Dijital Dünyada Kullanıcı İhtiyaçlarını Anlamak


Sabancı Üniversitesi’nin Teknoloji Tabanlı Girişimleri Hızlandırma Merkezi SUCOOL tarafından düzenlenen STARTUP GLOBE MEETUP'ların beşincisi, 30 Mart 2017, Perşembe akşamı, ImpactHub evsahipliğinde gerçekleşti.

İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle düzenlenen “Dijital Dünyada Kullanıcı İhtiyaçlarını Anlamak” başlıklı meetup’ta GEDS Kurucusu Gülay Özkan ve Dam Startup Studio Kurucusu Yakup Bayrak konuşmacı oldular.

Moderatörlüğünü Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu’ndan Başar Kaya’nın üstlendiği panelde; “Kullanıcıların isteklerin nasıl anlaşılır?”, “Kullanıcıyı göz önünde bulundurarak nasıl ürün geliştirilir?” ve “Ürün geliştirme yolunda beklentiler nelerdir?” sorularının yanıtları arandı.

GEDS Kurucusu Gülay Özkan “Yeni büyüyen alanlarda, bizim gibi şirketler deneysel bir süreçten geçip büyüyorlar. Ekonomide bu pazarlar belirli bir olgunluğa gelince büyük şirketler bizi farklı modellerle bünyelerine katıyorlar,” dedi. Tasarımın en önemli işlevlerinden biri problemi  anlayıp yeniden tanımlamak olduğuna dikkat çeken Özkan, eğer yenilikçi bir çözüm yaratılmak isteniyorsa ilk yapılması gerekenin probleme kullanıcının değil, insanın davranışları, beklentileri ve kültürel kodları açısından  bakmak gerektiğine vurgu yaptı. İnsanların karşılanmamış veya tanımlayamadığı, sözünü edemediği ihtiyaçlarını iyi anlamanın altını çizen Özkan, servis tasarımı yaparken kendilerine rehber olacak personalar oluşturduklarını ve bunların üzerinden hareket ettiklerini söyledi. Tasarımın çok katmanlı bir konu olduğuna vurgu yapan Özkan, burada bağlamın öneminden özellikle vurgu yaptı. Gülay Özkan “İnsanın doğal ortamında, tasarım araştırmacıları tarafından, gözlemlenerek veya farklı tasarım araştırma yöntemleri ile gerçek sorunları tespit edip bunlara çözüm aramak gerekiyor,” dedi.

Dam Startup Studio Kurucusu Yakup Bayrak tasarımda içeriğin belirleyici unsur olduğuna dikkat çekti. Bayrak SHERPA'nın kuruluş misyonu ile ilgili açıklama yaparken “Kullanıcıyı merkeze alıp bütün deneyimi onun üzerine kurarsak, bir deneyim tasarım stüdyosu olarak bir dijital ajanstan kolaylıkla farklılaşırız” dedi. Yurtdışında başarılı olmuş fikirlerin uyarlamasının yatırımcıların daha çok hoşuna gittiğini belirten Yakup Bayrak, “Tasarım bir kararlar bütünüdür. Bu kararların sıralarını dahi değiştirdiğimizde deneyimde çok şey değişir. Bir fikri uyarlamamız talep edildiğinde, onun tüm kararlar bütününü inceliyor ve kararların ardındaki rasyonelleri tespit ettikten sonra, bu tespitlerin girişimin iş hedefleriyle olan uyumuna göre tasarım süreçlerini ilerletmeye çalışıyoruz. Kısaca, uyarlamanın bir düsturu / sistemi olması gerektiğine inanıyoruz.” diyerek devam etti.