2017-2018 Güz Dönemi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Başvuruları

2017-2018 Akademik Yılı Güz Dönemi için aşağıda belirtilen alanlarda yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alınacaktır. 

Temel bilimler de dahil olmak üzere araştırma konuları hakkında detaylı bilgiye  
http://fens.sabanciuniv.edu adresinden ulaşılabilir. 

Akademik konulardaki sorular için programlarda belirtilen irtibat isimlerine; başvuru işlemleri ile ilgili sorular için Öğrenci Kaynakları birimine danışılmalıdır. 
Tel: (0216) 483 9093, E-posta: 
studentinfo@sabanciuniv.edu 


Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik  
Önemi küresel olarak hızla artan bu alandaki program, en son gelişmeleri ve teknolojik yenilikleri vurgulamaktadır. Yoğunluk alanları arasında moleküler biyoloji ve hücre biyolojisi, biyoenformatik ve bitki biyoteknolojisi yer almaktadır. 

Akademik bilgi için:  Batu Erman, 
Telefon: (0216) 483 9530,  
E-posta: 
batu@sabanciuniv.edu  
  
Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği 
Program araştırma alanları; doğal dil işleme, örüntü tanıma, biçimsel yöntemler, yazılım mühendisliği, şifreleme ve bilişim güvenliği, ağ güvenliği, bilgisayar mimarileri, dağıtık sistemler, veri tabanı sistemleri, veri madenciliği, bilgisayar grafiği ve sanal gerçeklik, gömülü sistemler, bilgi gösterimi ve akıl yürütmedir. 

Akademik bilgi için: Esra Erdem, 
Telefon: (216) 483 9574, 
E-posta: 
esraerdem@sabanciuniv.edu 

Elektronik Mühendisliği   
Program araştırma alanları; telsiz iletişim, telsiz ağlar, duyarga ağları, sinyal, konuşma ve görüntü işleme, bilgisayarlı görü, örüntü tanıma, RF, mikrodalga, anten ve yayılım, RF MEMS ve RF devre tasarımı, fotonik ve fiber optik telekomünikasyon, yüksek hızlı elektronik devre elemanları, mikrosensörler ve mikroelektromekanik sistemler,  tıbbi ve endüstriyel ultrasonik görüntüleme, tıbbi cihazlar, analog ve sayısal çok büyük ölçekli tümleşik devre (VLSI) tasarımı, ASIC ve FPGA tasarımı, bilgisayar destekli tasarım ve testtir. 

Akademik bilgi için: Özgür Erçetin, 
Telefon: (216) 483 9608,
E-posta: 
oercetin@sabanciuniv.edu 
  
Endüstri Mühendisliği 
Program araştırma alanları; üretim ve servis sistemleri, bütünleşik imalat, tedarik zinciri yönetimi, lojistik, bütünleşik envanter yönetimi ve fiyatlandırma, ürün geliştirme süreci, imalat süreçleri ve makinalarının modellenmesi ve analizi, imalat ve teknoloji stratejileri, bulanık sistemler, kombinatoryal eniyileme ile yöneylem araştırmasının telekomünikasyon ve enerji sistemleri uygulamaları üzerinde odaklanmaktadır. Endüstri ile ortak çalışmalara önem verilmektedir. 

Akademik bilgi için: Ş.İlker Birbil 
Telefon: (216) 483 9548, 
E-posta:
sibirbil@sabanciuniv.edu

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 
Program araştırma alanları; ileri teknoloji uygulamaları için malzemelerin yapıları, temel özellikleri ve üretim süreci bağıntılarına odaklanmıştır. Aktif araştırma alanları yarıiletkenler, sentetik ve biyolojik polimerler, seramikler ve kompositlerdir. Nano-bilim ve nano-teknoloji alanlarında ağırlıklı olarak çalışılmaktadır. 

