Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Yüzde 30 Kulübü Türkiye Kampanyasını Başlatıyor

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu, şirketlerin karar mekanizmalarında toplumsal cinsiyet dengesinin iyileşmesini ve şirketlerin yönetim kurullarında ve üst yönetiminde  kadın oranının yüzde 30’a yükseltilmesini amaçlayan, Yüzde 30 Kulübü’nün Türkiye kampanyasını başlatıyor.

Kadınların  karar mekaznimalarında yer alması konusunu bir iş performansı meselesi olarak gören yönetim kurulu başkanları ve CEO’ların oluşturdukları Yüzde 30 Kulübü’nün Türkiye tanıtım toplantısı, 22 Mart 2017, Çarşamba günü Borsa İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleşti.

Kulübün Türkiye bölümünün kurucu üyeleri olan yönetim kurulu başkanları ve CEO’ların katılımıyla düzenlenen tanıtım toplantısı Borsa İstanbul’da Gong Töreni ile başladı. Ardından, Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ açış konuşmasını yaptı. Himmet Karadağ, ister cinsiyet ister ırk olsun, ayrım gözetmeksizin, hak edene hakkının teslim edilmesinin bu ülkenin ve insanının en temel değerlerinin başında geldiğinin altını çizdi. Adalet olgusunun da bunu gerektirdiğini sözlerine ekledi. Himmet Karadağ, özellikle ekonomik hayatımıza baktığımızda bu noktada önemli eksikliklerimizin göze çarptığını belirtti. Ülkemizde her 10 kadından sadece 3’ünün istihdam edildiğinin altını çizdi. Himmet Karadağ “Türkiye’de şirketlerde üst düzey kadın yöneticilerin oranı ise %25 düzeyindedir. Annelerimiz, eşlerimiz ve kızkardeşlerimiz aleyhine oluşan bu büyük farklar önemli bir adaletsizliği ortaya koymaktadır. İşte bu noktada, yönetim kurullarında ve üst düzey kademelerde hanımefendilerin ağırlığının artması büyük önem arz etmektedir. Bahsi geçen pozisyonlarda hanımefendilerin daha fazla söz sahibi olması önce şirketlerimizi değiştirecektir. İstihdam başta olmak üzere, şirketlerimizde her türlü karar ve  faaliyet alanında daha kapsayıcı ve eşitlikçi bir yaklaşım hakim olacaktır. Bu çerçevede, Borsa İstanbul olarak sosyal sorumluluk alanlarında gerçekleştirilen çalışmalara aktif bir şekilde katılıyoruz. Fırsat eşitliğini öne çıkaran her projeye destek vermeye ve paydaşlarımızla işbirliğine bundan sonra da devam edeceğiz.” dedi. 

Ardından, Yüzde 30 Kulübü Türkiye Kurulu Başkanı, Akkök Holding CEO’su,  Ahmet Cemal Dördüncü bir konuşma yaptı. Ahmet Cemal Dördüncü “Şirket bünyesinde cinsiyet dengesini kurmak şirketleri daha başarılı bir konuma, yönetim kurullarını ise daha etkin bir hale getirecektir. Bilimsel veriler, karar kalitesinde niteliksel değişimin kadınların en az yüzde 30 oranında yönetim kadrosunda yer almasıyla mümkün olacağını gösteriyor. Öte yandan bu eşiğe ulaşılması, toplumsal cinsiyet dengesi yönünden de ilerlemenin önemli bir nedeni olacaktır. %30 Kulüp Türkiye olarak, önümüzdeki dönemde iş dünyasındaki erkek önderleri ve liderleri kulübe dahil ederek, yüzde 30 hedefine ulaşmak için farklı çalışmalar yapmayı planlıyoruz.” dedi.

Yüzde 30 Kulübü Kurucu Başkanı ve Financial Times tarafından 2016 yılında en cesur iş kadını seçilen Helena Morissey’in video mesajı gösterildi. Helena Morissey konunun birkaç kadınla ilgili olmadığını bunun iş kültürü ile ilgili bir mesele olduğu mesajını verdi.

Toplantının ana tema konuşmasını Yüzde 30 Kulübü İngiltere Yönlendirme Komitesi Üyesi ve Big Lottery Fund Yönetim Kurulu Üyesi Elizabeth Passey yaptı. Elizabeth Passey Yüzde 30 Kulübü’nün kuruluş hikayesini anlattı.  Elizabeth Passey, 2010 yılında başlatılan Yüzde 30 Kulübü kapsamında yönetim kurulu başkanları ve CEO’ların daha iyi bir toplumsal cinsiyet dengesi için harekete geçtiğini söyledi. Çıkış amaçlarının 2015 yılına kadar FTSE 100 şirketlerinin yönetim kurullarındaki kadın üye oranını yüzde 30’a yükseltilmesi olduğunu sözlerine ekledi. Çalışmanın hedeflerinden birinin de alttan gelen kadınların desteklenlemesi olduğunu ve bu şekilde mevcut oranın korunduğunu ifade etti.

