İstanbul Politikalar Merkezi’nden “Salgın ve Toplum” webinar serisi: "Suriyeliler: Olgular, Algılar ve Yönetişim"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM)’nin, koronavirüs salgını sebebiyle bu süreçte karşılaşılan sorunlara birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için başlattığı “Salgın ve Toplum” webinar serisi devam ediyor.

İPM Webinar Serisi 19 Nisan

20 Nisan Salı saat 15.00'te yapılacak webinar toplantısının bu bölümünün başlığı "Suriyeliler: Olgular, Algılar ve Yönetişim". Moderatörlüğünü Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İPM Direktörü Fuat Keyman’ın yapacağı bu bölümün konuşmacıları, Koç Üniversitesi’nden Ahmet İçduygu, Brookings Institution’dan Kemal Kirişci ile Türk-Alman Üniversitesi’nden Murat Erdoğan’dan oluşuyor.

Salgın ve Toplum webinarına bekliyoruz.

20 Nisan Salı 15:00

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM), 2001 yılından bu yana küreselleşmenin çoklu krizlerinin tartışılması amacıyla iklim değişikliğinden kutuplaşmaya, göçten çatışma çözümüne, demokratikleşmeden transatlantik ilişkilere kadar birçok alandaki soru ve sorunları ele almak amacıyla nitelikli ve kanıta dayalı araştırmalar gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar ışığında akademisyenler, uzmanlar, STK’lar ve öğrencilere yönelik bir tartışma platformu sağlamak, topluma ve karar alıcılara sağlam politika önerileri sunmak için bağımsız çalışmalar yürütüyor.

Kayıt linki: https://event.webinarjam.com/register/159/3v8m9awv

İlk Yayınlanma Tarihi: 20.04.2021 08:08:07