İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi ESBAŞ’ta tanıtıldı

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından, TÜSİAD’ın işbirliğiyle ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile Sabancı Vakfı’nın desteği ile şirketlerin, çalışanlarının yakın ilişkide maruz kaldıkları şiddete karşı harekete geçmelerini sağlamaya yönelik oluşturulan ‘İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi’ Ege Serbest Bölgesi'nde tanıtıldı. İzmir’de yapılan tanıtım toplantısına Ege Serbest Bölgesinde bulunan firmaların temsilcileri katıldı. Projeye katılım için son tarih 15 Mayıs 2018 olarak duyuruldu.


Açış konuşmasını yapan ESBAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Halime Büyükyüksel projenin içinde yer almaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Büyükyüksel bu proje ile diğer serbest bölgeler arasında öncü ve örnek olacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat, yürüttükleri çalışmaların bir taraftan şirketlerin faydalarına olurken diğer taraftan da toplumsal sorunlara dokunduğunu söyledi. Kadın ve erkeklerin işe giriş aşamasında eşit oranda işe başladıklarını ancak yukarı doğru çıkıldığında kadın sayısının azaldığına dikkat çekti. Büyük şirketlerin ancak yüzde 14’ünün yönetim kurulunda kadın bulunduğunun altını çizen Melsa Ararat, “Bu şirketlerin aldığı kararlar bütün toplumu etkiliyor. Bu kararlar kadınları ve çocukları da etkiliyor” dedi.

İş hayatında yukarıya doğru çıkıldığında kadınların neden azaldığını araştırdıklarını anlatan Ararat, eğitimli kadınların yakın ilişkide bulunduğu erkekler tarafından şiddete uğradıklarını gördüklerini söyledi. Melsa Ararat, “Eğer şirketler kadınların ve erkeklerin yetkinliklerinden tam faydalanamıyorsa rekabette var olmaları mümkün değil” dedi. Melsa Ararat, bugüne kadar şirketlerle teker teker çalıştıklarını, ESBAŞ ve Ege Serbest Bölgesindeki diğer firmaların katılımı ile çarpan etkisini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Kadının Güçlendirilmesi Projeleri Yöneticisi Sevda Alkan projenin çıkış noktasını ve şu ana kadar yapılan araştırmaları aktardı. Sevda Alkan, 2013 yılında 17 şirket başladıklarını söyledi. Alkan, projenin ikinci yılında Antalya ve Bursa’da projeyi yaygınlaştırdıklarını belirtti. Bu yıl da serbest sanayi bölgesi veya organize sanayi bölgelerinde projeyi yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.

UNFPA Toplumsal Cinsiyet Programları Koordinatörü Meltem Ağduk, son 15 yıldır kadına yönelik şiddet konusunda birçok proje yürüttüklerini söyleyerek konuşmasına başladı. Meltem Ağduk eğitime katılanların konuya aile içi şiddet meselesinden sıyrılarak, toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinden bakmaya başladıklarını söyledi. Meltem Ağduk, projeyi UNFPA’nın faaliyet gösterdiği ülkelerde yaygınlaştırmak istediklerini sözlerine ekledi.

İnci Holding İnsan Kaynakları Yöneticisi Esra Erbaş, İnci Holding’in projeye dahil olma süreci ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Esra Erbaş, İnci Holding’in yönetim kurulunun yarısının kadınlardan oluşmasının kendilerine avantaj sağladığını ifade etti. İnci Holding’in WEPs (Kadınları Güçlendirme Platformu) imzacısı olduğunun da altını çizdi.

Esra Erbaş proje kapsamında politika oluştururken, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından hazırlanan rehberden çok destek aldıklarını belirtti. İnci Holding’in proje kapsamında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Erbaş “Önemli olan herkesin adil şartlarda çalışmasıdır” dedi. Esra Erbaş “Eğer güçlü şirketlerden katılım olursa Türkiye’de çok güçlü bir akım gerçekleştirebiliriz” diyerek sözlerine son verdi.

Proje Hakkında

İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı (BADV) Projesi, 2013 yılında Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından çalışanların yakın ilişkide maruz kaldıkları şiddete karşı iş yerlerinde destek mekanizmaları oluşturulması ve iş dünyasının yönetimsel ve örgütsel yeteneklerini kullanarak aile içi şiddeti azaltıcı en iyi uygulamaları, araç ve yöntemleri yaygınlaştırmaları üzerine tasarlandı.  Proje kapsamında 2014 yılında çalışanların aile içi şiddet hakkındaki farkındalıklarını ve şiddete maruz kalma durumlarını araştırmak üzere yirmi şirkette anket uygulandı. Anket sonuçlarına göre çoğunluğu üniversite mezunu beyaz yakalı kadın çalışanların yüzde 75’inin en az bir kez şiddetin bir türüne maruz kaldığı ve çalışan kadınların yüzde 40’ının psikolojik-duygusal şiddete, yüzde 35’inın sosyal şiddete, yüzde 17’sinin ekonomik şiddete ve yüzde 8’inin fiziksel şiddete maruz kaldığı ortaya çıktı. Bu sonuçlara dayanarak 2015’te projenin ikinci aşamasında şirketlerin aile içi şiddetin işi, iş yerini ve çalışan kadınların işgücüne etkin katılımını olumsuz olarak etkilemesini engellemeye yönelik bir şirket politikası oluşturarak çözüm mekanizmaları yaratabilmelerini desteklemek amacıyla ‘Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ile Mücadele İçin İşyeri Politikaları Geliştirme ve Uygulama Rehberi’ oluşturuldu.  Rehberi uygulayarak 2016 ve 2017 senelerinde toplamda 33 şirket aile içi şiddetle mücadele politikalarını oluşturdular.

İlk Yayınlanma Tarihi: 03.05.2018 11:50:28