kova takım yıldızı bölgesinde, kütlesi Güneş'in 10'da biri olan bir yıldızın çevresinde boyutu Dünya mertebesinde olan 3 ötegezegen bulundu. TRAPPIST-1 olarak adlandırılan yıldız çevresindeki üç gezegenin keşfini, Şili'nin Atacama Çölü'nde Avrupa Güney Gözlemevi'nde kurulu olan oldukça mütevazı bir teleskop sağlamıştı. Bu keşfi takiben NASA'nın Spitzer uydu teleskobu ile gerçekleşen gözlem sonuçları daha da çarpıcı: TRAPPIST-1 çevresinde Dünya boyutlarında 7 ötegezegen var!

Gezegen sayısı belki daha da artacak

Son gelişmeler birçok yönden çok önemli. Güneş sisteminde yerküre benzeri, bir başka deyişle katı yüzeye sahip 4 gezegen var: Merkür, Venus, Dünya ve Mars. Diğer gezegenler dev boyutlarda gaz yapılar. Yaşama elverişli ortamların yerküreye benzer yapıda olmaları gerekir. TRAPPIST-1 çevresinde bilinen en fazla sayıda yerküre benzeri gezegen olduğu ortaya çıkmış oldu. Önümüzdeki süreçte bu sistem büyük teleskoplarla gözlenmeye devam edilecek. Gezegen sayısı belki daha da artacak.

TRAPPIST-1 Güneş’ten daha soğuk bir yıldız. Bu tür yıldızların sayısı Güneş benzeri yıldızlara göre çok daha fazla. Yakın geçmişe kadar öte gezegen araştırmaları Güneş benzeri yıldızların çevresinde yoğunlaşmıştı. TRAPPIST-1 çevresinde bunca ötegezegenin bulunması bu alanda araştırmaların seyrini değiştirecek.  

KEŞFEDİLEN GEZEGENLERİN EN AZ BEŞİ YILDIZ ÇEVRESİNDEKİ YAŞAMA ELVERİŞLİ BÖLGEDE

Keşfedilen gezegenlerin en az beşinin yıldız çevresindeki yaşama elverişli bölgede olduğunu belirten Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Ersin Göğüş, “Yani yaşam için olmazsa olmazların başında gelen suyun sıvı halde bulunabileceği sıcaklık ortamında. Ne yıldıza çok yakın, ne de çok uzakta. Bu tür ötegezegenlerin artması, uzaklarda yaşamın vücut bulduğu ekosistemleri keşfetme ihtimalini daha da artırıyor.” dedi.

Tüm illüstrasyonlar: NASA/JPL-Caltech