Sabancı Üniversitesi Öğrenci Odaklı Aktif Öğrenme Yöntemini Anlattı

Bu yıl 4.’sü düzenlenen STEM Çalıştayı, 13-15 Eylül tarihleri arasında Sabancı Üniversitesi Tuzla kampüsünde gerçekleştirildi.


Çalıştay kapsamında Sabancı Üniversitesi’nin STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) lisans eğitiminde uyguladığı öğrenci odaklı aktif öğrenme yaklaşımı, farklı üniversitelerde görev alan eğitimcilerle paylaşıldı.

Temel Geliştirme Direktörlüğü tarafından organize edilen STEM Çalıştayı’na İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Abdullah Gül, Cumhuriyet Recep Tayyip Erdoğan Üniversitelerinden eğitimciler katıldı. Çalıştayın düzenleyicileri arasında Temel Geliştirme Programı Öğretim Üyeleri Yuki Kaneko, Süphan Bakkal ve Aslıhan Muazzez Ünsal yer alıyor.

50’den fazla eğitimciye ulaşıldı

3 gün süren Çalıştay, öğrenci odaklı aktif öğrenme yönetimini detaylarıyla anlatma ve farklı alanlardan deneyimleri paylaşma anlamında önemli bir imkan sundu.

Yuki Kaneko, STEM Çalıştayı’nın, Sabancı Üniversitesi’nde uygulanan öğrenci odaklı öğrenme yönteminin farklı üniversitelerden eğitimcilere aktarılması açısından önemli bir platform haline geldiğini aktardı.

Çalıştayda öğrenci odaklı aktif öğrenme yönteminde faydalanılan kaynaklar üzerinden ilerlenerek eğitimciler arasında deneyim paylaşımı yapıldı. Eğitimcilerin aktif öğrenme konusunda yaşadıkları ortak zorlukların üstesinden nasıl gelebilecekleri üzerinde durulurken, en iyi uygulamalar konusunda da fikir paylaşımı gerçekleşti.          

TEAL sınıf sistemi ile kültürel değişim başladı

İlki 2018 yılında düzenlenen STEM Çalıştayı’na şimdiye kadar Türkiye’nin farklı üniversitelerinden 50’den fazla eğitimci katıldı.

Çalıştayın hayata geçmesinde TEAL sisteminin etkisinin büyük olduğunu belirten Aslıhan Muazzez Ünsal, uygulamalar konusunda bilgi paylaştı.

Buna göre öğrenci odaklı aktif öğrenme sisteminde klasik sınıf yapısı yerine, öğrencileri katılımcı olarak aktif öğrenmeye teşvik eden yuvarlak masa sistemi kullanıyor. Sabancı Üniversitesi, Temel Geliştirme Programı kapsamında verilen Doğa ve Bilim dersleri 2014 yılından itibaren teknoloji destekli, aktif öğrenme (TEAL) sınıflarında işleniyor. Sınıf sisteminin tasarlanmasına Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nden öğretim üyeleri de destek verdi.

2013 yılında hayata geçen bu sınıf sistemi ile öğrenme anlayışında bir kültürel dönüşüm de başladı.

Öğrenci odaklı aktif öğrenme sistemi kapsamındaki uygulamalardan geri dönüşlerin oldukça pozitif olduğu belirtiliyor.

TEAL sınıflarının ağırlıklı olarak STEM eğitiminde kullanmak üzere tasarlanmış olması nedeniyle Çalıştay’da da bu alanlarda dersler veren eğitimciler hedeflendi. Ancak önümüzdeki yıllarda farklı alanların da Çalıştay’da kapsanması planlanıyor. 

Çalıştay katılımcıları 2022-23 Bahar Dönemi’nde yeniden bir araya gelerek hazırladıkları uygulama planları üzerinde bilgi alışverişinde bulunacaklar.

İlk Yayınlanma Tarihi: 07.11.2022 15:57:59