Dünden Bugüne Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri

Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri'nin ilki 2006 yılında verildi. 2015 Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü'nün sahibi Martin Van Bruinessen oldu.

Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri

Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı Merhum Sakıp Sabancı’nın vasiyeti üzerine Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti, Türkiye’de sosyal bilim alanında saygın araştırmaları teşvik etmek, dünyada Türkiye hakkında entelektüel merak uyandıracak seçkin araştırma örnekleri çıkarmak amacıyla, “Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü”nü 2006 yılında ihdas etti. 

2015 Araştırma Ödülü Konusu: Türkiye’de Çeşitlilik İçerisinde Birlikte Yaşamak, Diyalog ve İşbirliği

Günümüz Türkiye’sinin en önemli sorunlarından birinin çeşitlilik içinde birlikte yaşamak, diyalog ve işbirliği olduğu düşüncesinden hareketle 2015 yılının makale ödülleri konusu, Türkiye’de çeşitlilik içinde bir arada yaşama teması etrafında şekillendirilmiştir. Katılımcılardan, toplumda kutuplaşmaya neden olan, yapıcı diyaloğun ve işbirliğinin önüne geçen siyasi, ekonomik, sosyal, tarihsel ve kültürel etkenler incelemeleri istenmiştir. Bireyler ve gruplar arasındaki ayrılıkları gidermek için siyasi, hukuki, ekonomik, sosyal, kültürel, ahlaki ve duygulanımsal yapı ve pratiklerin nasıl seferber edilebileceğinin irdelenmesi talep edilmiştir. Farklı siyasi ve sosyal yönelimleri temsil eden kurumlar ve bireyler arasında diyalog ve işbirliğinin nasıl geliştirilebileceğinin araştırılması istenmiştir.

Ayşe Kadıoğlu, Fuat Keyman, Karen Barkey, Leyla Neyzi, Ronald Grigor Suny, Yael Navaro-Yashin'in jüri üyeliğini yaptığı 2015 Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri'nde Jüri Özel Ödülü sahibi Martin Van Bruinessen, kazananları Anoush Tamar Suni, Haydar Darıcı ve Mahiye Seçil Dağtaş oldu.

İlk Yayınlanma Tarihi: 21.03.2018 14:12:07