EDU’dan profesyonellere yönelik eğitimler

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU, birikimlerini ve tecrübelerini daha geniş kitleler ile paylaşmak, sürekli gelişime inanan profesyonellere güvenilir bir destek sağlamak amacıyla genel katılıma açık eğitim programlarına Kasım’da da devam ediyor.


Advanced Communication Skills for Leaders

Advanced Communication Skills for Leaders Eğitimi 7 Kasım 2018’de Point Hotel Barbaros’ta gerçekleşecek.

Güçlü liderliğin güçlü iletişimde geçtiğini bilen ve bu konuda kendini geliştirmek isteyen profesyoneller için tasarlanan program Agostina Da Cunha tarafından sürdürülecek.

Stratejik Marka yönetimi

Stratejik Marka Yönetimi Eğitimi 8-9 Kasım’da Point Hotel Barbaros’ta gerçekleşecek.

Eğitimin hedefi, katılımcıların, temel marka yönetim süreçlerine dair gerekli teorik bilgi ve pratik alt yapıyı edinmeleri, başarılı bir marka yönetimi için gerekli yapı taşlarının neler olduğunu Türkiye ve Dünya’dan örneklerle inceleyerek pazarlama dünyasında marka yönetiminin durduğu yeri ve rekabetteki dinamiklere dair bilgi ve vizyonlarını geliştirmeleridir. 

Perakendede Omnichannel Dönüşüm

Perakendede Omnichannel Dönüşüm Eğitimi 14 Kasım 2018’de, Point Hotel Barbaros’ta gerçekleşecek.

Programda; Omnichannel dönüşüm yolculuğunda farklı sektörlerden örnekler, başarılı bir dönüşüm programı için kurumların dikkat etmesi gereken noktalar ve izlemeleri gereken metodoloji belirli bir çerçeve içerisinde uygulamalı olarak anlatılacak.

Etkin Perakende Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar

Etkin Perakende Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar Eğitimi 15-16 Kasım tarihlerinde Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü’nde gerçekleşecek.

Eğitimde hedef, uluslararası alanda perakendenin gelişimi, güncel perakende stratejileri, perakendecilik pazar esasları konularında katılımcıları bilgilendirmek ve mağaza yöneticilerinin bireysel inisiyatiflerini etkin kullanarak aktarılan bilgileri iş yaşamında hayata geçirmelerine yardımcı olmaktır. Perakende yönetimi esaslarını teorik bilgiler ve güncel örneklemeler ışığında aktaran bu program, interaktif sunum ve bireysel çalışmalar yöntemi ile gerçekleşmektedir.

İşte Liderlik Sertifika Programı

İşte Liderlik Sertifika Programı,  üç modül / toplam dokuz günden oluşuyor. Eğitimler; 16-17 Kasım, 16 Aralık 2018, 11-12 Ocak, 9 Şubat 2019, 8-9 Mart, 6 Nisan 2019 tarihlerinde Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü’nde gerçekleşecek.

Ömer Uzun tarafından verilecek eğitim programı, yöneticilerin hem kendilerindeki hem de ekiplerindeki potansiyeli açığa çıkarmayı ve liderlik becerilerini geliştirmeyi; böylelikle çalışan memnuniyeti ve performansı yüksek ekiplere dönüştürmeyi hedefleyen yenilikçi ve yaratıcı bir programdır. 

Yönetim ve liderlik sorumluluğu olanlar veya bu sorumluluğa hazırlanacak bireyler için tasarlanan program, iş hayatı başta olmak üzere hayatın her alanında liderlik ile ilgili öğrendiğiniz teorik bilgileri, uygulamalar ve grup koçluklarıyla gerçek hayata taşıyarak gelişimi desteklemeyi hedefliyor.

Sanayinin Sürdürülebilirliği için Döngüsel Ekonomi

Sanayinin Sürdürülebilirliği için Döngüsel Ekonomi Eğitimi 20 Kasım 2018’de Point Hotel Barbaros’ta gerçekleşecektir.

Eğitimde, döngüsel ekonominin iş hayatındaki yeri ve önemi; bu kapsamdaki prensipler, uygulama alanları ve sürdürülebilirlik ile ilgili üst düzey bilgilendirme yapılacak.

Katılım gereksinimlerini yerine getirenlere Sabancı EDU & Sustineo SDG sertifikası verilecek.

İhrataca Stratejik Bakış

İhracata Stratejik Bakış Eğitimi 27-28-29 Kasım 2018 tarihlerinde Point Hotel Barbaros’ta gerçekleşecek.

Türkiye ekonomisinin belkemiği olarak nitelenebilecek KOBİ’ler için ihracat büyük önem taşıyor. Bu süreçte, dır. Eğitiminde kurumların ihracat aktivitelerinde beklenen başarıyı elde edebilmeleri için en önemli konular; ihracat pazarlaması, stratejik iş modelinin belirlenmesi ve ihracat teşviklerinden etkin bir biçimde yararlanılması ele alınacak.

Detaylı bilgi ve kayıt için: http://edu.sabanciuniv.edu/tr/genel-katilima-acik-egitimler

İlk Yayınlanma Tarihi: 06.11.2018 15:15:28