Öğretim Üyelerimizin yeni AB projeleri

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (SSBF) Öğretim Üyeleri Meltem Müftüler-Baç ve Senem Aydın Düzgit’in yeni projeleri Avrupa Komisyonu (Avrupa Birliği) Araştırma Programı Ufuk (Horizon) 2020 programında kabul edildi. H2020 programları Avrupa Araştırma Alanı içinde çok ortaklı ve AB tarafından finanse edilen kabul edilmesi oldukça zorlu bir başvuru sürecinden geçen araştırma projelerini kapsıyor. 

Meltem Müftüler Baç’ın iki ayrı yeni projesi Avrupa Komisyonu H2020 programında kabul edildi. Söz konusu projeler, 2019 – 2022 yılları arasında araştırmaları sürdürülecek olan InDivEU-Integrating Diversity in the EU, Floransa’daki European University Institute tarafından koordine edilen “Avrupa Birliği’nde ayrıştırılmış bütünleşme” üzerine ve diğeri ise, 2019 – 2023 yılları arasında MAGYC, Belçika’daki Liege Üniversitesi tarafından koordine edilen “AB göç politikaları” üzerine çalışmalar içeriyor. Her iki projenin de bütçeleri 3.5 milyon avro. 

Müftüler-Baç, ayrıca iki H2020 projesine de halen Danışma Kurulu üyesi olarak katılıyor. Bunlardan biri 2016 yılında başlayıp 2019 yılında tamamlanacak olan “FEUTURES -Türkiye-AB ilişkileri”, diğeri ise 2018 yılında başlayıp 2021 yılında tamamlanacak olan “EU-List Avrupa dış politika yapımı”. Müftüler-Baç’ın daha önce katıldığı AB projeleri ise sırası ile 2007 – 2012 yılları arasında RECON, 2012 – 2015 yılları arasında Transworld ve 2013 – 2016 yılları arasında araştırmaları süren MAXCAP. 

Senem Aydın Düzgit’in de “EU-IDEA:  Etkinlik ve Hesap Verilebilirlik için AB Entegrasyonu ve Farklılaştırması” (EU-IDEA: EU Integration and Differentiation for Effectiveness and Accountability) başlıklı projesi H2020 programında kabul edildi.

36 ay sürecek söz konusu projede AB'de farklılaştırılmış entegrasyon modellerinin çalışılması hedefleniyor. Proje, AB'de farklılaştırılmış entegrasyonun tarihi ve felsefi kökenlerini; yönetişim, hesap verilebilirlik, anayasacılık ve kimlik üzerindeki etkilerini; göç, dış politika ve ekonomi gibi politika alanlarındaki pratiklerini ve ulusal düzeyde farklılaştırılmış entegrasyon modellerine ilişkin siyasi ve toplumsal tercihleri inceleyecek. 15 ortaklı olan projenin toplam bütçesi ise 3 milyon Euro. 

Senem Aydın Düzgit’in halen sürmekte olan bir başka projesi ise yine Horizon 2020 projesi olan “AB-Türkiye İlişkilerinin Geleceği: Dinamikleri Belirlemek ve Senaryoları Test Etmek” (FEUTURE: The Future of EU-Turkey Relations: Mapping Dynamics and Testing Scenarios) başlıklı proje. 2016-2019 yıllarını kapsıyan 3 yıllık bu projenin de 15 ortağı var. 

Tag: 
İlk Yayınlanma Tarihi: 25.07.2018 10:28:20