Sabancı Üniversitesi'nde Yeni Yönetim Dönemi

Üniversitemizin yeni yönetim dönemi, rektörümüz Prof. Dr. Yusuf Leblebici ve beraberinde üç Rektör Yardımcısının atanmaları ile başlamış bulunuyor. Eğitim Süreçlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı, Prof. Dr. Cem Güneri; Araştırma Süreçlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı, Prof. Dr. Mehmet Yıldız ve Kurumsallaşma ve Toplumsal Katkı Süreçlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı, Prof. Dr. Fuat Keyman; rektörümüz ile birlikte üniversitenin yeni dönemdeki atılımlarını yönetecek ve koordine edecekler.

Prof. Dr. Mehmet Yıldız, Prof. Dr. Yusuf Leblebici, Prof. Dr. Cem Güneri, Prof. Dr. Fuat Keyman

Eğitim Süreçlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı, Prof. Dr. Cem Güneri;

 •     Üniversitenin eğitim politikalarının ve  odak alanlarının belirlenmesi  ve
 •     Kaynakların dağıtımı konularında üniversite üst yönetimi ile birlikte çalışacak,
 •     Üniversitenin fakülteleri ve enstitüler arası eğitim koordinasyonunun saglanmasi,
 •     Üniversitenin lisans, lisans üstü ve sürdürülebilir eğitim programlarının kaliteli olarak oluşturulması ve  sürdürülmesi,
 •     Öğrenci işlerinin  yürütülmesi ve öğrencilerle ilişkiler,
 •     Akademik  hedeflere ulaşmak ve gerekli kaliteli insan kaynağının sağlanması

konularından sorumlu olacak.

Araştırma Süreçlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı, Prof. Dr. Mehmet Yıldız;

 •     Üniversitenin araştırma politikalarının ve  odak alanlarının belirlenmesi  ve
 •     Kaynakların dağıtımı konularında üniversite üst yönetimi ile birlikte çalışacak,
 •     Araştırma hedeflerinin fakülte ve merkezlerde uygulanmasının koordine edilmesi.
 •     Üniversitenin araştırma projeleri hacmini ve kalitesini artırmak için gerekli adımların atılması,
 •     Akademik hedeflere ulaşmak için  gerekli kaliteli insan kaynağının sağlanması

konularından sorumlu olacak.

Kurumsallaşma ve Toplumsal Katkı Süreçlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı, Prof. Dr. Fuat Keyman ise;

 •     Üniversitenin birimlerinin (fakülteler, merkezler) ve süreçlerinin birbiri ile uyumlu ve şeffaf şekilde kurgulanması ve bunun hayata geçirilmesi için gerekli kurumsal altyapının oluşturulması,
 •     IPM, ERG, SU-GENDER merkezlerinin tek bir çatı altından koordinasyonu, bu merkezlerdeki araştırma çalışmaları ile graduate programlar arasındaki koordinasyon,
 •     EDU + Profesyonellere Yönelik Programların (Sabancı Üniversitesi  bünyesinde ve yeni yapılanma altında) koordinasyonu,
 •     Üniversitenin küresel standartlara uygun ve stratejik hedefler doğrultusunda akademik ve yönetsel gelişmesine ve politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunulması,
 •     Üniversitenin ulusal ve uluslararası platformlarda temsiliyetine katkıda bulunulması; üniversitenin marka değerini, tanınırlığını, ilişkilerini geliştirme alanlarında Uluslararası İlişkiler Ofisi'nin koordinasyonu

konularından sorumlu olacak.

Rektör Yardımcılarının kısa özgeçmişlerine buradan ulaşabilirsiniz. Tüm yönetim kademesine yeni dönemde başarılar!

İlk Yayınlanma Tarihi: 15.01.2019 15:26:07