Tophane Gibisi Yok

2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Defne Kadıoğlu Polat'ın " "Tophane Gibisi Yok": İstanbul'da Soylulaştırma Üzerine Vaka Çalışması" adlı raporu yayımlandı. 

 

İstanbul'un Tophane semtinde yapılan saha çalışmalarına dayanan rapor, soylulaştırmanın semt sakinleri üzerindeki etkisini inceliyor.  Tophane'nin sakinleri için ne anlam ifade ettiği, semtin sosyal dokusunun soylulaştırmadan nasıl etkilendiği, yeni orta ve üst sınıf sakinlerin yanı sıra turistlerin de Tophane'ye gelişi üzerine ne tür sosyal dışlama ve çatışmaların yaşandığı gibi konulara değinen rapor, sakinlerin yerel yönetim ve hükümet ile ilişkilerini de irdeliyor.

Rapor için lütfen tıklayınız.

Raporun linki: //ipc.sabanciuniv.edu/en/publication/there-is-nothing-quite-like-to...