Nihal Öztolan Erol

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) Doktora Sonrası Araştırmacısı Nihal Öztolan Erol’un yürütücüsü olduğu proje, TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.
The project coordinated by Nihal Öztolan Erol, a post-doc researcher at Sabancı University Faculty of Engineering and Natural Sciences (FENS) will receive support in the scope of TÜBİTAK 1002 Quick Support Program.