Star-up’lardan KOBİ’lere her aşamadaki girişimcilere destek

Sabancı Üniversitesi’nde star-up’lardan KOBİ’lere her aşamadaki girişimci için destek var

Sabancı Üniversitesi Önkuluçka Merkezi: SUCool


SUCool; katma değer yaratan, teknoloji-arge-inovasyon bazlı, gerçek bir ihtiyacı karşılayan girişimcilerin projelerini hayata geçirmeleri için destek veren bir ön kuluçka merkezidir. 2014 yılında kurulan SUCool, inovatif girişimleri eğitim, mentorluk, iş geliştirme, hukuki destek, müşteri ve yatırımcı tanıştırmaları, ücretsiz ofis alanı hizmetleriyle destekliyor.

SUCool’a, teknoloji tabanlı tüm girişimciler başvurabiliyor. SUCool fikir aşaması projeleri de destekliyor. SUCool’da ilk sene olan 2014’te 10 projeye, 2015’te 20 projeye destek verildi. Bu projelerde toplam 55 girişimci ile birlikte çalışıldı. Bu girişimcilerden 9’u halen Sabancı Üniversitesi öğrencisi, 19’u ise Sabancı Üniversitesi mezunudur. Bu destekler 2 aylık bir eğitim programı ve sonrası mentörlükler, danışmanlıklar, yatırımcı ve müşteri tanıtırmaları, yurt dışı turlarından oluşuyor. 2014’te erken aşamada desteklemeye başlanan bu projelerden 4’ü aldığı yatırımlarla yoluna devam ediyor. 3 tanesi ürün geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. 2015 dönemi projelerinden 11’i ise şimdiden satış yapmaya başladı.

SUCool’un en önemli katkılarından birisi girişimcilerini Türkiye’den ve dünyadan geniş ve alanlarında uzman mentörlerle desteklemesidir. SUCool’da pazar ve rekabet analizi, değer sunusu taahüdü, ürün-pazar uyumu, iş ve gelir modeli, finansman, yalın girişim, satış pazarlama, hukuk, ekip kurma ve yönetme, yatırım sunumları konularında eğitimler veriliyor.

9 aylık bir program olan SUCOOL eğitimlerin, mentörlük ve iş geliştirmelerin ardından yatırımcı ve müşteri buluşturmaları da gerçekleştiriliyor. SUCool eğitimleri uygulamalı eğitimlerden oluşuyor. Hiçbir sektör ayrımının yapılmadığı SUCool’da katılımcıların kendi projelerini hayata geçirmeleri ve geliştirmeleri destekleniyor. Program sonunda iyi performans gösteren projeler Silikon Vadisi, Boston, Londra ve Singapur’da SUCool’un düzenlediği turlarda, yatırımcı, hızlandırıcı ve girişimcilerle tanıştırılıyor.
SUCool’da girişim projelerinin başarısını takip ediliyor ve başarılı olanları desteklemeye devam ediliyor. SUCool’dan katılımcılarından firmalaşma ve gelir kazanmaya başlayanlar Inovent Kuluçka Merkezi’nin desteklerinden öncelikli olarak faydalanabiliyorlar.

SUCool, Ocak 2016 döneminde; ilki Sabancı Üniversitesi öğrencilerinden oluşan, ikincisi de Sabancı Üniversitesi mezunlarından oluşan toplam 10 girişim ekibini desteklemeye başladı.

SUMelek Yatırımcı Ağı

SUMelek Yatırım Ağı, senede en az 2 melek yatırımına katılabilecek Sabancı Okulları mezunları, Sabancı Holding mevcut ve eski çalışanlarından ve onların referanslarından oluşan bir melek yatırım platformudur.

Platform öncelikli olarak; Sabancı Üniversitesi SUCool Ön Kuluçka Merkezi ve Sabancı Üniversitesi bünyesinden çıkan iyi girişim fırsatlarını değerlendirmeyi amaçlıyor. Platformun ikinci amacını ise melek yatırımcılık kültür ve kabiliyetlerinin gelişmesi ve piyasadaki diğer melek yatırım ağlarıyla ortak yatırım fırsatlarını değerlendirmek oluşturuyor. 

