Sabancı Üniversitesi TÜMER Projelerine Avrupa Birliği Fonlarından Rekor Destek

Üniversitemizin yeni döneminde güçlü bir şekilde vurguladığı “araştırma ağırlıklı büyüme” stratejisi kapsamındaki çalışmalar, üniversiteye bugüne kadar bir seferde kazandırılan en büyük Avrupa proje desteği ile (8.4 Milyon EUR) ödüllendirildi.  Sabancı Üniversitesi Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi – SU-TÜMER’ in iki projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla uygulanan IPA- Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Sabancı Üniversitesi

Sanayimizin verimliliğin artırılması, yenilikçi ürün ve fikirlerin ticarileşmesinin desteklenmesi, cari açığın azaltılması ve dolayısıyla ülkemizin rekabetçi gücüne katkı sağlamak amacıyla “Araştırma ve Geliştirme” çağrı başlığı ile açılan ve toplam bütçesi 43,4 Milyon Euro olan proje çağrısı kapsamında Türkiye çapında 6 proje desteklenmiştir.

Desteklenen altı projeden ikisinin Sabancı Üniversitesi’ne ait olması ve bu projelere sağlanan araştırma bütçesinin bugüne kadar üniversiteye sağlanan en yüksek Avrupa Birliği proje desteğine karşılık gelmesi, Sabancı Üniversitesinin odak alanlı merkezler ve dış destekli araştırma projeleri ile büyüme stratejisinin başarısını da kanıtlamaktadır. Bu projeler ile Sabancı Üniversitesi, üniversite-sanayi iş birliklerini oluşturma ve sanayimizi dönüştürmedeki öncül rolünü daha da ileriye taşıyacaktır.

Destek alan projeler

DiMAP – Doğrudan Dijital Üretim Platformu: Prof. Dr. Bahattin Koç’un yürütücülüğünü yaptığı, Prof. Dr. Mehmet Yıldız, Dr. Öğr. Üyesi Thomas Cender, Dr. Öğr. Üyesi Eralp Demir ve Dr. Öğr. Üyesi Eda Aydogan Güngör’ün araştırmacı olarak yer aldığı Doğrudan Dijital Üretim Platformu başlıklı projenin toplam bütçesi 7,9 Milyon Euro’dur. Projede, veriye dayalı akıllı üretim ve kalite kontrol sistemleriyle desteklenmiş eklemeli imalat (additive manufacturing) prosesleri geliştirerek kompleks ve fonksiyonel ürünlerin istenilen özelliklerde doğrudan üretilmeleri hedefleniyor. Bu proje ile KOBİ’ler başta olmak üzere firmaların, dijitalleşme ve eklemeli imalat konusunda eğitim, danışmanlık, prototipleme ve demonstrasyon faaliyetleri ile dönüştürülmeleri ve AB standartlarına ulaşmalarına destek verilmesi planlanıyor. SU-TÜMER’in bu proje kapsamından ortakları arasında; Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BÜSİAD), Kocaeli Sanayi Odası (KOSANO), Kompozit Sanayiciler Derneği, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Saha İstanbul ve Teknopark İstanbul yer alıyor.

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi tarafından koordine edilen ve üniversitemiz adına Dr. Öğr. Üyesi Murat Büyük’ün yer aldığı “Bağlantılı, Otomatik ve Elektrikli Araç Teknolojileri ve Hizmetleri İnovasyon Merkezi” başlıklı proje de “Araştırma ve Geliştirme” çağrısı kapsamında desteklendi. Bu projenin, SU-TÜMER’e tahsis edilen bütçesi 462,000 EURO’dur. Projenin amacı, yeni teknolojilerin ve hizmetlerin geliştirilmesini destekleyecek CAEV alanındaki mevcut uzmanlık merkezleri arasında etkili ve sinerjetik işbirliği merkezi oluşturmaktır. Bu projede, SU-TÜMER’in yanı sıra ortaklar arasında MARKA, TAYSAD, TUBİTAK TUTEL, Okan, Koç ve Kocaeli Üniversiteleri de yer almaktadır.

Her iki projenin hazırlanmasında ve başarılı bir şekilde desteklenmesinde katkıları olan başta ILO ve ALP olmak üzere tüm Sabancı Üniversitesi çalışanlarına teşekkür ederiz.

Tag: 
İlk Yayınlanma Tarihi: 16.03.2020 20:15:19