Teknolojiden Sosyal Konulara Girişimcilik

Sabancı Üniversitesi'nden teknogirişimlerden sosyal girişimciliğe kadan uzanan yelpazede girişimcilere destek var.

Teknogirişimciler için BiGG SEA Ortaklığı
Sabancı Üniversitesi 2015 yılında, Ege Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ideEge TGB) ve Adana Üniversite Sanayi Ortak Araştırma Merkezi (Adana ÜSAM) ile kurduğu BiGG-SEA Projesi'yle, TÜBİTAK 1512 Programı’nın yani "Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı"nın uygulayıcı kuruluşlarından biri olma hakkını elde etti. Program ile üç senede 2500’den fazla girişimciye ulaşmak, 500’den fazla girişimciye önkuluçka ve mentörlük hizmeti vermek, 300’den fazla iş planı başvurusuna destek olmak hedefleniyor. BiGG-SEA Projesi kapsamında Akdeniz, Ege ve Marmara bölgesinde 25 ili kapsayan bir alanda, girişimci adaylarına iş fikri oluşturmada, iş planı hazırlamada ve “Teknogirişim Sermaye Desteği Programı”na başvuru yapılması konusunda yardımcı olunuyor.


BİGG-SEA Projesi kapsamında; Türkiye’nin 2023 vizyonu doğrultusunda öncelik verdiği teknoloji alanları (yazılım, ileri imalat teknolojileri, biyo ve nano teknoloji, elektromekanik sistemler) başta olmak üzere özgün ve yenilik içeren tüm girişimler desteklenebiliyor.

Teknoloji odaklı iş fikrine sahip, kendi girişimini kurma konusunda istekli, TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı BİGG çağrısında belirtilen nitelikleri taşıyan herkes programa başvurabilir. İş fikirleri ise “Uygulama Alanı”, “Özgünlük” ve “Yapılabilirlik” olmak üzere üç ana kriter altında değerlendiriliyor.
Teknogirişim Sermaye Desteği Programı'nın Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri öncelikli olmak üzere başvurularını toplayan BiGG-SEA Projesi, girişimcilere iş modelleme, mentorluk ve ön kuluçka hizmetleri sağlayan ve iş fikrinden iş planına giden süreçte girişimciye destek oluyor.
Programın birinci aşama başvurularını toplamak üzere TÜBİTAK tarafından seçilmiş resmi bir uygulayıcı olan BiGG-SEA, "yenilik odaklı teknolojik fikir sahibi girişimcileri, yalın girişim ve pazar geliştirme metodolojilerine dayalı farklı mekanizmalarla desteklemek, iş fikrinin teknik ve pazar doğrulaması gerçekleştikten sonra hazırlanacak bir iş planı ile girişimcinin ticarileşme yolculuğu boyunca ona eşlik etmek" üzere kurgulandı.


Çalışmada girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri amacıyla fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetleri "ücretsiz" destekleniyor.

Sabancı Üniversitesi, Ege Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ideEge TGB) ve Adana Üniversite Sanayi Ortak Araştırma Merkezi (Adana ÜSAM) ortaklığında geliştirdiği ve TÜBİTAK’tan destek aldığı MENTORSEA projesi kapsamında TÜBİTAK mentor havuzunda yer alan mentor adaylarına Stratejik Teknoloji ve Ürün Yönetimi, İleri Mühendislik ile Tasarım, İş Geliştirme ve Teknoloji Tabanlı Başlangıç Firmalarına Özel alanlarında eğitim veriliyor.

Mentor-SEA, TÜBİTAK'ın resmi uygulayıcısı olarak Adana ÜSAM’ın koordinatörlüğünde, Sabancı Üniversitesi İnovent A.Ş. ve Ege Üniversitesi EBİLTEM-TTO desteği ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi ideEGE – TGB A.Ş. işbirliğinde 1601 - TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Mentor Eğitimleri vermek için hazırlandı. Bu projenin sonunda KOBİ’lere mentorluk hizmeti sunacak nitelikli mentorların yetişmesi hedefleniyor.

Eğitim programında 3 temel aşama kurgulandı. Birinci aşamada mentorlara Temel mentorluk kavramları eğitimi verilerek, anlayış ve kavram birliğinin sağlanması hedeflendi. Projede mentor adaylarına eğitim verilen 2 alan olarak; Stratejik Teknoloji/Ürün Yönetimi ve Teknoloji Tabanlı Başlangıç Firmalarına Yönelik alanları seçildi. Alan eğitimlerin tamamlanmasından sonra 20 saatlik bir saha çalışması gerçekleştiriliyor. Saha çalışmasında, mentor adaylarının yararlanıcı firmalarla eşleşerek, uygulamalı mentorluk eğitimi almaları sağlanıyor.
 
Eğitimin tüm süreçlerinde kaliteli mentorların yetişmesi hedef alındı ve bu hedef doğrultusunda eğitim içerikleri ve aşamaları kurgulandı.

