EFSUN birinci yıl aktivite raporunu yayınladı

Eylül 2016’dan itibaren aktif olan Sabancı Üniversitesi Nanotanı için Fonksiyonel Yüzeyler ve Arayüzeyler Mükemmeliyet Merkezi (EFSUN) birinci yıl aktivite raporunu yayınladı.

EFSUN 2016-2017 Aktivite Raporunu okumak için lütfen tıklayın.

EFSUN, YÖK tarafından onaylanmış olup ve kuruluşu Resmi Gazete'de yayınlanarak bir yıl önce aktif hale geçmiş olan, Türkiye'deki az sayıdaki mükemmmeliyet merkezlerinden birisidir. Ülkemizde Nano tanı konusuna adanmış tek merkezdir.

Merkezin misyonu üstün nitelikli araştırmacıları bir araya getirerek yüksek etkiye sahip, etkili ve özgün nano tanı için gerekli bilim ve teknolojiye odaklanmış araştırma çıktıları ortaya koymak. Merkez yüksek etkiye sahip araştırma çıktıları sayesinde dünyadan yüksek kalitede araştırmacıların geldiği bir çekim merkezi haline dönüşmeyi amaçlıyor.

Beş bilim insanı tarafından kurulan merkez bünyesine kısa sürede 26 bilim insanı katıldı. Katkıda bulunan üyeler dünya çapında araştırmacılar olup çeşitli prestijli ulusal ve uluslararası ödüllerin sahibidirler.  2017 sonu itibariyle 43 Doktora öğrencisi, 32 Lisansüstü öğrencisi ve 9 Post Doktora Araştırmacı merkezin motive edici ve işbirliği ortamından yararlanıyor.

Merkezdeki işbirlikleri ve araştırma faaliyetleri sonucu 2016-2017 yılları arasında üst düzey dergilerde 90'dan fazla makale yayınlandı, 10 ortak patent başvurusu yapıldı ve 3 yeni şirket kuruldu. Ulusal ve uluslararası kaynaklardan ciddi destekler ve hibeler (yaklaşık 25 Milyon TL) aldı.

Tag: 
İlk Yayınlanma Tarihi: 15.12.2017 10:00:53