Eğitim İzleme Raporu 2017-18 yayımlandı

Eğitim İzleme Raporu 2017-18 yayımlandı 

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), on birinci Eğitim İzleme Raporunu kamuoyuyla paylaştı. Raporda, eğitime ayrılan kaynaklar, eğitime erişim, güncel öğretmen politikaları, eğitimin içeriği, eğitim ortamları ve eğitimin çıktılarına dair veriler paylaşıldı.  

Bu yıl ilk kez, öğrenimini tamamlamış ya da sürdürmekte olan gençlerin istihdam durumları, değerleri, siyasi katılım durumları gibi göstergeler de raporda yer alıyor.

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), geçtiğimiz eğitim-öğretim yılına ilişkin gelişmeleri ele aldığı Eğitim İzleme Raporu 2017-18’i kamuoyuyla paylaştı. “Tüm çocukların nitelikli eğitime erişiminde mevcut durum nedir?” sorusuna yanıt arayan rapor, yalnızca son yılın değil, geçtiğimiz yirmi yılın çıktısını değerlendirmek amacıyla, mevcut eğitim sisteminde eğitim almış ya da almakta olan gençlerin durumu üzerinde de duruyor.<--break->

 

Düzenlenen basın toplantısında konuşan ERG Direktörü Batuhan Aydagül, Türkiye eğitim sisteminin geleceği için bir yol haritası sunanGüçlü Yarınlar İçin 2023 Eğitim Vizyonu’nun Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandığını hatırlattı. Belgenin, Eğitim İzleme Raporu 2017-18’de işaret edilen sorun alanlarını gidermek için Eğitim Vizyonu’nu önemli bir başlangıç olarak gördüğünü belirten Aydagül, “Bütüncül bir şekilde üç yıllık bir planın olması geçmişte görmediğimiz bir şey. Bu açıdan kıymetli” dedi. Aydagül,  Güçlü Yarınlar İçin 2023 Eğitim Vizyonu ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

Yeterince üzerinde durulmayan bir konu Vizyon Belgesi’nin felsefesi. Belgedeki mutlu çocuklar vurgusunu kıymetli  buluyoruz. Müfredatta öğretmene rol veren, esneklik sağlayan yaklaşımdan bahsediliyor. Öğretmenin güçlenmesiyle ilgili söylem çok önemli. ERG’nin belgede gördüğü iki önemli eksik ise, geçmişten bu yana savunduğumuz kapsayıcı eğitim ve tüm öğrencilerin vidan, fikir ve inanç özgürlüğü. Bu konularla birlikte izleme yapmaya devam edeceğiz. Hayata geçirilecek hedeflerde katılımcılığın artırılarak devam etmesi, şeffaf iletişim sürmesi önemli. Kamuoyu da bu dönüşüme destek olmalı.

ERG Eğitim Gözlemevi Koordinatörü Burcu Meltem Arık ise ERG’nin veri temelli politika oluşturma sürecine katkı sunmayı hedeflediğini vurgulayarak Rapordaki değerlendirmeler yapılırken, kapsayıcı eğitim çerçevesi ve çocuğun esenliği temel alınıyor” dedi.

Raporun yazarlarından ERG Politika Analisti Yeliz Düşkün de, eğitim politikalarının çocuk, gençlik, kadın ve istihdam politikalarından ayrı düşünülemeyeceğini belirterek Devamsızlık çocuk işçiliği, çocuk işçiliği istihdam politikası ile alakalı. Kız çocuklarının eğitime devamı da kadın politikalarıyla alakalı. Bu açıdan eğitim politikası toplumsal dönüşümün merkezinde duruyor diye konuştu.

Raporun hazırlandığı süreçte, Millî Eğitim İstatistikleri içerisinde yer alan okul, öğrenci, öğretmen ve derslik sayıları, eğitim bütçesi ve eğitim yatırımları gibi veriler ile Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan, açıköğretim liselerinde kayıtlı bulunan öğrencilerin doğum yılları ve cinsiyetlerine göre dağılımı, temel liseye nakil olan öğrenci sayısı ve temel lisedeki öğrencilerin sınıflara göre dağılımı, ikili öğretim uygulanan okul sayısı, açılması planlanan yeni derslik sayısı ve kütüphanesi ve/veya spor salonu bulunan okul sayısı verileri analiz edildi. Ayrıca çeşitli ulusal ve uluslararası kaynaklar, araştırmalar da raporda yer alan analizlerde kullanıldı.

Raporun tamamını bu linkten okuyabilirsiniz.

İlk Yayınlanma Tarihi: 11.12.2018 15:54:16