Akademik bilgi için: Özge Akbulut, 
Telefon: (216) 483 9968, 
E-posta:
ozgeakbulut@sabanciuniv.edu 

Mekatronik Mühendisliği 
Program araştırma alanları;  akıllı ürün tasarımı, çok disiplinli tasarım optimizasyonu, topoloji optimizasyonu, metamalzemeler, mikro sistemler, akıllı kontrol sistemleri, robot tasarımı, haptik sistemler, bilgisayarla görme, bilgisayar destekli mühendislik, yenilenebilir enerji sistemleri, ve atanmış bilgisayarlı sistemler. Mikro sistemler, proses kontrolü, küçük su türbinleri, türbin kanadı ve sızdırmazlık sistemleri tasarımı, ısı transferi, MEMS, mikro sistemlerde kaynama dengesizlikleri, kritik ısı akışı, mikro kanallar, kavitasyon, Mikro- ve Nanofluidics, çapraz akış, elektronik soğutma, minyatür ısı atıcılardır. Mühendislik sistemlerinin titreşim analizi ve kontrolü, sürekli sistemlerin titreşim modellemesi, modal test yöntemleri, mikro talaşlı imalat sistem dinamiği, minyatür medikal cihaz tasarım ve yapımı. 

Akademik bilgi için: Ali Koşar, 
Telefon: (216) 483 9621, 
E-posta: 
kosara@sabanciuniv.edu

Üretim Mühendisliği

Program araştırma alanları; ileri üretim teknolojikleri ve süreçlerine odaklanmıştır. Araştırma alanları; imalat süreçleri ve makinalarının modellenmesi ve analizi, bilgisayar destekli tasarım ve üretim, bütünleşik üretim sistemleri, eklemeli üretim (3B yazıcılar), biyoüretim, nano-mikro üretim, kompozit ve polimer üretim süreçleri ve üretim ve teknoloji stratejileri. Endüstri ile ortak çalışmalar önem verilmektedir.

Akademik bilgi için: Erhan Budak, 
Telefon: (216) 483 9519, 
E-posta: 
ebudak@sabanciuniv.edu


Matematik 
Pür matematikle disiplinler arası alanlardaki araştırmaları kapsayan uygulamalarının etkileşimine ağırlık veren programın yoğunlaşma alanları cebir ve sayılar teorisi ile kodlama teorisi ve kriptografideki uygulamaları, analiz ve uygulamalarıdır. 

Akademik bilgi için: Kağan Kurşungöz, 
Telefon: (216) 483 9964,
E-posta: 
kursungoz@sabanciuniv.edu

Fizik 
Yoğun madde fiziğinde deneysel ve kuramsal yarıiletken fiziği, mezoskopik ve nanoskopik sistemler ile üstün iletkenlik konularında çalışılmaktadır. Yüksek enerji astrofiziğinde ise kompakt cisimler (nötron yıldızları ve kara delikler) ve çevreleri üzerine X ışını, gama ışını gözlemleri ve optik gözlemler yapılmakta, ayrıca kuramsal çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Kuantum enformasyon kuramı ve yüksek enerji fiziği diğer araştırma alanlarıdır. 

Akademik bilgi için: Emrah Kalemci, 
Telefon: (216) 483 9614, 
E-posta:
ekalemci@sabanciuniv.edu 


Kabul Koşulları: 
Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programlarına başvuru koşulları ve gerekli belgeler. 

Yüksek lisans programına başvuran adayların lisans eğitimlerini, doktora programlarına başvuran adayların  lisans veya yüksek lisans eğitimlerini en geç 05 Eylül 2017 tarihine kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir. 

Mali Destek: 
Öğrencilerin, öğrenim ücretinden muafiyet, aylık nakit burs gibi mali desteklerden yararlanmaları mümkündür. Bu konudaki karar kabul jürisi tarafından belirlenir. 


