“Girişimlerin Ulusal ve Uluslararası Pazarlara Açılmasını Destekleyici Kuluçka Merkezi”

Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu, Girişimcilik Vakfı ve Siemens Türkiye A.Ş’nin kurumsal desteklerinin yanı sıra İstanbul Kalkınma Ajansı’nın finansal desteğiyle “Girişimlerin Ulusal ve Uluslararası Pazarlara Açılmasını Destekleyici Kuluçka Merkezi” başlıklı projesini başlattı.


Projenin lansmanı 31 Ocak 2017 Salı günü Impact Hub’daki yeni şehir ofisinde düzenlendi. Lansman’da sırasıyla Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu Direktörü Dilek Çetindamar, Inovent Genel Müdürü Merih Pasin, Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Aygül, Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu’ndan Naci Kahraman, String Ventures’tan Emrah Yalaz konuşmacı oldular. Konuşmaların ardından SUCool girişimcilerinin konuk olduğu “Hızlandırma Programlarının Girişimcilere Katkıları” paneline geçildi.

Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Direktörü Dilek Çetindamar konuşmasında Sabancı Üniversitesi’nin ilk günden başlayarak girişimci öğrenciler yetiştirmeye çaba gösterdiğinin altını çizdi ve “Sabancı Üniversitesi’nin DNA’sında girişimci olmak var. Biz sürekli yenilik yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız birçok ilk var” dedi. Türkiye’deki girişimcilik ekosistemindeki sorunlara değinen Dilek Çetindamar, bu proje kapsamında teknoloji tabanlı girişimcileri özellikle global pazarlara hazırlamayı hedeflediklerini belirtti.

Inovent Genel Müdürü Merih Pasin, Türkiye’nin Avrupa İnovasyon ve Küresel Rekabetçilik endekslerindeki sıralamalarına değinerek sözlerine başladı ve Küresel Rekabetçilik Endeksi’nde Türkiye’nin daha yukarılarda olabilmesi için girişimcilik faaliyetlerine daha çok önem verilmesi gerektiği belirtti.

Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Aygül konuşmasında vakfı tanıttı ve 17-24 yaş arası gençlere yönelik düzenledikleri “Fellow” projesi hakkında bilgi verdi.

Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu’ndan Naci Kahraman SUCool’un bugüne kadar yaptığı faaliyetler ile ilgili bilgi verdi. 2017 faaliyetlerini Startup Globe başlığı altında yürütüceklerini söyledi. Naci Kahraman proje kapsamında teknoloji tabanlı 20 start-up’a hızlandırma ve ön kuluçka desteklerini verecekleri, SUCool’un zengin mentor ve yatırımcı network’ündan faydalanma imkanı sunacaklarını, İstanbul’da iki demoday organize edeceklerini ve global pazarlara açılmak isteyen start-up’lar için Silikon Vadisi ve Londra’da birer haftalık uluslararası girişimcilik kampı düzenleyeceklerini ifade etti.

String Ventures’tan Emrah Yalaz konuşmasında girişimcilere kendi tecrübelerini aktardı. Emrah Yalaz özellikle global pazarlara açılmak isteyen start-up’lar için takım çalışmasının ve ekip kültürünün her şeyden önemli olduğunu ifade etti. Müşterilerin gerçek bir sorununu çözen iş fikirlerinin sundukları değer önerisi itibariyle rakiplerine oranla daha çok büyüme potansiyeli barındıracağını belirten Emrah Yalaz, doğru zamanda pazara çıkmanın ve hızlı hareket etmenin en önemli rekabet avantajı olacağı söyledi.

Moderatörlüğü Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu’ndan Ali Erhat Nalbant’ın üstlendiği panelde Mental-up’tan Reşit Doğan, Shopier’den Can Ozan Süner, Fazla Gıda’dan Olcay Silahlı ve String Ventures’tan Emrah Yalaz konuşmacı oldular. Panelde “Hızlandırma Programlarının Girişimcilere Ne Tür Katkıları Olabileceği” konusu tartışıldı. Panelistler hızlandırma programının temel etkileri ve kendi işlerine kattığı değer hakkında konuştular.

“Girişimlerin Ulusal ve Uluslararası Pazarlara Açılmasını Destekleyici Kuluçka Merkezi” Projesi Hakkında:

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) 2016 yılı Girişimcilik Mali Destek Programı; İstanbul’da girişimcilik kültürünün geliştirilmesi, yenilikçi ve yaratıcı girişimciliğin yaygınlaştırılması ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi ile İstanbul’ın küresel rekabet gücünün arttırılarak ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.  

​Proje sayesinde Sabancı Üniversitesi’nin yürütücülüğünde İstanbul 4. Levent’te teknoloji girişimcilerine yönelik hızlandırma ve kuluçka merkezi kurulmuş oldu. Girişimcilik Vakfı ve Siemens de projenin ortakları ve kuluça merkezinin destekçileri arasında yer alıyor.

 ​Merkezde iki farklı dönemde verilecek olan eğitim ve mentörlük desteği için çağrı ile girişimci başvuruları alınacak. Bunlardan elemeyi geçen 20 girişimciye hızlandırma eğitimleri verilecek, iş modeli validasyonu ve müşteri geliştirme süreçlerinde mentorluk desteği sağlanacak ve global pazarlara açılma hedefi olan girişimciler Silikon Vadisi ve Londra’daki uluslararası girişimcilik kamplarına katılma imkanı bularak dünyanın en gelişmiş girişimcilik ekosistemlerindeki yatırımcılar ve potansiyel müşterilerle tanışacaklar. Ayrıca 2017 yılı boyunca şehir ofisinde Yatırımcı-Girişimci Buluşmaları, Tecrübe Paylaşım Etkinlikleri ve Girişimcilik Buluşmaları düzenlenecek.

​Bu destek ile Sabancı Üniversitesi, girişimcilik alanındaki akademik birikimini ve başarılı uygulama tecrübelerini İstanbul girişimcilik ekosistemi paydaşlarına sunma imkanı bulacak.