Genç Mor Sertifika Programı Öğretmen Adaylarıyla İzmir'de Buluştu

Genç Mor Sertifika Programı kapsamında düzenlenen ​Toplumsal Cinsiyet Sertifika Programı 15-18 Kasım’da İzmir’de yapıldı. Sabancı Vakfı’nın desteğiyle, Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi (SEÇBİR) ortaklığındaki programa başvurular arasından seçilen 14 öğretmen adayı katıldı.

Sabancı Vakfı’nın desteğiyle, Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi (SEÇBİR) ortaklığında Genç Mor Sertifika Programı kapsamında düzenlenen Toplumsal Cinsiyet Sertifika Programı 15-18 Kasım’da İzmir’de gerçekleştirildi.

Celal Bayar Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi eğitim fakültelerinden 14 öğretmen sertifika aldığı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen programa, sosyolojiden psikolojiye, edebiyattan medyaya farklı alanlardan akademisyen ve uzmanlar katkı sundu. Program kapsamında ayrıca Mor Sertifika Programı Belgesel Gösterimi de İzmir Sanat Oditoryum Salonu’nda yapıldı.

Eğitimin tüm kademesinde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”

Mor Sertifika Programı'nın, Sabancı Vakfı'nın desteğiyle 11 yıldır sürdürülen programın amacı öğretmenlere toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı yaratmak. 2018 yılına geldiğimizde de toplamda 17 ilde 3 bin 500'den fazla öğretmene ulaşıldı. Öğretmenlere kendi ders içi pratiklerinde veya kendi derslerinde gerek bireysel gerek mesleki anlamda kendilerini geliştirecek toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili farkındalıklar kazanılması için çalışmalar yapıldı. 2016 yılından bu yana Mor Sertifika Programını daha da genişleterek; sadece lise öğretmenleriyle değil öğretmen adayları, sivil toplum kuruluşları, ilkokul, ortaokul seviyesindeki öğrencilerle temas kurulmaya başlandı. Dolayısıyla eğitimin tüm kademesinde toplumsal cinsiyet eşitliğini kazandırmak için çalışma, proje ve etkinlik ilgi alanına girdi. Mor Dosya için akademisyenler ve öğretmenler bir araya gelip 4 farklı alan toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı eğitim materyalleri üretti. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, edebiyat, fen-teknoloji- matematik ve sosyal bilimler olmak üzere toplam dört alan var. Bu dört farklı alandan toplam 17 materyal üretildi. Materyallerin özelliği öğretmenlerin hem müfredatta çok rahat bir şekilde kullanabileceği, hem de müfredata alternatif toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda öğrencilerde birtakım duyarlılıklar yaratabilecek materyaller olmaları. Eğitim fakültesi öğrencileri de projenin içine dahil edilmeye çalışılıyor.

Geleceğin öğretmen adayı olan Eğitim Fakültesi Öğrencileri için toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çok özel bir program olan Genç Mor Sertifika’da öğretmen adayları yoğun bir eğitim alıyor. Programdaki konular şu başlıklar halinde; Gruplar arası ilişkiler ve ayrımcılığın sosyal psikolojik boyutu, Ayrımcılıkla mücadele için stratejiler, Cinsiyet ile ilgili temel kavramlar, Cinsiyete dayalı ayrımcılık, Medya ve toplumsal cinsiyet, Kadın hareketi tarihi, Siyaset ve toplumsal cinsiyet, Hukuk ve toplumsal cinsiyet, Psikoloji ve toplumsal cinsiyet, Eğitimde cinsiyet temsilleri olarak özetlenebilir.  Programa farklı branşlardan katılan eğitim fakültesi öğrencileri hem yeni kavram ve teorilerle karşılaşıyor hem de grup arkadaşlarıyla birlikte ders içi etkinlikler geliştiriyorlar. 

İlk Yayınlanma Tarihi: 21.11.2018 16:02:37