“Bütünsel İşletme Yönetimi ve Finansal Etkileri” eğitimi

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU, birikimlerini ve tecrübelerini daha geniş kitleler ile paylaşmak, sürekli gelişime inanan profesyonellere güvenilir bir destek sağlamak amacıyla genel katılıma açık eğitim programlarına "Bütünsel İşletme Yönetimi ve Finansal Etkileri" eğitimi ile devam ediyor.


“Bütünsel İşletme Yönetimi ve Finansal Etkileri” başlıklı eğitim programı 25 Nisan – 13 Mayıs 2017 tarihleri arasında Hilton ParkSA’da gerçekleşecek. Dersler Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Yusuf Soner, Game Solution Türkiye Operasyon Müdürü Cenk Enhoş ve Dr. Murat Buket tarafından verilecek.  

Bütünsel İşletme Yönetimi ve Finansal Etkileri programı ile katılımcılara, iş ve yönetimin tüm fonksiyonlarına bütünsel bir bakış açısı kazanarak, alacakları iş kararlarının diğer fonksiyonlara ve özellikle finansa etkilerini yaşayarak öğrenebilecekleri bir platform sağlanıyor.  En iyi öğrenme yöntemlerinden biri olarak kabul edilen, yaparak-yaşayarak öğrenmeyi iş yönetimi simülasyonu ile katılımcılara aktarmayı hedefleyen programda, katılımcılar işletme ekonomisininin temelleri, bilanço ve gelir tabloları, rekabetçi stratejiler ile bu stratejilerin nasıl oluşturulduğu konusunda beraber çalışıp birlikte kararlar alacaklar. Programın sonunda katılımcılar bir firmanın uzun vadede başarılı kalması için neler gerektiğinin yanı sıra, pazarlama, liderlik, operasyon yönetimi, strateji, finans ve iş modeli konularında da pratik bilgiler edinecekler.

Programın ilk modülü 25-26 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleşecek. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Yusuf Soner tarafından verilecek “Bütünsel İşletme Yönetimi” başlıklı derste; “Müşterileri Yönetmek: Pazarlama”, “Çalışanları Yönetmek: Liderlik”, “İşi Yönetmek: Operasyon Yönetimi”, “İstikameti Yönetmek: Strateji”, “Parayı Yönetmek: Finans” ve “Tümünü Bir Araya Getirmek: İş Modeli” başlıkları ele alınacak.

“Finansal Yönetim” başlığını taşıyan ikinci modül 5-6 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleşecek. Dr. Murat Buket tarafından gerçekleştirilecek eğitimde; “Finansal Yönetimin İşletme Organizasyonunundaki Yeri”, “Stratejik Çerçevede Finansal Yönetim”, “Bilanço”, “Gelir Tablosu”, “Nakit Akışı”, “Temel Finansal Hedef ve Göstergeler”, “Temel Finansal Performans Göstergeleri” ve “MIS (Bilgi Yönetim Sistemi) Bazlı Mali Analiz Örnek Vaka Çalışması” ele alınacak.

Game Solution Türkiye Operasyon Müdürü Cenk Enhoş tarafından verilecek “Ökonomikus, Similasyon, Fasilitatör” başlıklı son modül 12-13 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek. Öncelikle ‘Nakit akışı’ kavramının birebir tecrübe yoluyla gözlemlenmesini amaçlayan bu simülasyon ayrıca işletme ekonomisinin temel kurallarını aktarıyor. Bu simülasyon iş hayatı ile ilgili teorik bilgileri pratiğe geçirmek için bir platform oluşturuyor ve bunları yaparken iş yönetimi sürecine bütüncül bakabilme perspektifi kazandırmayı hedefliyor. Simülasyon, bunların yanında ayrıca finansal tabloların analizi, bu analizlerin kullanımı yoluyla daha tutarlı stratejiler oluşturulması ve bir işletmedeki, finansa yakın ya da uzak tüm yöneticilerin güncel hedefler, göstergeler ve duruma aynı ölçüde hakim olmalarını amaçlıyor. Modülde; “Bütçe ve Nakit Akış Planlaması”, “Kâr-Zarar Hesabı”, “Bilanço Hesabı ve Analizi”, “Maliyet ve İşletme Muhasebesi” ile “Liderlik ve İş Yönetimi” konuları ele alınacak.

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi – EDU Genel Katılıma Açık Eğitimleri

Genel katılıma açık programlarında Sabancı Üniversitesi öğretim üyelerinin yanı sıra en güncel araştırmalara ve trendlere hakim, akademik ve profesyonel dünyadan gelen konu uzmanları eğitim verecek. Eğitimlerde alanlarında uzman kişiler ile katılımcıları buluşturarak “bilgi”nin pratik iş süreçlerine yansıtılmasında verimli bir öğrenme platformu oluşturmak amaçlanıyor. Eğitimler sırasında öğrenmeyi pekiştirmek için, vaka çalışmaları, hazırlık çalışmaları, ödevler, forumlar, simülasyonlar, grup çalışmaları, rol play’ler vb gibi çeşitli öğrenme araçları kullanılıyor.

Detaylı bilgi ve kayıt için: http://edu.sabanciuniv.edu/tr/genel-katilima-acik-egitimler