Uluslararası Temiz Taşımacılık Konseyi (ICCT) Direktörü Türkiye'yi değerlendirdi

Volkswagen DIESELGATE'i ortaya çıkaran, Uluslararası Temiz Taşımacılık Konseyi (ICCT) Direktörü Dr. Peter Mock, İPM–Sabancı Üniversitesi–Stiftung Mercator Girişimi’nin düzenlediği çalıştayda konuştu:

 Türk Vergi Sistemi çok kuvvetli ama şu anda emisyonların azaltılması için teşvik içermiyor

 (ICCT) Bilim Kurulu Üyesi Murat Şenzeybek ve Uluslararası Temiz Taşımacılık Konseyi (ICCT) Direktörü Dr. Peter Mock

(ICCT) Bilim Kurulu Üyesi Murat Şenzeybek ve Uluslararası Temiz Taşımacılık Konseyi (ICCT) Direktörü Dr. Peter Mock

Sabancı Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren politika araştırma merkezi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM), Türkiye-Avrupa arasındaki akademik, politik ve sosyal bağları güçlendirmeyi hedefleyen İPM–Sabancı Üniversitesi–Stiftung Mercator Girişimi, “Türkiye'de Binek Otomobillerden Kaynaklanan Emisyonların Azaltılması: Vergilendirme Politikalarının Rolü” konulu çalıştaya ev sahipliği yaptı.  Çalıştaya konuşmacı olarak katılan “Volkswagen DIESELGATE'i  ortaya çıkaran, Uluslararası Temiz Taşımacılık Konseyi (ICCT) Direktörü Dr. Peter Mock, “Türk vergi sisteminin şu anda emisyonların azaltılması için teşvik içermediğini söyledi 

Sabancı Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren politika araştırma merkezi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM), Türkiye-Avrupa arasındaki akademik, politik ve sosyal bağları güçlendirmeyi hedefleyen İPM–Sabancı Üniversitesi–Stiftung Mercator Girişimi, “Türkiye'de Binek Otomobillerden Kaynaklanan Emisyonların Azaltılması: Vergilendirme Politikalarının Rolü” konulu çalıştaya ev sahipliği yaptı. Çalıştaya; dünya çapında yankı uyandıran “Volkswagen DIESELGATE' konusunu ortaya çıkaran, Uluslararası Temiz Taşımacılık Konseyi (ICCT) Direktörü Dr. Peter Mock da konuşmacı olarak katıldı. 

3 Nisan Çarşamba günü Sabancı Üniversitesi Minerva Han’da İPM Kıdemli Uzmanı Dr. Ümit Şahin’in açılış konuşmasıyla başlayan çalıştaya (ICCT) Direktörü Dr. Mock’un yanısıra (ICCT) Bilim Kurulu Üyesi Murat Şenzeybek ve Alman Çevre Bakanlığı’ndan Mareike Welke de katıldı. 

Çalıştayda, Türkiye'de binek araç pazarının mevcut yapısı ve sadece elektrikli araçlarla sınırlı olmayan bir çerçevede emisyon seviyeleri ile düşük emisyon seviyeli araçların payının arttırılmasına yardımcı olabilecek politika seçeneklerine genel bir bakış sunularak araç vergilendirme politikaları vurgulandı.  Ayrıca, yakıt tüketimi ve karbondioksit (CO2) emisyonlarının yanı sıra azot oksit (NOx) gibi hava kirletici emisyonlara da değinildi. 

Fosil yakıtlı araçları 2030’lara doğru yavaş yavaş kullanımdan çıkarmak gerekiyor 

Çalıştayın açılışında konuşan Ümit Şahin, şunları söyledi: “Son yayınlanan IPCC Raporu’ndan, 2030 gibi erken bir sürede 1,5 derece daha sıcak bir dünyaya gittiğimizi biliyoruz. Taşımacılık emisyonları, uluslararası deniz depoları ve uluslararası havacılık hariç, tüm sera gazlarının %14'ünü ve fosil yakıtlardan kaynaklanan %20'sini C02 emisyonunu oluşturmaktadır. Karayolu taşımacılığından kaynaklanan emisyonların azaltılmasının, özellikle hafif yolun, enerji sektörüyle birlikte en kolay ve en düşük maliyetli emisyon azaltma yollarından biri olduğunu biliyoruz. Ve küresel iklim eylemi için önceliklerden biri olmalıdır.” 

Her yıl hava kirliliği ile ilgili sağlık sorunları nedeniyle 7 milyon insanın hayatını kaybettiğine dikkat çeken Ümit Şahin, “Burada ilk sırada dizel araçlar suçludur. Oxford Üniversitesi’nin açıkladığı çalışma sonucuna göre dizel araçlar, elektrikli araçların 20 katı ve benzinli araçların 5 katı kadar hastalığa sebep oluyor” dedi. 

