2018-2019 FBE Profesyonellere Yönelik Tezsiz Yüksek Lisans Başvuruları

2018-2019 FBE Profesyonellere Yönelik Tezsiz Yüksek Lisans Başvuruları

Bilişim Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı bilişim sektöründe hızla değişen endüstri gereksinimlerine cevap vermek üzere katılımcılarına teknik altyapı, çözüm üretme yeteneği ve rekabet gücü kazandırırken, endüstriye ise bu becerilere sahip profesyoneller kazandırmayı hedeflemektedir. Program,  bilişim  teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyen bireyler ve bilişim teknolojilerinin belirli alanlarında uzmanlaşmak isteyen profesyonellerden oluşmaktadır.

Veri Analitiği Tezsiz Yüksek Lisans Programı çalışma hayatını aksatmadan analitik becerilerini geliştirmek isteyen profesyoneller için tasarlanmıştır. Beklenen katılımcı profili

​ü​niversitelerin mühendislik, bilgisayar bilimleri, temel bilimler, istatistik ve ekonomi gibi sayısal bölüm mezunları veya çalıştıkları kurumlarda ilgili konularda mesleki deneyim edinmiş ve büyük veri analizinde derinlemesine bir eğitim almak isteyen tüm profesyonellerden oluşmaktadır.

Enerji Teknolojileri ve Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın hedef kitlesi; mühendislik, temel bilimler, ekonomi, yönetim, siyaset, kamu politikaları gibi alanlardan ve farklı sektörlerden gelen, enerji sektöründe uzmanlaşmak isteyen, enerji sektöründe ya da farklı sektörlerde çalışma deneyimine sahip profesyoneller olarak belirlenmiştir. 

Siber Güvenlik Tezsiz Yüksek Lisans Programı siber güvenlik konusunda uzmanlaşmak ve/veya alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgi ve yeteneklerini geliştirmek isteyen  profesyoneller için tasarlanmıştır. Üniversitelerin mühendislik, bilgisayar bilimleri ve mühendisliği, elektronik-elektronik mühendisliği, matematik gibi sayısal bölüm mezunları  ile siber güvenlik ve bilişim sektöründe çalışma deneyimine sahip tüm profesyoneller programın beklenen katılımcı profilini oluşturmaktadır.

Programlara üniversitelerin lisans programlarından mezun adaylar başvurabilmektedir. Başvuran adayların lisans eğitimlerini en geç  25 Eylül 2018 tarihine kadar tamamlamış

olmaları gerekmektedir.

Başvuru için Gereken Belgeler :

1. Tamamlanmış Başvuru Formu ile BT, VA, ETM ve SEC başvuruları için özel form.  Online başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.

2. Resmi Transkript: İlgili yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, adayın aldığı tüm dersleri ve notlarını gösteren resmi belgenin kapalı zarf içinde sunulması gerekmektedir.

3. İki adet Referans Mektubu: 5 yılı aşkın süredir endüstride çalışan adaylar için her iki referans mektubu çalıştığı iş yerinden, endüstri tecrübesi 5 yılın altında olan adaylar için en az bir referans mektubu çalıştığı iş yerinden, yeni mezun adayların her iki referans mektubu da öğretim üyelerinden alınabilir. Referans mektuplarının kapalı zarf içerisinde sunulması veya On-line sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Mektup örneği için tıklayınız.

4. İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi : Aşağıda sağlanması gereken asgari puanları ve geçerlilik süreleri belirtilen belgelerden herhangi biri sunulmalıdır. Bu belgelerin başvuru sırasında fotokopileri kabul edilmekle birlikte, kayıt sırasında orjinalleri istenecektir.  

TOEFL - Internet-based test (IBT) : En az 78

PTE : En az 48

CAE : En az B

CPE : En az C

KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS ve YÖKDİL : En az 65 puan


Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir: TOEFL ve PTE 2 yıl; CAE ve CPE 3 yıl; KPDS,ÜDS,YDS ve e-YDS 5 yıldan eski olmamalıdır.

Başvuru sırasında İngilizce Yeterlilik Sınav sonuç belgesini temin edemeyen adaylar programa kabul edildikleri takdirde Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı'nda (ELAE) yeterli başarıyı göstermeleri koşulu ile kabul edilirler.Sınavda başarısız olan veya sınava katılmayan adayların, lisansüstü programa devam edebilmek için yabancı dil hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamaları gerekir. Yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olmaları durumunda Lisansüstü programa kayıt hakkını kaybederler.

Sabancı Üniversitesi mezunları, mezuniyetlerini takiben 2 yıl içinde Sabancı Üniversitesi yüksek lisans programlarına başvurdukları ve kabul edildikleri takdirde, İngilizce Yeterlilikten muaf tutulurlar.

5. Adayın güncel özgeçmişi (CV)

6. Başvurunun amacını anlatan bir yazı

7. Bir adet vesikalık fotoğraf

Programlarla ilgili detaylı bilgi için:

Merve Sarı (Enerji Teknolojileri ve Yönetimi / Siber Güvenlik)

Ece Kocayaş (Bilişim Teknolojileri / Veri Analitiği)

Sabancı Üniversitesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Orhanlı, Tuzla , 34956 İstanbul
Telefon: (216) 483 9962 / 9691
Fax: (216) 483 9550
E-posta: mkirmizigul@sabanciuniv.edu  / ekaya@sabanciuniv.edu

http://energy.sabanciuniv.edu/tr /

http://sec.sabanciuniv.edu/tr

http://msit.sabanciuniv.edu/tr /

http://da.sabanciuniv.edu/tr /

 

Erken başvuru ve mülakat bilgileri:
Erken başvuru için son tarih 1 Haziran 2018’dir. Ön değerlendirme ile mülakata davet edilecek adaylar belirlenecek ve mülakatlar 4-8 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Erken başvurularda kabul edilen adaylar için kontenjan ayrılmaktadır.

Son başvuru ve mülakat tarihleri:
Başvurular için son tarih 7 Eylül 2018’dir. Ön değerlendirme ile mülakata davet edilecek adaylar belirlenecek ve mülakatlar 10-14 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.
Not:  Posta ile gönderilen başvurularda postanın üniversitemize ulaşım tarihi dikkate alınacaktır. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
 
Başvuru adresi:
Sabancı Üniversitesi

Öğrenci Kaynakları Birimi

Orta Mahalle, Üniversite Cd. No:27
Orhanlı, Tuzla , 34956 İstanbul

Telefon: (216) 483 9093
Fax: (216) 483 9073
E-posta: studentinfo@sabanciuniv.edu
 
Başvuruların Sonuçlanması: Programa kabul edilecek adaylar, belgelerin değerlendirilmesi sonucu yapılacak mülakatlardan sonra belirlenecektir.

İlk Yayınlanma Tarihi: 18.05.2018 16:38:14