İyi örnekler toplumsal tansiyonu düşürür

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM)-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi, “Türkiye’deki Suriyeliler” panelinde konuşan İPM Direktörü Prof.Dr. Fuat Keyman: 

İyi örnekler toplumsal tansiyonu düşürür 

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM)-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi, “Türkiye’deki Suriyeliler” paneli ve “Çoğulculuğun Teşvikinde Sivil Toplumun Rolü” raporunun tanıtımı Minerva Han’da gerçekleşti. Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin mevcut durumu ve gelişlerinin başlangıcından bu yana uygulanan politikalar ele alındı. 

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM)-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi, “Türkiye’deki Suriyeliler” paneli ve “Çoğulculuğun Teşvikinde Sivil Toplumun Rolü” raporunun tanıtımı Minerva Han’da yapıldı.  Panelin ilk bölümünde, Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin mevcut durumu ve gelişlerinin başlangıcından bu yana uygulanan politikalar ele alındı. Moderatörlüğünü Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Koordinatörü Pelin Oğuz’un yaptığı oturumda ise İPM Araştırmacıları Souad Osseiran ve Kristen Biehl ile INGEV Başkanı Vural Çakır konuşmacı olarak yer aldı. Panelde, Türkiye'deki Suriyelilerin sağlık, iş gücü, sivil toplum ve toplumsal kaynaşma başlıklar ve Türkiye'deki ev sahibi toplulukların Suriyelilerle karşılaştıkları farklı deneyimler üzerine konuşuldu. 

Uyum için verilen eğitim kurslarında verimlilik için koordinasyon şart

Ayrımcılığın önlenmesinde üniversite ve liselerdeki uyum gruplarının çok önemli olduğunu ifade eden INGEV Başkanı Vural Çakır, “Uyumla ilgili verilen hizmetlerin birbiriyle bağlantılı olmaması ve koordinasyonsuzluk verimsizlik ve israf yaratıyor. Eğitim kurslarında uzun dönemli bir bakış açısı ve iş fırsatının olduğu alanda eğitimin verilmesi çabalara anlam katacaktır” dedi.

IPM Direktörü Prof. Dr. Fuat Keyman ise mülteci konusuna ilişkin olarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İyi örnekleri ön plana çıkartırsak toplumdaki tansiyonu da düşürmüş oluruz. O yüzden Türkiye bir taraftan iyi iş yapıyor, öbür taraftan da Suriyeli mülteci sorunu çok rahatlıkla manipüle edilebilecek, toplumda rahatsızlık yaratabilecek bir sorun olabilir. Dengenin iyi tutulması lazım. Suriyeli mültecilerin buraya kendi rızalarıyla değil, zorunlu olarak yani yaşamlarını idame ettirmek için geldikleri ve bu anlamda da geldikten sonra Türkiye'nin nüfusuyla farklı kimlikleriyle bütünleştikleri zaman esaslı bir artı değer, bir zenginlik yaratacağı anlatılmalıdır." 

Raporda, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, Türkiye'de 210 bin 177'si kamplarda olmak üzere 3 milyon 541 bin 572 Suriyeli'nin yaşadığı kaydedildi. Fuat Keyman bu istatistiki veriye ilişkin olarak, “Yapılan araştırmalar mültecilerden yaklaşık yüzde 55-60'ının burada kalacağını gösteriyor. Bu yüzden artık misafirperverlik değil, buranın iyi yönetilmesi lazım. Çünkü yeni bir kitle Türkiye nüfusuna eklemlenmiş oluyor ve 81 milyon nüfusumuz esasında şu an en az 83,5 milyon. Bu süreç iyi yönetilmezse sorunların olacağı bir döneme giriyoruz. Eğitim, iş gücü, ekonomi, kadın-erkek eşitliği, gençlik, sosyal bütünleşme alanlarında Türkiye'de birlikte yaşama dair bir çalışmanın yapılması gerekiyor" dedi. 