SUGK, MY-WAY Projesi’nin Türkiye Temsilcisi
Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu (SUGK), uluslararasılaşma hedefine parallel olarak, uluslararası işbirlikleri içinde Türkiye açısından önemli bir rol oynuyor. SUGK, uluslararası platformda önemli işbirliklerine imza atıyor. SUGK, Avrupa Birliği Horizon 2020 Araştırma ve İnovasyon Programı tarafından fonlanan, 1 Ocak 2015 itibariyle başlayan, 2 yıllık sürecek MY-WAY Projesi’nin Türkiye temsilcisi oldu.Web girişimciliği ekosisteminin ana aktörlerini temsil eden 7 ülkeden 10 ortaktan oluşan MY-WAY konsorsiyumunda Türkiye’den Sabancı Üniversitesi bulunuyor. Europa Media Non-profit Ltd. (Macaristan) tarafından koordine edilen projenin ortakları arasında: London Association of Enterprise Agencies Ltd. - Capital Enterprise (İngiltere), H-Farm Italia (İtalya), AEGEE Student Network (Belçika), NACUE - National Association of College and University Entrepreneurs (İngiltere), Sabancı Üniversitesi (Türkiye), Bar-Ilan University (İsrail), EUCLID Network (İngiltere), YES - European Confederation of Young Entrepreneurs (Belçika) ve Menlo Media (Hollanda) bulunuyor.MY-WAY Projesi; web girişimciliği inisiyatiflerinin (merkezler, projeler, hızlandırıcı ağları, yarışmalar vb.), web/iş dünyasının (hızlandırıcılar, mentörler vb.), eğitim aktörlerinin (iş dünyasından öğretmen ve eğitmenler) ve asıl faydalanıcı olarak genç yetişkinlerin (öğrenci ağları, mezunlar ve öğrenci-girişimci merkezleri) çaba ve iş birliklerini geliştirmeyi ve artırmayı hedefliyor.


Proje, aktif olarak katılacak öğrenci ağları ve öğrenci destek merkezleri ile web girişimciliği inisiyatiflerinin ve hizmetlerinin görünürlüğünü ve etkisini artıracak, genç yetişkinleri web girişimciliği ekosistemindeki iş ağları ile birleştirecek. Avrupa çapında genç yetişkinler için bir sosyal ağ kurmayı, bilgi yayılımını, yeni sinerjiler keşfetmeyi ve ekosistemdeki aktörler ve hizmetleri birbirine bağlamayı sağlayacak. Ayrıca, genç yetişkinlerin başarısında bir çarpan etkisi yaratacak.
 
Sosyal Yatırım Programı
Sabancı Üniversitesi, JP Morgan Chase Foundation’ın desteğiyle, 2014 yılında Sosyal Yatırım Programı (SYP) ‘nı başlattı. Hem girişimcileri hem de sosyal yatırımcıları hedefleyen programda “İlham Vermek”, “Kabiliyet Geliştirmek”, “Topluluk Oluşturmak”, “Etki Sermayesi Çekmek” amaçlandı.Programın kapsamında, 40 sosyal girişimci ve 20 sosyal yatırımcı eğitimlere katıldı. Toplamda 30 saatlik mentorlük sağlandı. Düzenlenen Sosyal Etki Günü’nde 10 proje sunum yaparken, 5 sosyal girişimciye toplamda 80 bin TL para ödülü verildi ve 1 mezun da yatırım aldı.

Girişimcilikte yeni trend: Sosyal Girişimcilik
Sosyal Yatırım Programı'nda sosyal girişimci ve yatırımcılar eğitiliyor. Sosyal Girişimci Geliştirme Programının amacı sosyal girişimci olarak vakıf, dernek, kooperatif veya şirket kurmuş ve büyüme aşamasında sorunlar yaşayan girişimcilere kurumsallaşmaları konusunda bilgi birikimi sağlayarak büyümelerine katkı vermektir. Sabancı Vakfı ve Akbank’ın stratejik ortaklığı ile geliştirilen Sosyal Girişimci Geliştirme Programı’nda; sosyal girişimci olarak vakıf, dernek, kooperatif veya şirket kurmuş ve büyüme aşamasında sorunlar yaşayan girişimcilere kurumsallaşmaları konusunda bilgi birikimi sağlayarak büyümelerine katkı vermek amaçlandı.


Beş gün süren eğitim programı kapsamında, Müzakere ve Karar verme; Muhasebe ve Finans; Medya Yönetimi; Hukuk; Sürdürülebilir Kalkınma ve Sosyal Girişimcilerin Etkisi, Etkin Takım Kurulumu ve Liderliği; Organizasyon Değişiminin Yönetimi; İş Modeli İnovasyonu; Strateji ve Büyüme; Mentörlük Paneli ve İşbirliği dersleri verildi.

Eğitimi başarıyla tamamlayan en başarılı sosyal girişimci, Engelsizkariyer.com’un kurucusu Mehmet Kızıltaş, INSEAD tarafından düzenlenen Uluslararası Sosyal Girişimcilik Konferansı'na “Sabancı Vakfı” bursuyla katılma hakkı kazandı.

Yazının ilk bölümü için tıklayınız.

Yazının ikinci bölümü için tıklayınız.
İlk Yayınlanma Tarihi: 19.04.2016 14:30:15