Melsa Ararat üçüncü defa Uluslararası Kurumsal Yönetim Ağı’nın yönetim kuruluna seçildi

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat, 26 trilyon $ varlığı yöneten  varlık yöneticilerini ve yatırımcılarını bir araya getiren  Uluslararası Kurumsal Yönetim Ağı – ICGN (International Corporate Governance Network) yönetim kurulu üyeliğine üçüncü defa seçildi. Melsa Ararat yayınladığı ilkeler, rehberler ve beyanlarla özellikle ABD ve İngiltere’de yatırım sektörünü ve finansal piyasaları etkileyen ICGN’in yönetim kurulunda yer alan ilk ve tek akademisyen olmaya devam ediyor.


Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi ve Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat, 10 Temmuz 2017’de Kuala Lumpur’da düzenlenen genel kurul toplantısında Uluslararası Kurumsal Yönetim Ağı -ICGN (International Corporate Governance Network) Yönetim Kurulu’na üçüncü kez seçildi. İlk kez 2015 yılında guvernör olarak seçilen Ararat, yönetim kuruluna üçüncü kez seçilerek, ICGN’in guvernörü olarak hem yükselen piyasalardan gelen tek üye hem de akademisyen tek üye olmaya devam ediyor.

ICGN’nin genel kurulunda dünya çapındaki kurumsal yönetim uzmanları, Asya ülkeleri  borsaları ve sermaye piyasası düzenleyici otoriteleri yer aldı. Genel kurulun bu yılki gündeminde, yatırımcıların yatırım yaptıkları şirketleri yakından izleme ve gözetim yükümlülükleri ile ilgili en iyi uygulama örnekleri, genel finansal piyasa istikrarı ve ekonomik büyüme konuları yer aldı. ‘Sürdürülebilir bir Küresel Ekonomi İçin Kapitalizmin Yeniden Tanımlanması’ konulu panelle açılan konferansın ilk gününde Malezya, Singapre ve Japonya’dan akademisyenler ülkelerindeki yönetişim kalitesini değerlendirdiler.

Melsa Ararat “ ICGN gibi tüm dünyada kurumsal yatırım ve varlık yönetimi politikalarını etkileyen bir organizasyonun yönetim kurulunda olmak büyük bir sorumluluk. Bu önemli örgütde Sabancı Üniversitesi şapkasıyle yer almaktan üniversitemiz adına onur duyuyorum,” dedi. Bu seneki genel kurul ve yıllık konferansın an temasının sistemik riskler  olduğunu belirten Ararat ‘gelir eşitsizliği, iklim değişkliği, siber riskler  ve politik riskler yatırımcıları her zamankinden çok endişelendiriyor. Bu sene büyük ilgi gören bir tema Asya’da finansal piyasaların oldukça  gelişkin olduğu bazı ülkelerde  gözlemlenen devlet veya hükümet kontrolündeki yatırım ve portföy yönetim şirketleri oldu. Özellikle demokrasinin tam işlemediği otokratik rejimlerde bu yapıların uzun vadeli yatırımcılar için taşıdığı risklere dikkat çekildi. Bu ülkelerde yargılamada ve şirketlere müdahelede seçicilik  olasılığına dikkat çeken konuşmacılar   şirket  yönetişimi ve kamu yönetişimi arasındaki çakışma noktalarını anlamaya daha fazla önem vermek gerektiğini vurguladılar. Bu tartışmalar Türkiye’de Varlık Fonu’nun yönetişimi konusunda ışık tutucu dersler içermekte,’ dedi

ICGN’in İş Etiği ve Sistemik Risk Komitesi’nde guvernör üye olan Ararat  ilk kez 2003 yılında yayınlanan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerini yazan ekipte yer almıştı. Sabancı Üniversitesi ve TÜSİAD’ın 2002 yılında birlikte oluşturdukları  Kurumsal Yönetim Forumu’nun kurucu direktörü olan Ararat 2006 yılından bu yana IFC tarafından desteklenen ve yükselen piyasalara odaklanan küresel araştırma ağının da koordinatörlüğünü yapıyor.  Türkiye’de kurumsal yönetim üzerinde yapılan görgün araştırmaların çoğunluğunda imzası olan Ararat Sabancı Üniversitesi’ne katılmadan önce Uzak Asya, Japonya  ve Avrupa’da çok uluslu şirketlerde CEO ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış ve  ortaklık (JV) yönetişimi üzerinde uzmanlaşmıştı.

Uluslararası Kurumsal Yönetim Ağı Hakkında

ICGN, 1995 yılında İngiltere kanunlarına göre kurulmuş Londa merkezli ve kâr amacı gütmeyen bir şirkettir. 26 trilyon dolar varlığı yöneten varlık yöneticilerinin ve kurumasal yatırımcıların önderliğinde kurumsal yönetim profesyonellerini biraraya getiren ICGN dünyada kurumsal yönetimin iyileştirilmesi amacıyla  ilkeler, rehberler ve beyanatlar yayınlayarak yatırım sektörünü ve finansal politikaları etkiliyor. ICGN küresel  sermaye piyasaları ve finans sektörünü ilgilendiren tüm platformalarda da etkin olarak yer almaktadır.

İlk Yayınlanma Tarihi: 13.07.2017 10:28:21