Doğa ve İklim Söyleşileri devam ediyor

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nin (İPM) doğa koruma ve iklim değişikliği alanında çalışan araştırmacı, akademisyen ve sivil toplum gönüllülerini buluşturmayı amaçlayan Doğa ve İklim Söyleşileri’nin dördüncüsü 28 Mayıs Salı günü gerçekleşecek.

İstanbul Politikalar Merkezi'nde, doğa koruma ve iklim değişikliği ile mücadele alanlarını bir araya getirmek amacıyla başlatılan Doğa ve İklim Söyleşileri dizisinin dördüncü konuşmacısı,Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Algan

İPM- Doğa ve İklim Söyleşileri 4

Doğayı ve iklimi korumak için gerekli politikaların güçlenerek artması gereken günümüzde Algan, Türkiye’de uygulamaya konan çevre politikalarının nasıl bir seyir izlediğini, ulusal ve uluslararası alanda atılamayan adımların ya da atılan geri adımların sonuçlarını ve yaşanan gerilemenin doğa, iklim ve gelecek kuşaklar için ne anlama geldiğini tartışacak.

"Türkiye’de Çevre Koruma(ma)nın Tarihi" başlığı çerçevesinde yapılacak söyleşinin teması şöyle:

“2000’li yıllardan bu yana küresel düzeyde çevre politikalarında yaşanan gerilemeden Türkiye de payına düşeni almıştır. Ancak, Türkiye’de kamunun çevre politikalarındaki kırılmanın temel belirleyicisi, siyasal iktidarın ideolojik tercihlerinin ülke yönetimini bir altyapı devletine dönüştürmesi olmuştur. Doğal ve tarihi çevresel müştereklerin bilimsel bilgiye dayanmayan, çoğu kez talana dönüşen rant odaklı politikalara kurban edilmesinin sonuçları, Türkiye’nin uluslararası çevresel yükümlülüklerinin yerine getirmesini de zora sokmakta ve bu alanda yeni yükümlülükler almasını da engellemektedir”

Bu yılın dördüncü Doğa ve İklim Söyleşileri’nde sizi de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

DOĞA VE İKLİM SÖYLEŞİLERİ - 4

"Türkiye’de Çevre Koruma(ma)nın Tarihi"

Konuşmacı: Nesrin Algan - Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Moderatör: Ümit Şahin - İstanbul Politikalar Merkezi

Tarih: 28 Mayıs 2019, Salı

Saat: 18:00-20:00

Yer: Sabancı Üniversitesi Minerva Palas, Bankalar Caddesi No:2 Karaköy

Nesrin Algan Kimdir?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. Lisansüstü çalışmalarını aynı fakültede tamamlamıştır. 1984-1998 arası Çevre Müsteşarlığı, Çevre Genel Müdürlüğü ve Çevre Bakanlığında uzman ve yönetici olarak çalışmıştır. Bu dönemde çeşitli uluslararası ve ulusal hukuki düzenleme ve politika belgesinin hazırlanmasında görev yapmıştır.1998’den bu yana Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları Anabilim Dalında öğretim elemanıdır. Çalışma alanları denizel çevre politikaları, biyolojik çeşitlilik, uluslararası çevre hukuku, çevresel güvenlik, ekokırım olan Algan’ın bu konularda yayımlanmış çeşitli çalışması bulunmaktadır. Caz Derneği ve STGM Yönetim Kurlu üyesi olan Nesrin Algan, çeşitli gönüllü kuruluşlara da katkı vermeye çalışmaktadır.

Tag: 
İlk Yayınlanma Tarihi: 27.05.2019 11:49:01