“ENS 491 programı bir çalışmayı organize etme, zamanı doğru kullanma ve alternatif çözüm üretmeyi öğretti”

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik Programı’ndan öğrencilerimiz Berna Güzeldağ ve Serra Kori, Sanayi Odaklı Projeler ENS 491 Mezuniyet Programı kapsamında KordSA ile gerçekleştirdikleri projelerini anlattı. Sizler de mezun olmadan önce Sanayi Odaklı Projeler ENS 491 programı ile profesyonel hayatı deneyimleyebilirsiniz.

Serra_Berna_SOP

Hangi firma ile hangi projeyi gerçekleştirdiniz. Projenizden bahseder misiniz?

Serra: Projemiz sanayi odaklı bir proje olup KordSA şirketiyle birlikte gerçekleştirilmiştir.  Projemiz, PET’in geri dönüşümü üzerinedir. Dünyada, her geçen gün daha fazla plastik atık oluşmakta ve bu da doğal çevrenin tahrip olmasına neden olmaktadır. Geri dönüşüm teknolojileri sayesinde bu önemli soruna çözümler sunabiliyoruz. Son yıllarda, geri dönüştürülmüş plastikler arasında PET, yüksek geri dönüşüm potansiyeli nedeniyle en çok çalışılan polimerlerden biri haline gelmiştir. Günümüzde, PET mekanik ve kimyasal olmak üzere iki yöntem kullanılarak geri dönüştürülmektedir. Bu sorunlar ve potansiyel çözümler göz önüne alındığında projemizin iki amacı vardır. Projemizin ilk amacı belirlenen kimyasal geri dönüşüm yöntemi ve katalizörler kullanılarak PET’i geri dönüştürmektir. Projemizin ikinci amacı ise PET'in kimyasal geri dönüşümünden elde edilen monomerlerden endüstriyel iplik üretilmesidir. Amaçlarımız ve yaptığımız detaylı araştırmanın doğrultusunda çinko asetatın katalizör olarak kullanıldığı glikoliz deneyleri gerçekleştirdik. Aynı metodoloji kullanılarak sekiz farklı deney yaptık (SOP1-SOP8). SOP1 ve SOP6 deneyi referans makalesinde en yüksek verimin elde edildiği koşullar altında yürütüldü. SOP2 ve SOP5'te SOP1 ve SOP6'da kullanılan kimyasallar iki katına çıkarıldı. SOP3 ve SOP4 PET yerine polyester iplik kullanıldı. SOP 7 ve SOP 8'de, PET yerine renkli PET (yeşil) kullanıldı. Her deney sonucunda elde ettiğimiz BHET kristalleri olan PET monomerlerinin verimini hesapladık. Her deney için bulduğumuz verimler sırasıyla %82.07, %86.1, %86.36, %82.46, %85.23, %86.09, %79.88, %84.8'dir.

Çalışma ekibinizden ve çalışma şeklinizden bahseder misiniz?

Berna: Ekipte iki öğrenciydik ve süpervizörlerimiz Serkan Ünal ve Bekir Dızman’dı. Süpervizörlerimizin projemize çok katkıları oldu. Aynı zamanda Nuray Kızıldağ projemizi yürütürken ki tüm süreçte bize çok destek oldu. Çalışmalarımızı Sabancı Üniversitesi ve Kordsa’nın ortak kurdukları Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’nde yürüttük. Çalışmamızın çeşitli aşamalarında KordSA ile toplantılar düzenledik. Bu toplantılar çalışmanın ilerleyişi ve elde ettiğimiz sonuçların değerlendirilmesi açısından bize çok yardımcı oldu. Bu projede bize destek veren herkese çok teşekkür ederiz. 

Sanayi Odaklı Projeler ENS 491 Mezuniyet Programı’na katılmak ve deneyimlemek sizlere neler kattı?

Serra: Bu proje ile, bilimsel bir çalışmanın literatür taramasından deney sonuçlarının değerlendirilmesine kadar geçen süreçte yer alma fırsatı yakaladım. Akademik hayatımda edindiğim teorik bilgileri, projemizi yürütürken kazandığım pratik bilgilerle birleştirerek kendimi geliştirdim. Aynı zamanda, ENS 491 Mezuniyet Programı ile gerçekleştirdiğimiz bu proje bir çalışmayı organize etme, zamanı doğru kullanma ve alternatif çözüm üretme gibi birçok açıdan kendimi geliştirmemde yardımcı oldu. Bunların yanı sıra, bu proje, ilgi alanım olan polimerler hakkında yeni bilgiler edinmemi ve çeşitli karakterizasyon yöntemlerinin kullanımı ve elde edilen sonuçların değerlendirilmesi açısından pratik yapmamı sağladı.

Berna: Bu proje bana literatür araştırmasını nasıl yapmam gerektiğini öğretti ve aynı zamanda bu proje ile profesyonel olarak laboratuvar da çalışma fırsatı yakaladım.

İlk Yayınlanma Tarihi: 30.09.2021 10:43:07