Melsa Ararat, sürdürülebilir gelecek için ekonomi ve iklim yönetimini anlattı

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat, 1 Aralık 2016 tarihinde Bursa’da düzenlenen Sürdürülebilir Yaşam Konferansı’nda konuşmacı oldu.

Melsa Ararat, konferansta “Sürdürülebilir Gelecek İçin Ekonomiyi ve İklimi Yönetenler Burada” başlıklı oturumda konuştu. Oturum başkanlığını İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve SÜT-D Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu yaptı.

Melsa Ararat konuşmasında; sürdürülebilirlik ve sosyal ve ekonomik refah ilişkisinin dinamiği, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve gelişmekte olan ülkeler, raporlama eğilimleri, iki temel boyut: kadınlar ve iklim değişikliği, bir değişim ajansı olarak şirketler ve iş örgütleri başlıklarını ele aldı.

Melsa Ararat “Sürdürülebilir kalkınma  insan yapısı yapay sistemler ile doğal sistemler arasındaki dinamik dengeyi gözetir ve insanlığın yaşam kalitesinde arzu edilen gelişmeleri; zarar vermeden, tüketmeden ve yok etmeden sağlar. Kavramın temelinde ’nasıl bir dünya istiyoruz?’ sorusuna verdiğimiz cevap vardır.” dedi.

İklim değişikliğini finansal sistemik bir risk olarak ele alan Melsa Ararat, sürdürülebilirli[‘ ve karar kalitesi için katılımcı karar mekanizmaları, işbirlikçi karar süreçleri ile farklı perspektiflerin önemine vurgu yaptı. Karar kalitesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği arasındaki bağın da altını çizdi.