Girişimcilik Sertifika Programı

TÜBİTAK işbirliği ile yürütülen Girişimcilik Sertifika Programı’na Sabancı Üniversitesi lisans, lisansüstü öğrencileri ve akademik kadrosu katılabilir. Girişimcilik Sertifika Programı, öğrencilerinin başarılı bir girişimci olma yolunda önlerine çıkacak zorluklara karşı hazır olmalarını hedefliyor.

KOBİ’lere 13 yıldır eğitim desteği: Akbank Girişimci Geliştirme Programı

2003 yılından beri devam eden ve Endeavor, Kagider ve Inovent tarafından da desteklenen “Akbank Girişimci Geliştirme Programı”; girişimcilere başarılı, verimli bir işletme kurmalarını sağlayacak sağlam bir altyapı sunabilmek, gerekli eğitimleri vermek ve uygulamalı proje çalışmaları gerçekleştirmek için planlandı. 13 yıl önce ilk uygulaması gerçekleştirilen proje, dünya örneklerinin sonuç ve deneyimlerinden yola çıkarak Türkiye koşullarına göre tasarlandı ve süreç içinde sürekli geliştirildi. Program; girişimciliğe adım atmış/bir süredir faaliyette bulunan ve büyüme aşamasına gelen girişimcilere büyümeyi nasıl gerçekleştireceği konusunda bilgi birikimi kazandırmayı amaçlıyor.

Sabancı Üniversitesi tarafından verilen eğitimler ile kuruluşlarını büyütmek isteyen girişimcilere  fırsat sunan programın seçici jürisi, başvuruları fikir aşamasındaki girişimcilerden değil, en az 3 yıl faaliyette olan şirketleşmiş ancak büyüme aşamasında sorunlar yaşayan girişimcilerden seçiyor. Akbank Girişimci Geliştirme Programı’nda Türkiye’nin her yerinden gelen KOBİ’lere bir hafta boyunca ücretsiz eğitim veriliyor. Eğitimlere hali hazırda şirketleri bulunan girişimciler katılabiliyor.

Katılımcılar, Akbank Girişimci Geliştirme Programı kapsamında şirketlerin büyüme dönemindeki finansal hesaplamalarından farklı iş modellerine göre pazarlama ve operasyon planlarının yapılmasına kadar çok geniş bir çerçevede eğitim alıyorlar, seminerlerde kredi ve öz sermaye ihtiyaçlarının karşılanması, iç ve dış pazarlarda büyüme konularında da bilgi alma fırsatını yakalıyorlar. Program kapsamında başarılı girişimciler ziyaret ediliyor veya derslere konuk edilerek başarı hikayeleri anlatılıyor.

Türkiye’nin ilk teknoloji ticarileştirme ve çekirdek fon şirketi: Inovent

Sabancı Üniversitesi tarafından 2006 yılında kurulan Inovent, Türkiye’nin ilk teknoloji ticarileştirme/hızlandırma ve çekirdek fon şirketidir. Inovent, özellikle akademi temelli girişimciliğe odaklanmak suretiyle, henüz erken aşamada olan teknolojilerin ticarileştirilmesini yönetiyor.

Inovent’in misyonu, bir değer yönetim sistemi ve bilgiye dayalı ekonomik gelişimin merkezinde entelektüel varlıklar ve fikri mülkiyet portföyünün uygun şekilde yönetimi olan ülke genelinde yenilikçi teknolojiye dayalı girişimcilik, risk sermayesi ve melek yatırımcı altyapılarını destekleyecek dinamik bir ekosistem oluşturulmasının öneminin kavranmasını sağlıyor.

Inovent, üniversitelerin teknoloji portföyleri dahilindeki ticari potansiyeli olan teknolojiler ve iş planlarının yönetilmesinde çok kapsamlı bir deneyime sahiptir. Inovent, Türkiye’nin akademik girişimcilerinin yararı için özel ön çekirdek sermaye fonu ile akademik girişimciliğe odaklanmış olan tek start-up hızlandırıcısıdır. Inovent’in kurulduğu günden bu yana, 3 tanesi Inovent çekirdek sermaye fonu şirketi olmak üzere toplam 33 adet “start-up” şirketi kurdu. Günümüze kadar Inovent, 4 başarılı çıkış gerçekleştirdi. Halihazırda, Inovent portföyünde bulunan 11 aktif start- up şirketinden 9 tanesi akademisyenler tarafından kurulmuştur ve 4 başarılı çıkıştan biri ise, yine bir akademisyen tarafından kurulmuş olan start-up şirketidir.

