Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemize MÜDEK Akredistasyonu

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği ile Mekatronik Mühendisliği lisans programları MÜDEK tarafından 01 Mayıs 2017 tarihi itibariyle akredite edilmiştir. 

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği ile Elektronik Mühendisliği lisans programlarımız ise 01 Mayıs 2016 tarihi itibariyle akreditedir. 

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği MÜDEK Türkiye'de mühendislik programları alanında akreditasyon vermeye tek yetkili kuruluştur.

MÜDEK tarafından yapılan bu akreditasyon, eğitim programlarımızın yüksek standartlara uygunluğunu teyit etmekte ve kalite güvencesini ifade etmektedir. Akredite olan programlarımıza, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı "EUR-ACE Etiketi" verilmiştir. Bunun yanında MÜDEK, Uluslararası Mühendislik Birliği şemsiyesi altındaki çok taraflı akreditasyon tanıma anlaşması Washington Accord’un tam üyesidir.