Öğretim Üyelerimize TÜBİTAK 1001 Desteği

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) Öğretim Üyeleri Berrin Yanıkoğlu, Mohammad Sadek ve Özgür Gürbüz’ün projeleri TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı'nın 2022 Yılı 2. Dönem başvuruları kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

“TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı”nın amacı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeler desteklemek şeklinde ifade ediliyor.

TÜBİTAK 1001 desteği alan yürütücü olduğumuz projeler:

MDBF Öğretim Üyesi Berrin Yanıkoğlu’nun yürütücüsü olduğu “Derin Öğrenme Yaklaşımı Ile Osmanlıca Dokümanların Otomatik Transkripsiyonu” başlıklı proje, bilgisayarla görme ve makine öğrenmesi teknolojilerini kullanılarak Osmanlı Türkçesi metinlerin Latin harflere çevirilmesini amaçlamaktadır. 24 ay sürmesi planlanan projede Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Mehmet Kuru, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Esma F. Bilgin Taşdemir ile Viyana Üniversitesi Türkoloji Bölümü öğretim üyesi M. Aysu Akcan Altıntaş araştırmacı olarak görev almaktadır.

MDBF Öğretim Üyesi Mohammad Sadek’in yürütücüsü olduğu "Jakobiyen Varyetelerin Burulmalı Alt Grupları" başlıklı proje, aritmetik geometri alanındaki güncel soruları incelemek ve bu soruları görmek için alternatif yaklaşımlar sağlamayı amaçlamaktadır. Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Gökhan Soydan’ın araştırmacı olarak görev aldığı proje kapsamında, Sabancı Üniversitesi'nde doktora sonrası bir pozisyon, bir doktora bursu ve iki yüksek lisans bursu sunuluyor. Proje 36 ayda tamamlanacaktır.

MDBF Öğretim Üyesi Özgür Gürbüz’ün yürütücüsü olduğu “Dron (Sensör) Ağları için Terahertz Haberleşme” başlıklı projede, THz bandı dron ağları ve dron sensör ağları konusunda ilk ve temel çalışmalara katkı verilecek, THz bandı dron kanallarının modellenmesi ve kestirimi, hüzme kontrolü, spektrum ve kaynak ataması ile ortam erişim kontrolü problemlerini çözmek üzere özgün yöntemler (algoritmalar ve protokol) geliştirilecektir. 30 ay olarak planlanan proje kapsamında, Sabancı Üniversitesi'nde üç doktora öğrencisi desteklenecek ve bir doktora sonrası araştırmacı görev alacaktır.

İlk Yayınlanma Tarihi: 16.11.2022 08:09:02