Inovent, akademisyen ve/veya öğrenciler tarafından kurulan üniversite start-up şirketlerine odaklanıyor. Sadece akademik temelli start-up şirketleri ile çalışmadığı için (geçmişte üniversitelerden bağımsız start-up şirketleri için çekirdek sermaye sağlanmıştır) Türkiye’de akademik temelli girişimcilik merkezi olarak lider konumumuzu sürdürmeyi amaçlıyor. Organik bağlar nedeniyle start-up şirketlerinin çoğunluğunu Sabancı Üniversitesi’den çıkan start-up’lar oluşturuyor. Bu bağlamda Sabancı Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile çok yakın bir işbirliğimiz bulunuyor. Inovent’in önceliği Sabancı Üniversitesi olmasına rağmen start-up portföy yönetimi için Inovent’ten destek almak isteyen diğer üniversiteler ile ayrıca iş planının temeli olan fikri mülkiyet haklarını ellerinde bulunduran akademisyenler ve girişimciler ile de çalışılıyor.
Inovent yönetimi, özel ve kamu kuruluşları ile STK nezdinde Fikri Mülkiyet/ Patent Kanunu, teknoloji transferi altyapıları ve risk yatırım teşviklerinin oluşturulması konularında sıklıkla tavsiyelerde bulunarak ekosistemin oluşumuna destek oluyor.

Inovent süreçlerinde ise ilk olarak fikri ve -eğer mevcutsa- ilgili fikri mülkiyet hakkının ilk değerlendirmesi yapılıyor. Sermaye payları, fikri mülkiyet hakkının kalitesi ve piyasayı değerlendirmek için genel bir durum tespiti yapılıyor. Bu ilk değerlendirmeye bağlı olarak, aday girişimcilerin tecrübeleri, motivasyon ve hırsları ile öngörülen şirketin mali ihtiyaçlarının dahil edildiği işletme modelinin mevcut kapasitelere uygun olup olmadığı belirleniyor.

Eğer iş planı üniversitenin portföyünde bulunan bir fikri mülkiyet hakkı çevresinde inşa edilmişse, söz konusu fikri mülkiyet hakkının (genelikle patentlerin) kullanımı ve/veya yararlanılmasını temin etmek için teknoloji transfer ofisi ile görüşerek gerekli lisans ilişkisinin kurulması sağlanıyor.

Inovent, start-up şirketlerini kamu destekleri almaları için teşvik ediyor. Inovent, bu süreçte start- up şirketine, eğer gerekliyse sermayeyi teminat altına almak için teminat mektupları sunma ve proje başvuru yazımı aşamalarında destek veriyor.

Inovent, portföyündeki start-up şirketlerinin ihtiyaca göre ticari sözleşme yönetimi ve müzakeresinden, yurt içi ve yurt dışındaki yatırımcılara hazırlığa kadar bir çok farklı platformda destek sunuyor. Bu bağlamda, Inovent Türkiye’nin önde gelen melek yatırımcı ağı olan Galata Melek Yatırımcıları’nın (GBA) ve Lisans Yöneticileri Derneği Türkiye’nin (LES Türkiye) kurucu üyesidir.

Girişimcilik Yandal Onur Programı

Türkiye’nin ilk Girişimcilik Yandal Onur Programı, 2013 yılında Sabancı Üniversitesi’nde hayata geçirildi. Girişimcilik Yan Dal Onur Programı, son yıllarda işletme bilimi alanında oluşan kuramsal ve eylemli katkılardan yararlanarak öğrencilere belli düzeyde bir yapı ve yetenek kazandırıyor. Program, öğrencilerin girişimcilik, şirket içi girişimcilik, inovasyon, teknoloji yönetimi alanlarındaki belli başlı düşünsel akımlar ve tartışmalar konusunda bilgi ve perspektif sahibi olmalarını sağlıyor. Öğrenciler, kuramsal derslerle birlikte kendilerini ilgili alanlarda hazırlayabilmeleri için iş dünyasıyla sıkı bir ilişki kuruyorlar. Programın belirleyici özelliklerinden biri, girişimcilik ve inovasyonun toplum içindeki işlevlerine yönelik yeni bakış açılarını da kuracak olmasıdır.

Yazının ilk bölümü için tıklayınız.


İlk Yayınlanma Tarihi: 05.04.2016 14:11:05