İstanbul Perspektifleri’nin yeni konuğu Uğur Tanyeli

İstanbul Politikalar Merkezi, Ekim 2018 itibariyle İstanbul kültür-sanat hayatının şekillenmesinde etkin rol oynamış aktörlerle izleyicileri biraraya getiren “İstanbul Perspektifleri” başlıklı aylık söyleşi serisini başlattı. “İstanbul Perspektifleri”nin ikinci konuğu Uğur Tanyeli oluyor.

2018-2019 döneminde her ayın son Perşembe günü gerçekleşecek söyleşi serisinin amacı, İstanbul’un kültürel dokusunun 1980’lerden bu yana nasıl şekillendiğini ve dönüştüğünü öznel hikayeler üzerinden anlamlandırabilmeyi mümkün kılacak bir tartışma platformu yaratmaktır. Kentin kültürel dokusunun dönüşümü, mimarlık, görsel sanatlar, sanat piyasası, festival kültürü, sahne sanatları boyutlarını içeren farklı perspektiflerden ele alınacaktır. Bu çerçevede katılımcılara, farklı kuşaklara ve kimliklere sahip bireyler olarak kent mekânını ve kentin kültür-sanat hayatının farklı dönemlerini nasıl deneyimlediklerine; kendi uzmanlık alanlarının kentin geçirdiği dönüşümle nasıl eklemlendiğine; kentin fiziksel ve kültürel dokusunun dönüşümünü nasıl değerlendirdiklerine ilişkin sorular yöneltilecektir.

Sizleri 29 Kasım 2018Perşembe günü, saat 17.00’de gerşekleşecek ve Mimar, Mimarlık Tarihçisi, Öğretim Üyesi Uğur Tanyeli’yi ağırlayacağımız “İstanbul, Yakın Plan: Mimarlığın ve Kentin Son On Yılı”başlıklı ikinci buluşmaya davet ediyoruz.

İSTANBUL PERSPEKTİFLERİ SÖYLEŞİ SERİSİ
“İstanbul, Yakın Plan: Mimarlığın ve Kentin Son On Yılı”

Katılımcı: Uğur Tanyeli, Mimar, Mimarlık Tarihçisi, Öğretim Üyesi
Moderatör: Asuman Suner
Tarih: 29 Kasım 2018, Perşembe
Saat: 17:00-19:00
Yer: İstanbul Politikalar Merkezi, Minerva Han, Karaköy

Katılım için lütfen tıklayınız.

İlk Yayınlanma Tarihi: 28.11.2018 16:26:28