Sabancı Üniversitesi’nde “1. Ulusal Duyarlılık Konferansı” yapıldı

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri (CIP), Anadolu Efes’in desteğiyle “1. Ulusal Duyarlılık Konferansı”nı yaptı. Üniversite’nin Tuzla’daki kampüsünde düzenlenen konferansta; sosyal sorumluluk çalışmaları yürüten Türkiye’nin önemli üniversiteleri, liseleri, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinden temsilciler biraraya gelerek deneyimlerini paylaştı.

Sabancı Üniversitesi, Anadolu Efes’in katkılarıyla, sosyal sorumluluk alanındaki gelişmeler ve farklı yaklaşımların paylaşıldığı bir konferans düzenledi. Türkiye’de ilk defa bir üniversite çatısı altında düzenlenen Ulusal Duyarlılık Konferansı’nın odak noktası; sosyal sorumluluk, sivil duyarlılık, katılımcı demokrasi, aktif vatandaşlık ve gençlik çalışmaları oldu.

Türkiye’de ilk kez zorunlu sosyal sorumluluk dersi başlatan Sabancı Üniversitesi’nin Toplumsal Duyarlılık Projeleri (CIP) tarafından düzenlenen konferansta konuşan Rektör Vekili Prof. Dr. Ayşe Kadıoğlu Sabancı Üniversitesi’nde eğitimin başlamasının yirminci yılına yaklaşıldığını ve bu nedenle bir süredir üniversitenin kurucu ilkelerini hatırlamaya ve yeniden düşünmeye çalışıldığını belirterek, Sabancı Üniversitesi’nin, herşeyden önce, akademik özgürlüklerin sağlanması, cinsel taciz ile mücadele, ayrımcılık ile mücadele gibi konularda katılımcı bir yöntemle metinler hazırlamış ve bu metinleri web sitesinden dünyaya duyurmuş bir üniversite olduğunun altını çizdi. Bu konularda duyarlı olmanın üniversitenin kurucu ilkeleri arasında olduğunu ve özellikle bugün bu değerleri sık sık hatırlamaya ihtiyaç olduğunu söyleyen Prof. Kadıoğlu “Toplumsal Duyarlılık Projeleri”nin de Sabancı Üniversitesi’nin kuruluşundan bu yana ayırdedici özelliklerinden birisi olduğunu vurguladı.

Sabancı Üniversitesi’nde kuruluşundan bu yana özgürlüğe önem verdiklerini söyleyen Ayşe Kadıoğlu, öğrencilerin fakültelere girip, sonrasında kendi kararları ile mezun olacakları programları belirlemelerine fırsat yarattıklarını, bu konuda Sabancı Üniversitesi’nin öncü olduğunun altını çizdi. Yüksek eğitimde özgürlükçü bir yaklaşımın öncülüğünü yaptıklarını,  bu anlamda Türkiye’de yüksek eğitim-öğrenim profiline katkıda bulunduklarını, özgürlükçü, tercihleri öne çıkaran bir yaklaşımın tüm üniversiteler tarafından uygulanabilirliğinin yolunu açtıklarını, ancak bunu yaparken yani bir anlamda bireyciliği savunurken bunun “bana ne herkesten” tavrına dönüşmeyen bir bireycilik olmasına gayret ettiklerini söyleyen Ayşe Kadıoğlu, Sabancı Üniversitesi’nde öğrencilerin yaşadıkları topluma değmelerini çok önemsediklerini, bunu da Toplumsal Duyarlılık Projeleri’ne çok büyük önem atfederek yapmaya çalıştıklarını vurgulayarak; “Özetle, özgürlükçü ancak toplum ile iletişim halinde olan bir düşünce bizim bu kampüste yeşertmek istediğimiz bir düşünce oldu, hala da öyle olmaya devam ediyor” dedi.

