2015-2016 Bahar Dönemi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Başvuruları

2015-2016 Akademik Yılı Bahar Dönemi için aşağıda belirtilen alanlarda yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alınacaktır.

Temel bilimler de dahil olmak üzere araştırma konuları hakkında detaylı bilgiye  http://fens.sabanciuniv.edu adresinden ulaşılabilir.

Akademik konulardaki sorular için programlarda belirtilen irtibat isimlerine; başvuru işlemleri ile ilgili sorular için Öğrenci Kaynakları birimine danışılmalıdır.
Tel: (0216) 483 9093, E-posta: studentinfo@sabanciuniv.edu

Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik
Önemi küresel olarak hızla artan bu alandaki program, en son gelişmeleri ve teknolojik yenilikleri vurgulamaktadır. Yoğunluk alanları arasında moleküler biyoloji ve hücre biyolojisi, biyoenformatik ve bitki biyoteknolojisi yer almaktadır.

Akademik bilgi için:  Batu Erman,
Telefon: (0216) 483 9530, 
E-posta: batu@sabanciuniv.edu 
 
Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği
Program araştırma alanları; doğal dil işleme, örüntü tanıma, biçimsel yöntemler, yazılım mühendisliği, şifreleme ve bilişim güvenliği, ağ güvenliği, bilgisayar mimarileri, dağıtık sistemler, veri tabanı sistemleri, veri madenciliği, bilgisayar grafiği ve sanal gerçeklik, gömülü sistemler, bilgi gösterimi ve akıl yürütmedir.

Akademik bilgi için: Cemal Yılmaz,
Telefon: (216) 483 9532,
E-posta: cyilmaz@sabanciuniv.edu

Elektronik Mühendisliği  
Program araştırma alanları; telsiz iletişim, telsiz ağlar, duyarga ağları, sinyal, konuşma ve görüntü işleme, bilgisayarlı görü, örüntü tanıma, RF, mikrodalga, anten ve yayılım, RF MEMS ve RF devre tasarımı, fotonik ve fiber optik telekomünikasyon, yüksek hızlı elektronik devre elemanları, mikrosensörler ve mikroelektromekanik sistemler,  tıbbi ve endüstriyel ultrasonik görüntüleme, tıbbi cihazlar, analog ve sayısal çok büyük ölçekli tümleşik devre (VLSI) tasarımı, ASIC ve FPGA tasarımı, bilgisayar destekli tasarım ve testtir.

Akademik bilgi için: İlker Hamzaoğlu,
Telefon: (216) 483 9577,
E-posta: hamzaoğlu@sabanciuniv.edu
 
Endüstri Mühendisliği
Program araştırma alanları; üretim ve servis sistemleri, bütünleşik imalat, tedarik zinciri yönetimi, lojistik, bütünleşik envanter yönetimi ve fiyatlandırma, ürün geliştirme süreci, imalat süreçleri ve makinalarının modellenmesi ve analizi, imalat ve teknoloji stratejileri, bulanık sistemler, kombinatoryal eniyileme ile yöneylem araştırmasının telekomünikasyon ve enerji sistemleri uygulamaları üzerinde odaklanmaktadır. Endüstri ile ortak çalışmalara önem verilmektedir.

Akademik bilgi için: Murat Kaya
Telefon: (216) 483 9622,
E-posta:mkaya@sabanciuniv.edu

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Program araştırma alanları; ileri teknoloji uygulamaları için malzemelerin yapıları, temel özellikleri ve üretim süreci bağıntılarına odaklanmıştır. Aktif araştırma alanları yarıiletkenler, sentetik ve biyolojik polimerler, seramikler ve kompositlerdir. Nano-bilim ve nano-teknoloji alanlarında ağırlıklı olarak çalışılmaktadır.

Akademik bilgi için: Özge Akbulut,
Telefon: (216) 483 9968,
E-posta:ozgeakbulut@sabanciuniv.edu

Mekatronik Mühendisliği
Program araştırma alanları;  akıllı ürün tasarımı, çok disiplinli tasarım optimizasyonu, topoloji optimizasyonu, metamalzemeler, mikro sistemler, akıllı kontrol sistemleri, robot tasarımı, haptik sistemler, bilgisayarla görme, bilgisayar destekli mühendislik, yenilenebilir enerji sistemleri, ve atanmış bilgisayarlı sistemler. Mikro sistemler, proses kontrolü, küçük su türbinleri, türbin kanadı ve sızdırmazlık sistemleri tasarımı, ısı transferi, MEMS, mikro sistemlerde kaynama dengesizlikleri, kritik ısı akışı, mikro kanallar, kavitasyon, Mikro- ve Nanofluidics, çapraz akış, elektronik soğutma, minyatür ısı atıcılardır.

Akademik bilgi için: Serhat Yeşilyurt,
Telefon: (216) 483 9579,
E-posta: syesilyurt@sabanciuniv.edu

Üretim Mühendisliği

Program araştırma alanları; ileri üretim teknolojikleri ve süreçlerine odaklanmıştır. Araştırma alanları; imalat süreçleri ve makinalarının modellenmesi ve analizi, bilgisayar destekli tasarım ve üretim, bütünleşik üretim sistemleri, eklemeli üretim (3B yazıcılar), biyoüretim, nano-mikro üretim, kompozit ve polimer üretim süreçleri ve üretim ve teknoloji stratejileri. Endüstri ile ortak çalışmalar önem verilmektedir.

Akademik bilgi için: Bahattin Koç,
Telefon: (216) 483 9557,
E-posta: bahattinkoc@sabanciuniv.edu

Matematik
Pür matematikle disiplinler arası alanlardaki araştırmaları kapsayan uygulamalarının etkileşimine ağırlık veren programın yoğunlaşma alanları cebir ve sayılar teorisi ile kodlama teorisi ve kriptografideki uygulamaları, analiz ve uygulamalarıdır.