“Volkswagen DIESELGATE'i ortaya çıkaran, Uluslararası Temiz Taşımacılık Konseyi (ICCT) Direktörü Dr. Peter Mock, Türk Vergi Sistemi’nin çok kuvvetli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Türkiye’de az emisyonlu araçlar için münferit teşvikler yapılıyor ancak genel bir iyileşme için daha yaygın bir uygulama daha uygun olabilir. Türk Vergi Sistemi çok kuvvetli, bu avantaj az emisyon üreten araçların daha az vergilendirmesi ve çok üretenlerin de çok vergilendirmesi şeklinde kurgulanabilir. Çünkü vergi sisteminin şu andaki hali karbondioksit (CO2) emisyonlarının azaltılması için bir teşvik içermiyor. Diğer taraftan, tüketici bakımından da daha az emisyon daha az yakıt tüketimi anlamına geldiğinden daha ekonomik olmaktadır. Bugün sadece hibrit veya elektrikli araçlarda değil benzinli araçlar için de az emisyon mümkündür. Dolayısıyla uygulamanın yaygınlaştırılması mümkündür.” 

Avrupa’da Bonus/Malus Sisteminin Tanıtımı Artıyor 

Birçok AB üye ülkesi yeni araçlar için olabilecek vergi sistemleri için primlerin yeni elektrikli araç satın alımında verildiği “bonusmalus” u tanıttığını vurgulayan Peter Mock, bu tanıtımdan sonra İsveç’te elektrikli araç satışlarının arttığını vurguladı. Mock, çalıştayda şu konulara vurgu yaptı: 

  • Taşımacılık, CO2 azaltımı açısından diğer sektörlerin gerisinde kalıyor.
  • AB düzeyindeki zorunlu araç CO2 standartları, 2030 yılına kadar emisyonların azaltılmasına yardımcı olacaktır.
  • Paris Anlaşması’nı yerine getirmek için AB üye devlet düzeyinde ilave önlemler alınması 

    gerekiyor.

  • Birçok AB üye ülkesi, araba vergilendirme sistemleri gibi “bonus-malus” u tanıtıyor.
  • Türkiye güçlü bir araç vergi sistemine sahip, ancak şu anda CO2 için geçerli değil.
  • Küresel olarak, şehirler tarafından kullanılan düşük / sıfır emisyonlu araçlara doğru kaymaya 

    tanık oluyoruz.

  • CO2Araç standartları iklim hedeflerimizi karşılamak için yeterli değil ek önlemler gerekli

ICCT ve Türkiye Çalışmaları Hakkında

ICCT'nin Türkiye'deki çalışmaları, Avrupalı Direktör Dr. Peter Mock’un, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator ortak girişimi olan İstanbul Politikalar Merkezi'ne (IPC) Araştırma Görevlisi olarak davet edildiğinde başladı. 2015/16 yılında, Türk otomotiv sektörünün temel bir analizini (https://theicct.org/automotive-sector-turkey-baseline-analysis), Türkiye'deki araçlardan kaynaklanan emisyonları azaltmaya yönelik politika önlemlerine genel bir bakış (https://www.theicct.org/reducing-vehicle-emissions-in-turkey) ve ayrıca İngilizce ve Türkçe dillerinde bir dizi makale (https://ipc.sabanciuniv.edu/people/peter-mock/?lang=en) yayımladı.

2017'den beri, Murat Şenzeybek, ICCT'nin Türkiye taşıt pazarı analizlerine liderlik ediyor. Çalışmalarının odak noktası, Türkiye'deki taşıt vergilendirme sisteminin düşük ve sıfır emisyonlu araçlara geçişi desteklemek için nasıl potansiyel olarak uyarlanabileceği konusudur. Temelde iki yıl süren araştırma projesi, İstanbul Politikalar Merkezi - Sabancı Üniversitesi - Stiftung Mercator Girişimi tarafından finanse ediliyor.

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Hakkında

İstanbul Politikalar Merkez (İPM) demokratikleşmeden iklim değişikliğine, transatlantik ilişkilerden çatışma analizi ve çözümüne kadar, önemli siyasal ve sosyal konularda uzmanlığa sahip, çalışmalarını küresel düzeyde sürdüren bir politika araştırma kuruluşudur. İPM araştırma çalışmalarını üç ana başlık altında yürütmektedir:

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi

Demokratikleşme ve Kurumsal Reform

Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk

 

2001 yılından bu yana İPM, karar alıcılara, kanaat önderlerine ve paydaşlara uzmanlık alanına giren konularda tarafsız analiz ve yenilikçi politika önerilerinde bulunmaktadır.

https://ipc.sabanciuniv.edu 

https://ipc.sabanciuniv.edu/about/history/
https://twitter.com/ipc_ipm
https://www.facebook.com/IstanbulPolicyCenter

 

 

Tag: 
İlk Yayınlanma Tarihi: 05.04.2019 10:09:41