Türkiye’de ilk kez sosyal sorumluluk temalı bir dersi mezuniyet koşulu yapan Sabancı Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Yöneticisi Zeynep Bahar Çelik de konferansın açılışında yaptığı konuşmada Sabancı Üniversitesi’nin kurulduğu günden bu yana topluma dokunan ve fayda sağlayan, katılımcı demokrasiye inanan ve aktif vatandaşlık bilincini elde etmiş bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bir üniversite olduğunu belirterek, Toplumsal Duyarlılık Projeleri birimi olarak bu amaca hizmet etmekten onur duyduklarını ve Sabancı Üniversitesi’nde eğitime başlanılan 18 yıl öncesinden bugüne ülkemizde sivil toplum, gençler ve gönüllülük alanlarında yapılan çalışmalarda bir çok değişim ve gelişimi gözlemlemenin mümkün olduğunu söyledi. Ayrıca, “Türkiye’de ilk kez sosyal sorumluluk temalı bir dersi mezuniyet koşulu yapan Sabancı Üniversitesi olarak günden güne yaygınlaşan sivil alandaki gençlik çalışmalarına bir parça da olsa katkı sağlayabildiysek ne mutlu bizlere” dedi.

Zeynep Bahar Çelik konuşmasını şöyle sürdürdü: Son dönemde birçok üniversite ve lise sosyal sorumluluk projelerini ve gönüllülük çalışmalarını müfredatına almış ya da almak arzusu içinde. Dilerim onlar da bugün aramızdadır ve konferanstan kurumlarına yararlı bilgiler ile dönerler. Bu alanda çalışırken artık sivil toplum kuruluşları ve özel sektörden firmalar ile ortaklaşa çalışmalar yapmak hem olmazsa olmaz, hem de zenginleştirici unsurlar. O nedenle bugün alanında öncü, gençlerle harika projeler yapan STK’ları ve şirketleri ağırlamak da bizler için çok sevindirici. Kıymetli hocalarımızın konuşmaları ve değerli katılımcıların vereceği bilgiler ile konferansımızın çok renkleneceğine inanıyorum” dedi. 

Bir üniversite çatısı altında ilk kez gerçekleştirilen “Ulusal Duyarlılık Konferansı”nın ana destekçisi Anadolu Efes’in Kurumsal İletişim Müdürü Simge Balaban, Türkiye’nin en uzun soluklu kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden biri olan “Gelecek Turizmde”yi anlattığı sunumunda; “Türkiye dünyada sürdürülebilir turizm potansiyeli en yüksek ülkeler arasında yer alıyor. Biz TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ve UNDP ortaklığı ile 10 yıldır bu potansiyeli ortaya çıkaracak modeller oluşturarak ülkemizin farklı yerlerinde yerel kalkınmaya destek oluyoruz. Bu modeller ile bir yandan doğal mirası, biyoçeşitliliği koruyup halkın da kültürel, doğal, tarihi değerlerine sahip çıkmasını sağlarken, öte yandan yerel halka kalıcı istihdam ve gelir kaynağı sağlanmasına destek oluyoruz.  Bunu da kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel halkla işbirliği yaparak başarıyoruz. “ dedi.

“10 Yıl, 10 Şehir, 10 Hikaye”

 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı,  Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes ortaklığında, sürdürülebilir turizm projeleri ile yerel kalkınmaya destek olmak amacıyla yürütülen “Gelecek Turizmde” projesinin 10’uncu yılı anısına hazırlanan, “10 Yıl, 10 Şehir, 10 Hikaye” kitabı da Ulusal Duyarlılık Konferansı’nda kitabı ve fotoğraf sergisiyle yer aldı. Gelecek Turizmde ile desteklenen projeler ve değişen hayatların yer aldığı kitaptaki hikayeler; aralarında Sunay Akın, Refika Birgül, Mutlu Tönbekici, Saffet Emre Tonguç, Günseli Özen, Derin Sarıyer, Yaşar, Mete Horozoğlu ve Ayşe Arman’ın yer aldığı isimler tarafından da kaleme alınırken, Mustafa Seven’in fotoğraflarıyla ölümsüzleştirildi.