Akademik bilgi için: Semih Onur Sezer,
Telefon: (216) 483 9586,
E-posta: sezer@sabanciuniv.edu

Fizik
Yoğun madde fiziğinde deneysel ve kuramsal yarıiletken fiziği, mezoskopik ve nanoskopik sistemler ile üstün iletkenlik konularında çalışılmaktadır. Yüksek enerji astrofiziğinde ise kompakt cisimler (nötron yıldızları ve kara delikler) ve çevreleri üzerine X ışını, gama ışını gözlemleri ve optik gözlemler yapılmakta, ayrıca kuramsal çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Kuantum enformasyon kuramı ve yüksek enerji fiziği diğer araştırma alanlarıdır.

Akademik bilgi için: İnanç Adagideli,
Telefon: (216) 483 9605,
E-posta: adagideli@sabanciuniv.edu

Kabul Koşulları:
Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programlarına başvuru koşulları ve gerekli belgeler.

Yüksek lisans programına başvuran adayların lisans eğitimlerini, doktora programlarına başvuran adayların  lisans veya yüksek lisans eğitimlerini en geç 18 Ocak 2016 tarihine kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Mali Destek:
Öğrencilerin, öğrenim ücretinden muafiyet, aylık nakit burs gibi mali desteklerden yararlanmaları mümkündür. Bu konudaki karar kabul jürisi tarafından belirlenir.

Son Başvuru:
Başvurular için son tarih 20 Kasım 2015’tir.  Mülakatlar 23 Kasım - 4 Aralık 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Ön değerlendirme sonucunda mülakata davet edilecek adaylara e-posta ile bilgi verilecektir. Adayların e-postalarını sıklıkla kontrol etmeleri tavsiye edilmektedir.
Başvuruya ilişkin bilgiler için:  www.sabanciuniv.edu

Elektronik Başvuru İçin:   https://admission.sabanciuniv.edu

Yazılı sınav ve mülakat tarihleri aşağıdaki gibidir:

Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik (Yüksek Lisans ve Doktora)
Mülakat**: 4 Aralık 2015 - Cuma  11:00-17:00

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği (Yüksek Lisans ve Doktora)
Yazılı Sınav*: 3 Aralık 2015 -Perşembe   09:40-10:40
Mülakat**    : 3 Aralık 2015 -Perşembe    11:00

(GRE Subject Test; Tüm yabancı adaylar için 2013-2014 Bahar Dönemi lisansüstü Başvuruları itibariyle Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Programı “GRE Subject Test in Computer Science” skorunu istemektedir. 2015-2016 Bahar Döneminde lisansüstü başvurusunda bulunan adayların “GRE Subject Test in Computer Science” skorunun olması başvurularının değerlendirilmesinde önemli bir rol oynayacaktır.)


Elektronik Mühendisliği (Yüksek Lisans ve Doktora)
Mülakat**: -


Endüstri Mühendisliği (Yüksek Lisans ve Doktora)
Mülakat**: 2 Aralık 2015 Çarşamba 09:00-13:00


Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (Yüksek Lisans ve Doktora)
Mülakat**: 2 Aralık 2015 Çarşamba 10:00


Mekatronik Mühendisliği (Yüksek Lisans ve Doktora)
Mülakat**: 1 Aralık  2015 Salı  13:00 -16:00

Üretim Mühendisliği (Yüksek Lisans ve Doktora)
Mülakat**: 27 Kasım  2015 Cuma 13:00 -17:00


Matematik (Yüksek Lisans ve Doktora)
Yazılı Sınav*: -

Mülakat**    : -

Fizik (Yüksek Lisans ve Doktora)
Yazılı Sınav*: 3 Aralık 2015 Perşembe 09:00
Mülakat**     : 3 Aralık 2015 Perşembe 13:00

(Fizik yazılı sınav birinci ve ikinci yıl işlenen giriş fiziği, üçüncü ve dördüncü yıl işlenen klasik mekanik, elektromanyetik teori, istatistiksel mekanik ve kuantum mekaniği konularını kapsamaktadır. “ GRE Physics Subject Test ” sonucu olan adaylar yazılı sınavdan muaf tutulabilirler.)

*Başvuran tüm adaylar yazılı sınavda belirlenen günlerde hazır bulunacaktır.

**Mülakatlar için adaylara e-posta ile davet gönderilecektir.

Başvuru:
Başvurular internet üzerinden, http://admission.sabanciuniv.edu/ adresinden yapılacaktır. Başvuru belgeleri (resmi sınav sonuç belgeleri, transkript,, vb.) hem online sistemine yüklenecek hem de Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi'ne elden teslim edilecek ya da posta ile aşağıdaki adrese gönderilecektir. Başvuru dosyasına tamamlanmış online başvurunun bir çıktısı eklenmelidir. Posta ile gönderilen belgelerin, son başvuru tarihinden önce Üniversitemize ulaşması gerekmektedir. E-posta ile yapılan başvurular değerlendirilememektedir.

Önemli Uyarı! Başvuru belgelerinizin, değerlendirme öncesi veya sonrasında iadesi mümkün olmadığından, başvuru sırasında; ALES/GRE, TOEFL veya eşdeğeri sınav başvuru ya da sonuç belgelerinizin veya gerek gördüğünüz diğer belgelerin orijinallerini muhafaza etmeniz ve başvuruyu bu belgelerin kopyaları ile yapmanız sizin için yararlı olacaktır. Ancak, kabul edilmeniz durumunda, üniversiteye kayıt sırasında orijinallerinin isteneceğini önemle hatırlatırız.