2016/17 Mercator-İPM araştırmacısı Kristen Biehl ise Suriyelilerin gelişinden önce Türkiye'de göç alanında çalışan STK sayısının çok az olduğunu aktararak, "Bu sayede STK'larda çoğalma ve çeşitlenme oldu. Suriyeli mülteciler, Türkiye'de sivil toplumun gelişmesine olumlu anlamda gelişmesine ve çeşitlenmesine katkı sağladı. Hem kurumlar kendilerini geliştirdi hem de aktörler çeşitlendi" diye konuştu. 

Göç ve mülteci sorunu dönemsel düşünülmeyecek kadar ciddi ve kalıcı bir sorundur 

Toplantının ikinci bölümünde ise “Sivil Toplumun Çoğulculuğun Teşvik Edilmesindeki Rolü” raporu tanıtıldı. Oturum Başkanlığını İPM Kıdemli Uzmanı ve Akademik İşler Koordinatörü Senem Aydın Düzgit’in yaptığı oturuma konuşmacı olarak; Trent Üniversitesi Siyasi Bilimler ve Uluslararası Kalkınma Çalışmaları Departmanları Öğretim Üyesi Feyzi Baban, 2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Hande Paker ve Uluslararası Göç Araştırma Merkezi Direktör Yardımcısı Kim Rygiel katıldı. Raporun tanıtımında, yerel ve sivil toplum inisiyatiflerinin topluluklara yeni gelenlere açılmasında oynadığı rol üzerine odaklanarak, farklılıklarla birlikte nasıl yaşayacağına dair güncel meseleler ele alındı. Saha araştırmaları ışığında tartışmacılar, aşağıdan yukarıya yaklaşımların vaatlerini üç iyi örnek üzerinden açıkladı: “İtalyan Riace Köyü, Gaziantep'te bir Türk kültür merkezi ve Berlin doğumlu mutfak projesi.” 

Raporda, sivil ve yerel inisiyatiflerin yerel halkla yeni gelenler, vatandaş olan ve olmayanlar ve en genelde içerde olanlarla dışardan gelenler arasındaki engellerin azaltılmasında ve sınırların yumuşatılmasında önemli bir rol oynadığı karşılaştırmalı örneklere dayanarak ortaya konduğu ifade edildi. Göç ve özellikle mülteci sorununun dönemsel düşünülmeyecek kadar ciddi ve kalıcı bir sorun olduğu, yapılan çalışmaların gösterdiği gibi küreselleşen dünyada göç ve mülteci hareketleri süreceği ve var olan politikalara en önemli meydan okumalardan biri olmaya devam edeceği ifade edildi. Çözüm olarak da; hükümetler ve yerel yönetimlerin bu soruna dönemsel bakmak yerine bütüncül yaklaşarak sorunun çözümüyle ilgili katkı sağlayan sivil ve yerel inisiyatiflere desteklerini kalıcı hale getirmesi gerektiği vurgulandı.

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Hakkında

İstanbul Politikalar Merkez (İPM) demokratikleşmeden iklim değişikliğine, transatlantik ilişkilerden çatışma analizi ve çözümüne kadar, önemli siyasal ve sosyal konularda uzmanlığa sahip, çalışmalarını küresel düzeyde sürdüren bir politika araştırma kuruluşudur. İPM araştırma çalışmalarını üç ana başlık altında yürütmektedir:

  • İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi
  • Demokratikleşme ve Kurumsal Reform
  • Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk

2001 yılından bu yana İPM, karar alıcılara, kanaat önderlerine ve paydaşlara uzmanlık alanına giren konularda tarafsız analiz ve yenilikçi politika önerilerinde bulunmaktadır.

http://ipc.sabanciuniv.edu

http://ipc.sabanciuniv.edu/about/history/

http://twitter.com/ipc_ipm

http://www.facebook.com/IstanbulPolicyCenter 

Tag: 
İlk Yayınlanma Tarihi: 24.12.2018 16:42:15