Yeni kurumsal üyeliğimiz: SEFI

Üniversitemiz Avrupa'daki yüksek mühendislik öğrenimi aktörleri arasındaki en geniş iletişim ağı kabul edilen SEFI (European Society for Engineering Education) kurumsal üyeliğine kabul edildi.

European Society for Engineering Education (SEFI, https://www.sefi.be/about/ )


SEFI kurumsal üyeliğimiz ile Avrupa'da mühendislik eğitimini iyileştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla somut planların uygulamaya geçirildiği bir platformda Sabancı Üniversitesi de yerini almış oldu.

Rektör Yardımcımız Şirin Tekinay’ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer aldığı SEFI'nin sağladığı network sayesinde, öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz diğer kurumsal temsilciler arasındaki  işbirliği programları veya uzun süreli değişimlerden yararlanabilecekler.

SEFI Kurumsal üyeliğimiin avantajları şöyle sıralanabilir:

  • Mühendislik eğitimine dair siyasi tartışmalara katılarak Avrupa'nın mühendislik eğitimi politikalarının oluşturulmasında aktör haline gelmek
  • Etkinlikler, yeni programlar ve derslerimizin Avrupa'da ve uluslararası düzlemde duyurularak tanıtılmasına olanak sağlanması
  • Yenilikçi yaklaşımlar, doğru uygulamalar ve bilgi paylaşımı fırsatı
  • SEFI Çalışma Grupları kapsamında Avrupa öncü faaliyetlerine katılım
  • Networking olanakları
  • Genel SEFI etkinliklerine katılım (Daimi Çalışma Grupları ve Geçici Görev Güçleri), Yıllık Konferanslar (indirimli katılım ücretleriyle) Dekanlar Buluşmaları, Uluslararası İşbirlikleri, Uluslararası Projelerde yer alma
  • Ücretsiz veya özel indirimli SEFI yayınlarından faydalanma

SEFI hakkında

1973 yılında kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak hayata geçen SEFI Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs (Avrupa Mühendislik Eğitimi Örgütü), Avrupa'daki yüksek mühendislik öğrenimi aktörleri arasında kurulmuş en geniş iletişim ağıdır.

SEFI, aynı zamanda dünyanın mühendislik alanında faaliyet gösteren çeşitli kurumlarının yanı sıra UNESCO ve Avrupa Konseyi'yle resmi düzeyde ilişkiler sürdürmektedir.

SEFI, EuroPACE, IACEE ve IFEES'in kurucu üyeleri arasında yer alır. SEFI ve IFEES işbirliğiyle 2011 yılının başında Uluslararası Mühendislik Akademisyenlerini Geliştirme Enstitüsü (IIDEA) kurulmuştur.

SEFI ayrıca Avrupa'da mühendislik eğitimi akreditasyon kuruluşlarının ilki olan Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı'nın (ENAEE) kurucu üyesidir.

İlk Yayınlanma Tarihi: 13.02.2018 15:02:08