Yedi Proje TÜBİTAK Desteği Kazandı

TÜBİTAK’ın 1001 programı kapsamında Sabancı Üniversitesi’nden 7 proje destek kazandı. TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeler destekleniyor.

TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) kapsamında 2018 yılı 2. Dönemi başvurularından desteklenmesine karar verilen projelerimiz:

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) Öğretim Üyeleri Dr. Bahattin Koç’un yürütücü, Dr. Batu Erman’ın danışman olduğu “Hidrojel-destekli 3B biyobasım yöntemi ile kişiye özgü damar greftlerin gelişirilmesi” başlıklı proje.

Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜMER) Araştırmacıları Dr. Bekir Dızman’ın yürütücü, Dr. Serkan Ünal’ın araştırmacı, MDBF Öğretim Üyeleri Dr. Mehmet Yıldız ve Dr. Yusuf Menceloğlu’nun danışman olduğu “Polioksazolin-amin bazlı termal geciktirici katalizör sistemlerin hazırlanması ve tek bileşenli epoksi reçineler ile kullanılması, bu sistemlerin reçinelerin kürlenme özellikleri üzerine etkilerinin araştırılması ve tek bileşenli epoksi reçinesi ve karbon fiber içeren prepregler hazırlanması” başlıklı proje.

MDBF Öğretim Üyeleri Dr. Erkay Savaş’ın yürütücü, Dr. Erdinç Öztürk’ün araştırmacı olduğu “Kafes-Temelli İleri Kriptografik Yapıtaşlarının Gerçeklenmesi ve Mahremiyet-Korumalı Uygulamalarda Kullanılması” başlıklı proje.

MDBF Öğretim Üyeleri Dr. İbrahim Tekin’in yürütücü, Dr. Murat Kaya Yapıcı’nın danışman olduğu “5G mobil telefonlar için örüntü yönü döndürülebilen anten dizisi ve SPDT MEMS anahtarlı örüntü oluşturma ağı entegrasyonu” başlıklı proje.

MDBF Öğretim Üyeleri Dr. Nihat Gökhan Göğüş’ün yürütücü, Dr. Turgay Bayraktar’ın araştırmacı olduğu “Möbius Değişmez ve Dirichlet Analitik Fonksiyon Uzayları, Bileşke Operatörler ve Carleson Ölçüleri” başlıklı proje.

MDBF Öğretim Üyeleri Dr. Yaşar Gürbüz’ün yürütücü, Dr. Ömer Ceylan’ın araştırmacı olduğu “mm-dalga Radar ve Geniş Bantlı İletişim Uygulamaları için 2-GSPS 8-bit Asenkron Ayrık Zamanlı Ardışık Yaklaşımlı Örneksel Sayısal Çevirici (ADC)” başlıklı proje.

Temel Geliştirme Programı (TGP) Öğretim Görevlileri Dr. Yuki Kaneko’nun yürütücü, Dr. Aslıhan Muazzez Ünsal’ın araştırmacı olduğu “Fermi/GBM Verileri ile Tetiklememiş Geçici Gama Isını Olaylarının Derinlemesine Araştırılması ve İncelenmesi” başlıklı proje.

Tag: 
İlk Yayınlanma Tarihi: 14.01.2019 14:37:13