Ulusal Duyarlılık Konferansı’nda İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kenan Çayır “Zor Zamanlarda Sosyal Sorumluluk ve Duyarlılık” başlıklı bir sunum yaptı. “Duyarlı/sorumlu olmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz tarihsel bir süreçten geçiyoruz” diyerek konuşmasına başlayan Prof. Çayır sunumunda, yükselen duvarlar; belirsizlik; yakınlık-uzaklık; risk toplumu; sorumluluk ahlakı; şahit olma; aktif yurttaşlık kavramlarının üzerinde durdu.

Konferansta, “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Gençlik Çalışmaları” başlıklı ve Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Koordinatörü Başak Güçlü Elbir başkanlığında gerçekleştirilen birinci panelde Unilever Türkiye Dove Marka Yöneticisi Nazlı Malatyalı Yılmaz “Özgüven Projesi”ni, Bayer Türkiye Kurumsal İletişim ve Kamu İlişkileri Müdürü Nevra Çağman “Genç Bilim Elçileri”ni, Akbank Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yöneticisi Suna Yeşilli Gönener de “Şehrin İyi Hali” başlıklı çalışmalarını anlatarak deneyimlerini paylaştılar.

Başkanlığını Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan’ın üstlendiği “Sivil Toplum Örgütleri ve Üniversite İşbirlikleri” başlıklı ikinci panelde TEMA Örgütlenme ve Saha Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcısı Kenan Doğan, KAÇUV Eğitim ve Gönüllü Koordinatörü Aslı Yıkıcı, Bilim Kahramanları Derneği Genel Sekreteri Özlem Mutlu Doğan da temsil ettikleri STK’lardaki çalışmalarına ilişkin bilgi ve deneyimlerini paylaştılar.

“Üniversite ve Liselerde Sosyal Sorumluluk Programları” başlıklı üçüncü panelin başkanlığını İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurhan Yentürk’ün üstlendiği üçüncü panelin konuşmacıları, Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Yöneticisi Zeynep Bahar Çelik, Robert Kolej Topluma Hizmet Projeleri Yöneticisi Jennifer Sertel, Akdeniz Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık ve Katkı Projeleri’nden Yrd. Doç. Güney Çetinkaya ve Açı Lisesi Eğitim Koordinatörü Selin Kartal temsil ettikleri kurumlarda gerçekleştirilen çalışmaları anlattılar.

Konferans öğleden sonra eş zamanlı olarak gerçekleştirilen, TOG Vakfı Eğitim Departmanı Yöneticisi Alper Şentürk koordinasyonundaki “Gönüllülerle İşbirliği”, Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projelerinden Aslı Acar Geliş koordinasyonundaki “Gönüllü Seçim Süreci ve Değerlendirme”, Pikan Ajans’tan Nazlı Sönmez koordinasyonundaki “Sosyal Medya Araçları ve İçerik Geliştirme” ve Eda Bozköylü koordinasyonundaki “Gönüllü Eğitimlerine Beyin Uyumlu Yaklaşım” başlıklı atölye çalışmaları devam ederek günün sonunda konferansın değerlendirildiği Kapanış Oturumu ile sona erdi.

Konferansın gerçekleştirildiği Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi fuayesinde düzenlenen mini fuarda, Açı Lisesi, Bilim Kahramanları Derneği, Gençtur, Hrant Dink Vakfı, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı KAÇUV, Kızılay, Mavi Hilal, Robert Kolej, Sevgi Mağazası, Sosyalben, TAP Vakfı, TOG, Tohum Otizm Vakfı, TURMEPA ve Türkiye Çcuklara Yeniden Özgürlük Vakfı stand açtı.

Ulusal Duyarlılık konferansı ile ilgili Kanal D'de yayınlanan haberimiz için tıklayınız.