Yüzde 30 Kulübü Türkiye Yönlendirme Komitesi Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Dr. Melsa Ararat proje ile ilgili detaylı bilgi verdi. Melsa Ararat “Kadınların ekonomik kararlara katılımı ekonomik öneme haiz şirketlerin karar mekanizmalarında yer almalarından geçiyor. Bu inançla 2012 yılından beri halka açık şirketlerin yönetim kurullarında ve tepe yönetimlerinde kadın oranını takip ediyoruz. Ne yazık ki Sermaye Piyasası Kurulu’nun teşvik edici düzenlemelerine rağmen bu oran oldukça düşük ve  ilerleme çok yavaş. Toplumsal dönüşüm gerektiren pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da iş dünyasının yaratıcı ve dinamik liderlerinin katkısına gerek var. Yüzde 30 kulübünün üyeleri Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin CEO’ları ve başkanları sıfatıyla şirketlerinin karar mekanizmalarında kadınların yer almasını basiretli iş yönetiminin bir olmazsa olmazı olarak gördüklerini beyan ediyorlar. Onların bu duruşu bilinçaltı önyargıların farkına varılmasını, onların sorgulanmasını gerektirecek ve uluslararası kurumsal yatırımcılara BIST şirketleri ile ilgili olumlu bir sinyal verecek. 8 Mart’da  bir yatırım şirketi tarafından New York borsasının önündeki boğa heykelinin karşısına dikilen ve boğaya meydan okuyan kız çocuğu heykeli yatırımcıların ve toplumun kadınların kararlara katılımından bekledikleri değişimi simgelemekte. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadınların kararlara katılımı şirketlerin performanslarını olumlu etkileyeceği gibi alınan kararların daha paylaşımcı, kapsayıcı, paydaş odaklı ve eşitlikçi olmasına da katkıda bulunacak. Kulüp,  Borsada işlem gören şirketlerin  yönetim kurullarında şu anda %14,2 ve üst yönetimde %15 civarında olan kadın oranını  en geç 2025 yılına %30’a çıkartmayı hedefliyor. Dilerim ki bu hedefe 2025 yılından daha önce ulaşalım.” dedi.

Yüzde 30 Kulübü Hakkında:

En basit haliyle %30 Kulübü yönetim kurulu başkanlarının ve CEO’ların, organizasyonlarının her seviyesinde toplumsal cinsiyet dengesini iyileştirmeyi amaçladıkları bir iş birliğidir. Bu iş birliğinin arkasında toplumsal cinsiyet dengesinin şirketleri daha başarılı ve yönetim kurullarını daha etkin yapacağına olan inanç yatmaktadır. Çeşitliliğin organların daha iyi kararlar vermesine öngörüsü bilimsel araştırmalarla da giderek artan ölçüde desteklenmektedir. Kampanyanın adı karar kalitesinde niteliksel değişimin azlık grup üyelerinin %30 düzeyine erişmesi ile gerçekleştiğini gösteren bilimsel araştırmalara dayanmaktadır. 2010 yılında FTSE 100 yönetim kurullarında kadın oranı %12,5 idi ve 21 şirketin yönetim kurulu tamamen erkeklerden oluşmaktaydı. Bugün bu oran %29’a ulaştı ve tamamen erkeklerden oluşan yönetim kurulu kalmadı.

Türkiye’de %30 Kulübü 2010 yılından bu yana kadınların yönetim kurulunda temsili konusunda kampanyalar yürüten ve araştırmalarıyla bunu destekleyen Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu ev sahipliğinde başlatıldı.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu (SU CGFT) Hakkında

SU CGFT 2003 yılında TÜSİAD ve Sabancı Üniversitesinin ortak çabasıyla kuruldu. Kuruluş döneminde Kurumsal Yönetim İlkelerinin hazırlanamasına ve iyi yönetişimin savunuculuğuna odaklanan Forum, 2008 yılından sonra araştırmalara ve saha çalışmalarına odaklandı. CGFT bugün disiplinler arası bir akademik girişim olarak Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde şirketlerin,  ekonomik ve sosyal etkilerinin iyileştirilmesine yönelik programlarlar yürütmektedir. Forum aynı zamanda 2009 yılından bu yana dünyanın en prestijli çevre projesi kabul edilen CDP’nin Türkiye operasyonunu yürütmektedir.

http://cgft.sabanciuniv.edu