Son Başvuru: 
Başvurular için son tarih 12 Mayıs 2017’dir.  Mülakatlar 22 Mayıs - 9 Haziran 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Ön değerlendirme sonucunda mülakata davet edilecek adaylara e-posta ile bilgi verilecektir. Adayların e-postalarını sıklıkla kontrol etmeleri tavsiye edilmektedir. 
Başvuruya ilişkin bilgiler için:  
www.sabanciuniv.edu 

Elektronik Başvuru İçin:   
https://admission.sabanciuniv.edu 


Yazılı sınav ve mülakat tarihleri aşağıdaki gibidir:

Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik (Yüksek Lisans ve Doktora)
Mülakat**: Daha sonra bildirilecektir.

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği (Yüksek Lisans ve Doktora)
Yazılı Sınav* & Mülakat**   : Daha sonra bildirilecektir.

(GRE Subject Test; Tüm yabancı adaylar için 2013-2014 Bahar Dönemi lisansüstü Başvuruları itibariyle Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Programı “GRE Subject Test in Computer Science” skorunu istemektedir. 2017-2018 Güz Döneminde lisansüstü başvurusunda bulunan adayların “GRE Subject Test in Computer Science” skorunun olması başvurularının değerlendirilmesinde önemli bir rol oynayacaktır.)


Elektronik Mühendisliği (Yüksek Lisans ve Doktora)
Mülakat**: Daha sonra bildirilecektir.


Endüstri Mühendisliği (Yüksek Lisans ve Doktora)
Mülakat**: Daha sonra bildirilecektir.


Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (Yüksek Lisans ve Doktora)
Mülakat**: 29 Mayıs 2017


Mekatronik Mühendisliği (Yüksek Lisans ve Doktora)
Mülakat**: Daha sonra bildirilecektir.

Üretim Mühendisliği (Yüksek Lisans ve Doktora)
Mülakat**: Daha sonra bildirilecektir.


Matematik (Yüksek Lisans ve Doktora)

Yazılı Sınav* & Mülakat**   : Daha sonra bildirilecektir.

Fizik (Yüksek Lisans ve Doktora)
Yazılı Sınav* & Mülakat**   : Daha sonra bildirilecektir.

(Fizik yazılı sınav birinci ve ikinci yıl işlenen giriş fiziği, üçüncü ve dördüncü yıl işlenen klasik mekanik, elektromanyetik teori, istatistiksel mekanik ve kuantum mekaniği konularını kapsamaktadır. “ GRE Physics Subject Test ” sonucu olan adaylar yazılı sınavdan muaf tutulabilirler.)

*Başvuran tüm adaylar yazılı sınavda belirlenen günlerde hazır bulunacaktır.

**Mülakatlar için adaylara e-posta ile davet gönderilecektir.


Başvuru:

Matematik ve Fizik Lisansüstü programlarına başvuru için lütfen tıklayınız
Diğer Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru için lütfen tıklayınız.

 

Başvurular ile ilgili sorularınız için studentinfo@sabanciuniv.edu e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Başvuru belgeleri (resmi sınav sonuç belgeleri, transkript, vb.) hem online sistemine yüklenecek hem de Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi'ne elden teslim edilecek ya da posta ile aşağıdaki adrese gönderilecektir. Başvuru dosyasına tamamlanmış online başvurunun bir çıktısı eklenmelidir. Posta ile gönderilen belgelerin, son başvuru tarihinden önce Üniversitemize ulaşması gerekmektedir. E-posta ile yapılan başvurular değerlendirilememektedir.


Önemli Uyarı! Başvuru belgelerinizin, değerlendirme öncesi veya sonrasında iadesi mümkün olmadığından, başvuru sırasında; GRE, TOEFL veya eşdeğeri sınav başvuru ya da sonuç belgelerinizin veya gerek gördüğünüz diğer belgelerin orijinallerini muhafaza etmeniz ve başvuruyu bu belgelerin kopyaları ile yapmanız sizin için yararlı olacaktır. Ancak, kabul edilmeniz durumunda, üniversiteye kayıt sırasında orijinallerinin isteneceğini önemle hatırlatırız.