Mezunumuz Gül Demirtaş’tan OECD Raporu

Doktorasını tamamladığı Yönetim Bilimleri Fakültesi’nde misafir araştırmacı olarak çalışmalarını sürdüren Gül Demirtaş’ın OECD Finansal Piyasalar Genel Müdürlüğü ile hazırladığı “Şirket Tahvilleri Piyasası Eğilimleri, Ortaya Çıkan Riskler ve Para Politikası” (Corporate Bond Market Trends, Emerging Risks and Monetary Policy) başlıklı rapor yayımlandı. Şirket tahvilleri piyasasını uluslararası boyutta ele alan rapor, son 20 yılın karşılaştırmalı verilerini de içeren detaylı bir değerlendirme sunuyor.

Gül Demirtaş

2019 yılı başında genişlemeci para politikalarına geri dönülmesiyle birlikte, finansal olmayan şirketlerce ihraç edilen tahvillerin yarattığı küresel borç stokunun yıl sonunda reel bazda 13,5 trilyon ABD dolarına ulaşarak yeni bir rekor kırdığına dikkat çeken rapor, şirket borçlarının kalitesinde de gerileme gözlemlendiğine vurgu yapıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Demirtaş, “Önceki kredi döngüleri ile kıyaslandığında, bugünkü şirket tahvili stokunun kredi kalitesi daha düşük, geri ödeme yükümlülükleri daha yüksek, ortalama vadesi daha uzun ve tahvil yatırımcılarının hakları daha zayıf. Bu durum, olası bir ekonomik durgunluğun finansal olmayan şirketler ve genel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini arttırabilir” diyor.

Rapora göre, hem gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlerin tahvil ihraçlarının hem de BBB ve daha düşük kredi notuna sahip ihraçların 2008’den beri yüksek hacimlere ulaşması sonucunda artık küresel borç stokunun çoğunluğunu düşük kaliteli tahviller oluşturuyor. 2019 yılı itibariyle finansal olmayan şirketlerin küresel tahvil stokunun sadece %30’u gelişmiş ülkelerdeki A veya üstü kredi notuna sahip şirketlerce ihraç edilmiş durumda.

114 ülkeden 2000-2019 yılları arasında ihraç edilen 92 binden fazla şirket tahvili incelenerek hazırlanan rapora Demirtaş’ın yanı sıra OECD Finansal Piyasalar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kurumsal Yönetim ve Kurumsal Finans Birimi Başkanı Mats Isaksson ile Kıdemli Ekonomist Serdar Çelik destek sundu.

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi’nde çalışmalarına devam eden Demirtaş, doktorasını Sabancı Üniversitesi’nde finans üzerine tamamladı. 2009-2015 yılları arası dönemde Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi’nde Araştırma ve Öğretim Asistanı olarak çalışan Demirtaş‘ın, kurumsal finans ve kurumsal yönetim üzerine çalışmaları bulunuyor.

Rapora buradan ulaşabilirsiniz.

İlk Yayınlanma Tarihi: 11.03.2020 16:36:49