Program Seçme Festivali

Üniversitemizin Program Seçme Festivali olan Major Fest, 28 Kasım – 7 Aralık 2022 tarihleri arasında Tuzla kampüsünde düzenlenecek.
Sabancı Üniversitesi öğrencilerine diploma programı ve yan dal/ana dal keşif yolculuğunda yardımcı olabilmek için yılda bir kez düzenlen Major Fest 19 Nisan 2021 Çarşamba günü başlıyor.